Ženy budou kázat, liturgie bude synodální. Takové jsou směrnice Vatikánu

Sekretariat Synodu v Římě publikoval pracovní dokument Synodu o synodalitě. Text má být „podnětem“ pro biskupy a laiky při jednání. Obsahuje rozmanité požadavky, mezi nimi diakonát žen, otevřenost vůči LGBTQ+, nový přístup k rozvedeným a polygamistům a také vytvoření nové, tzv. synodální liturgie. Tento klíčový synodální dokument Vatikán zveřejnil 27. října. Jeho hlavními autory jsou kardinál Jean Claude Hollerich z Lucemburska, zastánce zrušení celibátu a žehnání gejům, a kardinál Mario Grech z Malty, stoupenec podávání sv. přijímání rozvedeným. Synodní dokument se nazývá „pracovní“. Vznikl na podkladě synodálních syntéz z celého světa, i když tzv. synodních konzultací v jednotlivých diecézích se účastnilo jen minimum praktikujících katolíků. V úvodu věnuje hodně pozornosti vysvětlení pojmu „synodalita“, nicméně v následující části již přechází ke konkrétním tématům, které prezentuje jako „očekávání Božího lidu“. Všímá si situace osob, které se prý nacházejí „na periferii Církve“ a cítí se z ní „vyloučené“. Jmenuje v této souvislosti lidi v materiální bídě, oběti brutálního násilí, narkomany ponechané bez pomoci, otroky a oběti obchodu s lidmi. Nicméně tyto skupiny jsou jmenovány až na druhém místě. Prvořadou pozornost věnuje dokument osobám homo-, bi-, trans- a queer-, k nimž ještě připojuje – na základě návrhů z Afriky – polygamisty. Církev prý má více zapojit do svého života osoby LGBTQ+, polygamisty, rozvedené a rodiče samoživitele.

Statečné vzory: Pravdou proti moci

Přiznávám, že četba drastických knih není takříkajíc „můj šálek čaje.“ Daleko radši si přečtu něco pěkného a duši oblažujícího. Nicméně čas od času se stane, že se mi i nějaká knížka tohoto druhu dostane do ruky. Knihu Silvestera Krčméryho Pravdou proti moci mi, coby čerstvou novinku, darovala její překladatelka, paní Mgr.Lucie Cekotová. Prý v rámci přípravy na možnost uvěznění či mučednické smrti. Doba je prý těžká a musíme být připraveni. Tak jsem coby slušně vychovaný člověk poděkovala… a sbírala pak odvahu se do čtení pustit. Navzdory svým zvyklostem, které mi velí číst pěkně od začátku a překvapení si nechat na konec, jsem si nejprve přečetla závěr (to mi velely zkušenosti po četbě Orwellovy knihy 1984, která pro mě byla hluboce deprimující). Abych měla vůbec sílu celý text přečíst, chtěla jsem vědět, jestli to alespoň dobře dopadne, zda se tam objeví malý záblesk světýlka na konci tunelu… Nebylo to světýlko! Byla to přímo záře reflektorů! Dalo mi to sílu se nejen do četby pustit, ale dokonce jsem knihu přímo „hltala“ a nemohla se od ní odtrhnout. Milí čtenáři, pokud se chcete nechat překvapit, tak už tento text dál nečtěte. S těmi ostatními se podělím o hlubokou radost. Naprosto mě uchvátila kapitola: „Vy máte moc, ale my máme pravdu.

Pět důvodů, proč katolík nemůže slavit halloween

Existuje mnoho příčin, proč katolík nesmí slavit halloween a má se mu širokým obloukem vyhnout. Pokusíme se vyjmenovat alespoň pět nejzákladnějších: Halloween je karikaturou katolické slavnosti Všech svatých. V nové době se začal provozovat poprvé v USA v polovině 19. stol. v protestantském prostředí jako symbol výsměchu a odmítnutí katolické úcty světců a dogmatu o obcování svatých. Již samotný anglický název halloween není ničím jiným než zvulgarizovanou formou prvotního označení All Hallows’ Eve, čili vigilie Všech svatých. Tato slavnost památky oslavených v nebi začínala vždycky předchozího dne večer, tj. 31. října – a právě tehdy vyvíjeli protestantští posměváčci největší aktivitu. Katolickou liturgii zesměšňovali rouhačskými představeními, při nichž užívali zcela pohanských rekvizit. Nelze popřít pohanské kořeny halloweenu. Všechna pohanská náboženství praktikovala kult zemřelých předků včetně snahy o kontakt se záhrobím. Proto je v halloweenovém třeštění tolik obrazů duchů, strašidel, upírů a rovněž i démonů… Jestliže se mají zjevit hosté z krajiny stínů, tak musí existovat někdo, kdo je odtud přivede. Proto průběh halloweenu překypuje postavami čarodějnic, věštkyň, mágů, černokněžníků, vyvolávačů duchů a astrologů. Halloween je tedy jednoznačně magií a okultismem. Hlavní hrdinkou halloweenu je ale smrt se všemi svými znaky. Podle katolické nauky je definována jako okamžik přechodu z pozemského života do věčnosti.

Totalitní praktiky proti obráncům rodiny ve Velké Británii

Kdo ještě dnes věří na „demokratický“ postup orgánů činných v trestním řízení ve Velké Británii, ten ať rychle zapomene. Případ praktikující katoličky Caroline Farrowové, spolupracovnice zpravodajského webu na ochranu nenarozeného života a rodiny CitizenGO, je jasným dokladem totalitních praktik. Právě připravovala večeři pro svoji rodinu, když do domu vtrhla policie a zatkla ji. Provedla domovní prohlídku a zkonfiskovala veškerou elektroniku, aniž měla povolení. Její provinění? Tato žena bývalého anglikánského reverenda, který konvertoval ke Katolické církvi, zveřejnila totiž na internetu prohlášení, že muži jsou muži a ženy ženami, tudíž nelze měnit pohlaví. Transgenderoví radikálové ji ale zažalovali pro „diskriminaci“ a „urážku sexuálních menšin“ a orgány činné v trestním řízení okamžitě reagovaly. Čeká ji soud. Již vícekrát jí vyznavači transgenderu vyhrožovali perzekucí a zničením majetku,protože se jako publicistka jasně vyjadřovala na obranu rodiny a proti genderové ideologii. Podnikli nátlak na školu, kterou navštěvují její děti, aby je perzekvovala, případně vyloučila. Taková zvrácená logika je dnes dominantní v postupu vyšetřujících orgánů vyspělých západních států: Kdo zastává přirozený názor v souladu se zdravým rozumem, že člověka představuje buď muž, nebo žena, a žádný „transgender“, dopouští se „urážky“ a „diskriminace“ těchto osob a může být proto trestně stíhán. Zdroj: CitizenGO

Fatima a portugalský katolicismus

Stačí jen osm dní poutního zájezdu – a člověk má co dělat, aby se neutopil v obrovském množství zážitků a dojmů. Není snadné vybrat ty nejdůležitější a nejnosnější, nicméně přesto se o to pokusím. Začínáme uprostřed Atlantického oceánu na Azorských ostrovech, vzdálených 1500 km vzdušnou čarou od evropských břehů. Je to zámořské území Portugalska, obývané výlučně Portugalci, nicméně má svoji autonomní vládu a dokonce vlastní univerzitu, i když počet obyvatel činí pouhých 230 tisíc. Největším ostrovem z celkového počtu devíti je Sao Miguel se 150 tisíci. Lid je zbožný a hluboce mariánský, fixovaný na Pannu Marii Fatimskou. Její reliéfy zdobí na vsi skoro každý dům. Podobně jako každý muslim musí minimálně jednou za život navštívit Mekku, platí na Azorech jako nepsaný zákon, že každý obyvatel má minimálně jednou za život navštívit Fatimu. Rázovití venkované na tuto cestu šetří často dlouhá desetiletí. Sochy Matky Boží Fatimské nemohou chybět ani v nádherných chrámech hlavního města Azor Ponta Delgada, které leží na ostrově Sao Miguel a čítá 65 tisíc obyvatel. Tamní kostely jsou postaveny v typickém slohu portugalského baroka, které na rozdíl od českého se vyznačuje větším množstvím obrazů a soch a nádhernými nástěnnými či stropními mozaikami. Hovoříme s panem farářem obce Agua de Pau, kde jsme byli ubytováni, velkým ctitelem Panny Marie Fatimské.

Zaručený recept, jak se vyhnout obvinění ze spoluúčasti na vraždě: Nikdy nenazývej hřích hříchem!

Mainstreamová média u našich východních sousedů přetřásají vraždu v Zámocké ulici v Bratislavě, k níž došlo 12. října u tamního gay-klubu. Dvě osoby byly zabity, jedna skončila se zraněním v nemocnici. Samozřejmě spoluvinu prý nesou všichni, kdo šíří „nenávist proti homosexuálům“, na prvním místě pravověrní katolíci připomínající biblickou pravdu o hříšnosti a zvrácenosti homosexuálního a lesbického soužití. Právě nenávist vůči osobám LGBT, kterou prý na Slovensku vyvolávají konzervativní katolíci, vytvořila vhodné klima pro tento zločin. O tom všem referuje v několika článcích náš sesterský slovenský web www.christianitas.sk. Vrahem byl 19letý Juraj Krajčík, který se vůbec nehlásil ke křesťanství a jeho hodnotám. Kromě homosexuálů nenáviděl také Židy a publikoval nacistické symboly. Katoličtí biskupové Slovenska a katolická média samozřejmě tento čin kategoricky odsoudili. Jinak ani nebylo možno, vždyť církevní nauka kvalifikuje jakékoliv úmyslné zabití člověka s výjimkou nezbytné vlastní sebeobrany, vojenské obrany vlasti nebo řádného rozsudku smrti za těžký kriminální delikt jako do nebe volající hřích. Rovněž tak je s katolickou naukou neslučitelná každá sympatie k nacismu, který papež Pius XI. ve své encyklice „S palčivou péčí“ r. 1937 nazval „novopohanstvím“, podobně též jakýkoliv projev nenávistného antisemitismu a antijudaismu. Přesto však podle mainstreamových médií jsou to „bigotní“ katoličtí odpůrci homosexuálního partnerství, manželství a adoptivního rodičovství, kteří svou „nenávistnou kampaní“ nesou morální spoluvinu na vraždě v Zámocké ulici.

V diecézi Amsterdam 60 procent kostelů bude v příštích pěti letech zavřeno

Jan Hendricks, biskup diecéze Haarlem-Amsterdam, na konferenci 90 farářů a správců farností oznámil své plány do budoucna pro diecézi. Podle nich 99 ze 164 katolických chrámů bude v příštích pěti letech uzavřeno a prodáno. Do deseti let čeká tento osud dalších 37 kostelů. Biskupství předvídá, že pouze 28 kostelů má šanci udržet si návštěvnost věřících. Podle názoru biskupa Hendrickse pandemie corony, kdy kostely musely být nějakou dobu zavřené, urychlila proces úbytku věřících na nedělních bohoslužbách, který trvá již dlouhá léta. Je rovněž stále méně kněží, ale také stále méně dobrovolných pomocníků, např. ochotníků do chrámových sborů, které často musejí z tohoto důvodu ukončit svoji činnost. Koncept předpokládá, že těchto 28 kostelů, které zůstanou, se stanou „centry evangelizace“, jak sdělil generální vikář diecéze Bart Putter. Správa diecéze doufá, že kněží a farnosti tato opatření s uznáním přijmou. Zatím neexistuje žádný seznam chrámů, které budou uzavřeny. Počet návštěvníků nedělních mši sv. v této diecézi klesl z 25 tisíc v r. 2013 na 12 tisíc v r. 2021, jak uvádějí oficiální data biskupství. Zatímco v 50. letech minulého století ještě 80 procent všech pokřtěných katolíků chodilo v neděli na liturgii, dnes jsou to pouhá 3 procenta z celkového počtu 425 tisíc v diecézi Amsterdam, jak řekl mons.

František jmenoval do Papežské akademie pro život propotratovou ateistku

Noční můra bez konce: to je šílený pontifikát, v němž v současné době trpíme. Papežská akademie pro život byla jedním z velmi mála pozitivních výtvorů pokoncilní doby. Není překvapivé, že se zrodila z nápadu dr. Jerôma Lejeuna, jednoho z největších hrdinů obrany života, který ji navrhnul Janu Pavlovi II. a byl jmenován jejím prvním předsedou. Od příchodu Františka se nová Papežská akademie pro život stala líhní odporu proti katolické morální nauce: od antikoncepce přes homosexualitu až po potrat a jiné věroučné otázky neexistuje ani jedna, v níž by Akademie pod vedením arcibiskupa Vincenza Paglii nezpůsobila pohoršení. V soboru 15. října František jmenoval její nejnovější členy, mezi nimi radikálně levicovou ekonomku, Italku žijící ve Spojených státech jménem Mariana Mazzucatová. Mazzucatová je zapřisáhlá ateistka s vazbami na Světové ekonomické fórum a hlasitá zastánkyně potratů. Po největším vítězství amerických katolických laiků a jejich spojenců za mnoho desetiletí, totiž poté, co Nejvyšší soud USA zvrátil zvrhlé a vražedné rozhodnutí v případě Roeová vs. Wade, se Mazzucatová na Twitteru připojila ke kritikům nového rozhodnutí a protikřesťanským výrokům, které v této souvislosti zazněly. Zdroje: Francis names pro-abortion atheist as member of Pontifical Academy for Life Pope appoints pro-abortion World Economic Forum speaker to Pontifical Academy for Life