Plivání a urážky Ježíše Krista jsou ve Svaté zemi běžné


„Plivání, nadávky a urážky jména Pána Ježíše jsou každodenní samozřejmostí,“ řekla v rozhovoru pro polskou agenturu PAP sestra Róża, polská řeholnice alžbětinka a představená Polského domu v Jeruzalémě, která žije ve Svaté zemi už 28 let.

Sestra Róża sdělila, že poslední měsíce jsou dobou mimořádné eskalace agrese. Jakmile se řeholnice objeví na ulici, ihned se setkávají s pliváním, nadávkami a rouháním se jménu Pána Ježíše. Ze sousedních domů se na terén kláštera vyhazují odpadky, buď přes plot nebo z balkonů, na sestry nebo i na poutníky, kteří přicházejí do kláštera, se někdy hází igelitové pytle naplněné vodou. Sousedé je bombardují také kameny, skleněnými lahvemi nebo zkaženými potravinami.

V noci ze 16. na 17. června nějaký muž hodil do dveří veliký kámen. Následující noc se to opakovalo a o pár dní později si několik mladých Židů udělalo z polského kláštera „terč pro hod kameny“. „Pak následovalo několik dní klidu až do posledního červnového víkendu, kdy útočníci vtrhli na dvůr kláštera a zdevastovali mimo jiné masivní dveře proti vloupání,“ řekla alžbětinka.

Sestra Róża na otázku o reakci místní policie sdělila, že spolupráce není lehká. Když se v červnu vypravila na stanici, bylo jí sděleno, že musí 4 hodiny čekat. Zeptali se jí, jestli opravdu chce podat trestní oznámení. Policejní patrola dorazila na místo teprve za několik dní, ale vůbec se nepodívala na zničené věci a neprojevila zájem ani o video s nahrávkou útoku.

Sestra udává, že v této čtvrti ovládané ortodoxními Židy je policie velmi „opatrná“ a když dojde k incidentům, tak nezasahuje a „drží se zdaleka“. Nový Polský dům byl postaven r. 1942 a nachází se ve čtvrti Me’a Sze’arim v Jeruzalémě. Jde o jednu z nejstarších židovských čtvrtí v tomto městě, obývanou hlavně ortodoxními Židy, samotný klášter je obklopen jejich domy.

Polská ambasáda v Izraeli v reakci na útok proti klášteru protestovala slovy: „Polsko je hluboce znepokojeno opakujícími se fyzickými útoky na poutníky a členy kláštera polských sester alžbětinek.“ Podtajemník polského ministerstva zahraničí Paweł Jabłoński poděkoval izraelským úřadům za rychlou reakci na devastaci polského kostela v Jeruzalémě, kdy dva pachatelé byli zatčeni. Dodal, že doufá v podobný postup i při jiných incidentech tohoto typu a „činnost izraelské policie zajistí bezpečnost sestrám alžbětinkám a jiným křesťanům v Jeruzalémě“.

Jak uvádí izraelský tisk, v posledních měsících vzrostl počet protíkřesťanských incidentů. Křesťané vydávají svědectví, že jsou napadáni a zastrašováni židovskými nacionalisty. Útoky odsoudil také izraelský prezident Izaak Herzog, který je nazval „opravdovou hanbou“. Podobně se vyjádřilo též izraelské ministerstvo zahraničí.

Pozn. překl.:

Ortodoxní Židé považují za svoji posvátnou knihu Talmud, která na několika místech obsahuje sprosté urážky Ježíše Krista a jeho přesvaté Matky. Odtud pramení jejich násilí proti křesťanům. Světová mainstreamová masmédia však o tomto mlčí, stejně tak o ještě horších incidentech, např. o masových vraždách křesťanů v Nigérii, o jejich likvidaci v koncentrácích v Severní Koreji apod. Kdyby ale to, co páchají podle publikovaného svědectví polské řeholnice ortodoxní Židé v Jeruzalémě, dělali křesťané, zejména tradiční katolíci, to by byl „rachot“…


Zdroj: Zpráva „Plucie i obrażanie imienia Jezusa są codziennością. Polska zakonnica o prześladowaniu chrześcijan przez Żydów w Jerozolimie“ in www.pch24.pl 19. 7. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)