Čína: Církev musí agitovat pro komunismus


Čínské úřady vystavují křesťany stále většímu tlaku. Již nestačí drastické tresty vězení a pracovních táborů za nedovolené náboženské aktivity, nyní tzv. „Výbor pro náboženské záležitosti“ v provincii Zhejiang, kde žije větší množství křesťanů, převážně katolíků, nařídilo všem farnostem křesťanských denominací propagovat „lásku ke komunistické straně, lásku k vlastní zemi a lásku ke každému náboženství“. To má být v souladu s programem tzv. „sinizace všech kultů“, tj. aby všechna náboženství, tj. konfucianismus, buddhismus, islám i křesťanství se staly „čínskými“ a tak směřovaly ke konečnému „sjednocení“.

Farnosti musí umístit přímo ve vnitřních prostorách chrámů nápisy: „Miluj komunistickou stranu, miluj svoji zem a miluj každé náboženství!“ V mnoha farnostech kolaborantské tzv. Vlastenecké církve čínských katolíků již tato hesla visí. Čínský katolík, který nám poskytl rozhovor, ale z obavy z represálií nechce zveřejnit své jméno, řekl: „Někteří věřící již propadli takové nejistotě, že nevědí, jestli se nacházejí v kostele nebo ve státním zařízení.“ Existují stále větší obavy z ještě intenzivnějšího vměšování se státních úřadů do vnitrocírkevních záležitostí.

Souběžně s těmito nařízeními přitvrzuje státní perzekuce tzv. „ilegálních“ náboženských skupin. Do nedávna byly tzv. neregistrované domácí náboženské společnosti, kam spadá i čínská pravověrná katolická církev, v některých částech země mlčky trpěny. S tím je teď konec. Duchovní těchto komunit jsou masově zatýkáni, poněvadž prý šíří „strach“ a „vyvolávají konflikty“, lživě jsou obviňováni též z hospodářských trestných činů apod.

Socialistické myšlenkové hodnoty nesmějí v chrámech chybět. Již před lety vyšlo nařízení, že v kostelech musí viset plakáty se zdůrazněním následujících 12 priorit: „Blahobyt, demokracie, zdvořilost, harmonie, svoboda, rovnost, spravedlnost, vlastenectví, státotvornost, obětavost a přátelství“. Krom toho jsou náboženské komunity povinny umístit na průčelí chrámu čínskou vlajku. Takové jsou výsledky vstřícné politiky papeže Františka a Vatikánu vůči čínskému režimu.

Čínští pravověrní katolíci proto prosí:

  • Modlete se, aby křesťané v Zhejiangu se nenechali novými opatřeními zastrašit a nadále odvážně žili svojí víru.
  • Modlete se za naše duchovní představené, aby jim Ježíš udělil moudrost a schopnost čelit ve jménu Krista novým nařízením úřadů.
  • Modlete se za mladou generaci křesťanů, aby byli ve víře pevní a nepřistoupili k žádným kompromisům, i když je za to čeká perzekuce.
  • Modlete se, aby Ježíš se v Číně prosadil jako Pán, jehož ani zákony, ani sankce vůči jeho věrným nemohou porazit a zničit.

Zdroj: Článek „China: Kirchen sollen für Kommunismus werben“ in www.kath.net, 19. 7. 2023

(volný překlad PhDr. Radomír Malý)