Jak hlasovali čeští europoslanci v Bruselu o potratu

Slíbili jsme, že až dostaneme informace o hlasování českých europoslanců o návrhu Evropského parlamentu prohlásit potrat “základním lidským právem Charty EU”, tak je zveřejníme. Tady jsou: Proti návrhu hlasovali hlasovali Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský (oba KDU-ČSL), Alexander Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský a Veronika Vrecionová (všichni ODS) a Ivan David z SPD. Druhý europoslanec za SPD Hynek Blaško je uváděn jako nepřítomný. Díky Bohu přes všechny oprávněné výhrady, které proti těmto politikům, hlavně těm, kteří se hlásí navenek ke křesťanským hodnotám, máme, tentokrát nezklamali. Nicméně TOP 09, která původně vznikla z KDU-ČSL a občas také se její politikové zaštiťují křesťanskými hodnotami, se ukázala jako spojenec levice. Europoslanec Luděk Niedermayer hlasoval pro návrh, další europoslanec této strany Jiří Pospíšil není v seznamu hlasujících vůbec uveden, stejně tak europoslanec za STAN Stanislav Polčák. Europoslanci ANO všichni bez výjimky hlasovali pro návrh: Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Dita Charanzová, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík. U Pirátů to nepřekvapuje, jejich europoslanci Markéta Gregorová, Marek Kolaja a Mikuláš Peksa zvedli ruku pro návrh. Úplně stejným způsobem se zachovaly europoslankyně za ČSSD a KSČM Radka Maxová a Kateřina Konečná. Komentář netřeba, každý čtenář si jej nepochybně udělá sám.

Výběr aktualit z křesťanského světa

Milí přátelé! Po čase opět přinášíme některé zprávy: Muslimové vraždí křesťany – a svět mlčí Téměř nikde neuslyšíme o takřka neuvěřitelných krutostech a vraždách páchaných v řadě muslimských zemí na křesťanech. Komunistické a muslimské státy jsou v tomto na stejné úrovni. Tak např. v africké Nigérii muslimské ozbrojené bandy Boko Haram a další podobné organizace jen za rok 2021 povraždily minimálně 6 tisíc křesťanů jen proto, že odmítli přestoupit na islám. Statisíce křesťanů musely opustit své domovy a pozemky, neboť muslimští teroristé jim hrozili fyzickou likvidací, když tak neučiní. V letošním roce mohamedánské bandy přepadly katolický kostel a povraždily přes 40 lidí přítomných na liturgii. O tom ale mainstreamová média nepíší a organizace sledující dodržování lidských práv nereferují, neboť není v zájmu globalistů poukazovat na teror proti křesťanům. V Pákistánu sice formálně mohou křesťané legálně existovat, ale platí trest smrti za konverzi od islámu ke křesťanství a k nabádání k ní. Stejně tak platí tento nejvyšší verdikt za „rouhání se“ proroku Mohamedovi. To postihlo před lety katoličku Asiu Bibi, jejíž případ vyvolal světový ohlas, což přispělo ke zrušení rozsudku a umožnilo vycestování této ženy s celou rodinou do zahraničí. Těchto případů je ale daleko víc – a zarytě se o nich mlčí.

Vatikánská facka čínským katolíkům

Papež František v rozhovoru 5. července pro britskou agenturu Reuters vyjádřil naději, že tajná dohoda mezi Vatikánem a čínskou komunistickou vládou, která byla podepsána v roce 2018 a jejíž platnost vyprší v říjnu příštího roku, bude obnovena, protože podle něj dosud probíhala dobře (podobně to hodnotil i mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien). František poté vysoce kladně hodnotil tzv. východní politiku Vatikánu (Ostpolitik) svých předchůdců Jana XXIII. a Pavla VI., jejímž ztělesněním byl vatikánský diplomat a později státní sekretář kardinál Agostino Casaroli. Nynějšího státního sekretáře Sv. stolce kardinála Pietra Parolina, faktického tvůrce současné dohody s Čínou, prohlásil za Casaroliho pokračovatele a „velkého muže“. Realita ale vypadá úplně odlišně. Jak v minulých dnech informovala agentura AsiaNews, výročí založení komunistické strany Číny se slavilo 29. června v katedrále v Lešanu (v provincii S'-čchuan). Slavnosti se zúčastnil provládní biskup Lei Shiyin. Ve své homilii vyzval věřící, aby „naslouchali slovu strany, pociťovali milost strany a následovali stranu“. Podle agentury biskup Lei byl po vysvěcení na kněze bez papežského mandátu v roce 2011 obviněn z toho, že má milenku a děti, a exkomunikován. V roce 2018 papež František exkomunikaci zrušil. Časopis Compass a mnohá další periodika informovaly opakovaně o krutém pronásledování těch katolíků, kteří nenáleží k provládnímu tzv.

Za bojem proti Kristu a Církvi vždycky stojí zločin

Zakladateli křesťanství, Bohočlověku Ježíši Kristu, ani ti největší nepřátelé nebyli schopni dokázat jediný hřích, jediný mravní poklesek. Je to logické, neboť Bůh nemůže hřešit. Apoštolé byli ovšem hříšnými lidmi jako všichni ostatní. Pán si je však ve své škole zformoval – a zbytek dokončil o Letnicích Duch Svatý. Stali se mravními velikány své doby budícími úctu. Taktéž apoštol národů sv. Pavel byl významnou autoritou s vysokým morálním profilem. Většina papežů, nástupců Krista a sv. Petra ve vedení Církve, vynikala mravní bezúhonností a často i svatostí života. Je sice pravdou, že v historii se žel často i u katolíků vyskytovaly těžké hříchy lží, podvodů, smilstva, násilí, krutosti atd., nicméně pramen křesťanství trvale zůstává křišťálově čistý. Se zcela bezhříšným Ježíšem Kristem tady stojí eticky vysoce kvalitní apoštolé, učedníci a vůbec prvotní křesťané. Lze říci totéž i o zakladatelích nekřesťanských náboženství a o původcích protikřesťanských ismů? Ani omylem, všude tady narazíme na zločince a amorální individua. Jak např. vypadal mravní stav pronásledovatelů prvotních křesťanů? Především se jednalo o zkorumpovanou židovskou veleradu s Annášem a Kaifášem, loutkami v rukou místodržícího Pontia Pilata. Potom o římské císaře, z nichž Nero jako první začal křesťany ve velkém pronásledovat, byl to sadista, sexuální zvrhlík a masový vrah, taktéž jeho nástupci a pokračovatelé v likvidaci křesťanů.

Arcibiskup Viganò: „Historická příležitost hájit posvátnost lidského života“

Dne 24. června Nejvyšší soud Spojených s tátů amerických zvrátil rozhodnutí v případu Roeová vs. Wade z roku 1973, napravil ústavní vulnus [zranění] a současně po téměř padesáti letech vrátil svrchovanost jednotlivým státům [USA]. Rozhodnutí Nejvyššího soudu nezrušilo „právo na potrat“, jak tvrdí mainstreamový narativ, nýbrž zvrátil „povinnou legalizaci potratu ve všech státech USA“ a vrátil moc rozhodnout o „hluboké mravní otázce potratu“ lidu a jeho voleným zástupcům, jimž ji rozhodnutí Roeová vs. Wade v rozporu s ustanoveními Ústavy USA odebralo. Pokus zastrašit soudce Nejvyššího soudu, který příslušníci propotratové lobby zahájili zlovolným únikem konceptu rozhodnutí, tedy selhal. Stejně tak neuspěla rétorika smrti užívaná levicovou Demokratickou stranou a živená extremistickými hnutími a skupinami, které financuje Open Society George Sorose. A je výmluvné, jak násilná a netolerantní je reakce rádoby liberálů od Baracka a Michelle Obamových po Hillary Clintonovou, od Nancy Pelosiové po Chucka Schumera, od nejvyššího státního zástupce Merricka Garlanda po Joea Bidena, nemluvě o prohlášeních politiků a hlav států z celého západního světa. Útoky skupin hájících „právo volby“ proti prolife organizacím, znesvěcování kostelů, hysterické scény podporovatelů práva zabíjet nevinné nenarozené děti by měly stačit k tomu, aby lidé pochopili důležitost tohoto rozhodnutí. Je typické, že jsou zajedno členové Demokratické strany financované organizací Planned Parenthood, která je na oplátku financovaná vládou [USA]; progresivistická levice; příznivci globalismu Klause Schwaba; členové mezinárodního zednářstva; ideologové zelené změny a snížení populace; propagátoři genderové teorie, LGBTQ+ ideologie a duhových vlajek; satanisté, kteří potrat považují za jeden za svých rituálů; ti, kdo odebírají a prodávají lidské plody z klinik smrti; obchodníci s „vakcínami“ vyrobenými s použitím lidských plodů; propagátoři pandemické frašky a jejich groteskní suita „expertů“ – ti všichni se shodují, že je teď ohrožena jejich kulturní hegemonie, která od roku 1973 ve Spojených státech způsobila smrt 63 milionů dětí přinesených jako lidská oběť molochovi politické korektnosti.

Co mají společného sv. Cyril a Metoděj se sv. Marií Gorettiovou?

Zdánlivě nic (krom toho, že jsou typicky „červencovými“ svatými, jejichž svátky po sobě následují) – a přesto hodně. Zdánlivě nic, neboť soluňští bratři žili a působili v 9. století, byli to učenci, mniši, církevní hodnostáři a misionáři, zatímco Maria Gorettiová vešla do církevního martyrologia jako obyčejná vesnická dívka, dokonce ještě dítě, z přelomu 19. a 20. století. Kdyby nedošlo k jejímu ubodání násilníkem Serenellim, před nímž bránila svoji mravní čistotu, svět by o ní vůbec nevěděl. Nicméně podobnost je tady mnohem větší, než si myslíme. Naše věrozvěsty a o tisíc let mladší mučednici svaté čistoty spojuje totiž 6. Boží přikázání a jeho obrana. Sv. Konstantin-Cyril a Metoděj přišli na Moravu nikoli proto, aby zvěstovali pohanům evangelium (Velká Morava již byla z velké části křesťanská), ale proto, aby naše pokřtěné předky naučili křesťansky žít, to znamená na prvém místě zachovávat Boží přikázání. Moravané tenkrát, ač formálně křesťané, žili ve skutečnosti jako pohané. Holdovali mnoha pohanským pověrám, mj. i vampyrismu, a jejich sexuální život charakterizovaly promiskuita a polygamie. Proto oba světci-misionáři sestavili zákoník a zpovědní zrcadlo (Nomokánon a Zakon sudnym luďom), kde zejména pokání za mimomanželský sex bylo velmi tvrdé (několik let o chlebu a vodě s výjimkou nedělí a svátků). Sv. Metoděj již jako arcibiskup a metropolita moravsko-panonský se dostal do ostrého konfliktu s knížetem Svatoplukem právě kvůli 6.

Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy

Tradiční katolický katechismus jasně definuje pravou Církev Kristovu: jde o společenství platně pokřtěných, kteří mají viditelnou hlavu, tj. papeže, 7 svátostí a vyznávají zjevenou nauku obsaženou v Písmu sv. a v posvátné Tradici. Pokud některá z těchto složek chybí, nejedná se o pravou Církev. Právě toto nám připomíná svátek sv. Petra a Pavla 29. června. Sv. Petr byl samotným Spasitelem ustanoven hlavou sboru apoštolů a potažmo celé Církve. Máme 4 doklady přímo z Písma, které jsou nezpochybnitelné. U Mat 16,13-20 Pán poté, co Petr ho označil za Mesiáše a Božího Syna, mu řekl známá slova, že je skála a na ní vznikne Církev. Komu to nestačí, tak u Jana 21,15-17 Kristus říká Petrovi poté, co mu vyznal, že jej miluje více než ostatní, aby pásl jeho beránky a ovce. A ještě lze poukázat na Luk 22,31, kdy Pán vyzývá Petra, aby posiloval své bratry. Petrův úřad potvrzuje i apoštol národů sv. Pavel, který píše v Gal 1,18, že přišel do Jeruzaléma, aby „osobně poznal Petra“. Proč právě jeho, proč ne Jakuba nebo Jana? Odpověď je jasná: protože Petr byl hlavou začínající Církve a Pavel to plně respektoval. Petr se po svém příchodu do Říma stal také hlavou tamní církevní obce a zemřel r.

Potratáři v šoku aneb Vítězné Srdce Ježíšovo

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude již navždy přelomovým dnem nikoli jen v dějinách Spojených států amerických, ale v celé části světa, jež k USA vzhlíží jako k svému mentorovi. Vědělo se, že se to může stát, přesto je to pro mnohé překvapením. Nejvyšší soud USA, tedy země, vyvážející křesťanskou víru i přirozený řád destruující progresivismus do celého světa, zrušil rozhodnutí Roe vs. Wade z roku 1973, kodifikující potrat jako federální lidské právo. Toto jsou jména hrdinů, píšících tečku za takřka padesát let trvajícím zločinným a neústavním stavem: Samuel Alito, který většinové stanovisko soudu prezentoval, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Amy Coney Barrett. Ať už si o Donaldu Trumpovi myslíme cokoli, nikdo soudný nemůže popřít, že nebýt jím tří posledně jmenovaných soudců, vražda nenarozeného dítěte by federálně uznaným právem ženy zůstalo. Stoupenci největší genocidy v dějinách lidstva utrpěli porážku, s níž se budou jen těžko smiřovat. První reakce politiků Demokratické strany a liberálních médií se nesou v duchu tvrzení, že pětice extremistů v taláru vnutila zbytku Ameriky morální kodex, který je jí cizí. Jako by se oni ptali těch nejbezbrannějších, umírajících rukama samozvaných katů, zda s jejich perverzní antimorálkou souhlasí. Bylo by naivní očekávat, že propagátoři potratů a proponenti průmyslu smrti, kterým dnes a denně protékají miliony dolarů, uznají svou prohru a začnou se věnovat méně démonickým činnostem.