Polsko pod vládou liberálních rozvratníků


Jestli se lhostejně poddáme, jestli přijmeme, že v zásadních otázkách je většina na opačné straně, tak Polsko bude sdílet osud Irska, kde premiér Leo Varadkar zavádí revoluci ničící staleté duchovní dědictví národa – říká v rozhovoru s týdeníkem „Gość Niedzielny” Marek Jurek, bývalý maršálek Sejmu (předseda Sněmovny, pozn. překl.) a představitel iniciativy „Ano pro rodinu, ne pro gender”.

Podle Marka Jurka vedou dnes současnou polskou vládní koalici „rozvratnická centra“. Situace je těžká a „vstupujeme pozvolna do stavu společenské katastrofy“.

„Vláda např. se rozhodla zcela usnadnit anonymní dostupnost raně abortivních pilulek po pro všechny středoškolské studenty. Chlapec tak může ráno dát dívce pilulku se slovy ‚vezmi to a zmizí problém‘, zmizí ‚havárie‘, jak říká vláda. Tato zločinná, protirodinná, protispolečenská a protipedagogická činnost způsobí tisíce tragédií a to by si měli uvědomit ti lidé, kteří současné koalici odevzdali svůj hlas,“ řekl Marek Jurek.

Dále připomenul, že právě proto naléhal na církevní autority, aby se obrátily ke společnosti s jasným sdělením, že „volby jsou především spoluúčastí každého voliče na činnosti suverénní vlády, za což jsme zodpovědní Bohu”. Náš hlas, naše volba, má konkrétní následky a směr, jakým se vydala nynější vláda, je toho nejlepším příkladem. Z civilizačního úhlu pohledu vládnou v Polsku rozvratnické a revoluční skupiny.

Marek Jurek srovnal situaci Polska s historií kdysi katolického Irska. Dle jeho hodnocení podrobení se v zásadních otázkách vede ke zničení našeho duchovního dědictví. „Jestli chceme v budoucnosti směr nynější vlády zvrátit, musíme reagovat důsledným a vyargumentovaným odporem,“ prohlásil. Musí jít podle něj o spontánní odpor proti návratu genocidy nenarozených dětí, který spojil nedávno statisíce Poláků. Právě kvůli tomu Ústavní soud uznal potratový zákon za odporující ústavě.

Podle bývalého maršálka Sejmu „postuláty civilizace života a práv rodiny musí mít za sebou vlastní politickou reprezentaci. Konformismus poskytuje pouze falešný pocit bezpečí. Nevystačí pouhé deklarace o hodnotách, jsou nezbytné – zejména v těžkých situacích – konkrétní, promyšlené požadavky a kontrola politického procesu. Zkrátka – jak jsem mnohokrát říkal – civilizace života má právo na vlastní politiku.“

Zdroj: Článek „Polska pod rządami ‚wywrotowców‘. Marek Jurek o nadchodzącej katastrofie“ in www.pch24.pl 10. 2. 2024

(překlad PhDr. Radomír Malý)