Hugh O'Flaherty, irský kněz ve Vatikánu, zachránil tisíce Židů


Říkali mu „James Bond Vatikánu“ pro jeho často dobrodružné akce, jež organizoval. Jmenoval se Hugh O’Flaherty, narodil se v irském Lisrobinu a po vysvěcení na kněze začal ihned pracovat v diplomatických službách Sv. stolce. Byl zaměstnán na nunciaturách v Egyptě, na Haiti, v Dominikánské republice a v Československu. R. 1934 mu byl udělen titul monsignor, r. 1937 se vrátil trvale do Říma a nastoupil jako tzv. „skriptor“ ve Sv. oficiu (předchůdce dnešní kongregace/dikasteria pro nauku víry). Skriptoři byli pověřováni zvláštním posláním, mons. Flaherty podle dokumentu nedávno nalezeného ve vatikánském archivu historikem Nicolou Gadaletou měl sledovat protikatolickou činnost nacistického režimu v Německu a snažit se dostat k tajným materiálům tohoto druhu. Sem patřily i ústně sdělené informace. Z toho důvodu navázal Flaherty přátelství se zetěm italského fašistického diktátora Mussoliniho, chodil s ním hrát golf, a nenápadně z něj „vytahoval“ zprávy o tom, co Německo, spojenec fašistické Itálie, chystá ve vztahu k Církvi.

V září r. 1943 Němci obsadili Řím a zahájili deportace Židů do plynových komor. Ohroženi byli především ti, kteří uprchli z Německa a dalších obsazených území (fašistická Itálie, i když byla spojencem Německa, Židy nedeportovala do ghet a koncentračních táborů, proto tisíce evropských Židů zde nalezly azyl). Papež Pius XII., když selhala jeho diplomatická snaha zabránit deportacím Židů, dal podnět k tajným akcím pro jejich záchranu. Židovské rodiny i jednotlivci byli ukryti v budovách Vatikánu, jen v papežově letním sídle v Castelgandolfu kolem 3 tisíc. Zásluhou Pia XII., katolického duchovenstva a obětavých laiků se tak z celkového počtu 9 tisíc Židů pobývajících v Římě zachránilo cca 7 tisíc, jak po válce s projevy díků Katolické církvi konstatovaly samy židovské organizace.

To byla „hvězdná hodina“ pro Flahertyho, jenž právě z pověření papeže organizoval úkryty pro Židy. Vytvořil si síť spolupracovníků, jejich sídlem, kde se vše domlouvalo, se stal jeho malý pokoj v kněžském domově pro německé kněze zvaném „Campo Santo Teutonico“, který se nacházel na území Vatikánu. Flaherty řídil organizování konspirativních bytů a úkrytů v klášterech, na farách i v soukromých domech pro Židy – a nejen pro ně, ale také pro uprchlé americké a britské válečné zajatce a italské antifašisty. Mnozí z nich byli ubytováni přímo na Via Tasso v blízkosti Lateránské baziliky, v jejímž těsném sousedství měl své sídlo Herbert Kappler, vrchní velitel německých bezpečnostních složek a policejních sil v obsazeném Římě. Flaherty se též staral o zajištění jídla pro ukrývané.

Němci se brzy dozvěděli o Flahertyho aktivitách, k nimž papež Pius XII. dal plný souhlas. Byl na něj vydán zatykač, on ale vždycky včas uprchl, párkrát i skákal přes zeď na teritorium Státu Vatikán, když ho esesáci honili. Okupační správa si nikdy netroufla porušit exteritorialitu Vatikánu, německé orgány nikdy na jeho území nevstoupily, nicméně žádaly o vydání Flahertyho, jenž byl vatikánským občanem. Sv. stolec samozřejmě této žádosti nevyhověl. Kappler jednou zorganizoval na Flahertyho atentát, naštěstí nezdařený.

Po válce byl Flaherty oceněn mnoha vyznamenáními, mimo jiné i izraelským. Působil nadále u Sv. oficia, kde postupoval v hodnostech až do r. 1960, kdy vážně onemocněl, vrátil se do své vlasti a r. 1963 zemřel. Zvláštní a povzbudivé také je, že válečný zločinec Kappler, po válce odsouzený italským soudem na doživotí, projevil ve vězení přání, aby jej Flaherty navštívil. Ten neodmítl, naopak začal poté za ním pravidelně chodit a snažil se jej obrátit na pravou víru Kristovu. Podařilo se až po Flahertyho smrti, Kappler konvertoval krátce před svou smrtí r. 1978.

Tak Katolická církev a papež Pius XII. si počínali za II. světové války vůči osobám pronásledovaným nacisty! Tato fakta prosta všech pochybností vyvracejí všechny lži nepřátel Církve o údajné „kolaboraci“ Vatikánu s Hitlerem a podobné nesmysly, které stále ještě lze číst a slyšet v některých našich médiích.

Psáno podle článku „Hugh O’Flaherty, irischer Priester im Campo Santo Teutonico, rettete tausende von jüdischen Menschen“ in www.kath.net 19. 7. 2023