Chce papež František kardinála Burkea opravdu vyhnat z bytu a zastavit mu plat?


Podle zprávy italského listu La Nuova Bussola Quotidiana papež František prohlásil na setkání prefektů vatikánských dikasterií 20. listopadu doslova: „Kardinál Burke je můj nepřítel, proto mu odnímám byt a služné.“ Tato zpráva byla později potvrzena i z jiných zdrojů.

Kardinál Raymond Leo Burke se toho času zdržuje v USA a ještě jsme od něj na toto téma neobdrželi žádné informace. Je málo pravděpodobné, že by ze strany papeže Františka nedošlo od slov k činům. Chybějící právní podklad pro takový zásah není pro tohoto pontifika žádnou překážkou.

Kardinál Burke se octl již od prvopočátku Františkova pontifikátu pod jeho drobnohledem, neboť ve své osobě spojoval to, co tento papež zrovna „nemusí“: byl Američan a neustále připomínal katolickou Tradici. K tomu ještě přispělo, že bydlel v Římě co by kamenem dohodil od Svatopetrského náměstí, tedy v bezprostřední blízkosti papeže.

Tento prelát se nikdy netajil se svojí kritikou konceptu synodality. V předvečer synodálního zasedání v Římě svolal tiskovou konferenci, na níž předložil argumenty proti synodě a podrobil kritice mons. Victora „Tucho“ Fernandeze, prefekta Dikasteria pro nauku víry. K povinnostem kardinála náleží mj. korigovat a napomínat papeže při naprosté svobodě projevu, což mons. Burke neustále opakoval.

Kardinál Burke etiketu „nepřítele papeže“, která mu byla od počátku Františkova pontifikátu nalepována, zásadně odmítal. Učinil to již r. 2014, kdy vystoupil s kritikou požadavku kardinála Waltera Kaspera, aby katolíci civilně rozvedení a sezdaní civilně s jinými partnery mohli přistupovat ke sv. přijímání. Již tenkrát byl označen za „nepřítele papeže“, neboť František ostentativně dával kardinálu Kasperovi najevo svoji přízeň. Po Burkově příspěvku v knize „Setrvat v pravdě Kristově“ (pozn. red.: viz také přednášku kard. Burkeho), která vyšla před biskupskou synodou v r. 2014, jej František zbavil řízení soudního tribunálu zvaného Apoštolská signatura, kam jej povolal r. 2008 papež Benedikt XVI. Mons. Burke se poté stal patronem Suverénního řádu Maltézských rytířů. I z této funkce jej ale papež odvolal, když podepsal tzv. dubia, tj kritické otázky na téma dokumentu „Amoris laetitia“ (2016), který naznačuje možnost podávání sv. přijímání lidem žijícím v neregulérních svazcích.

Dvě letošní dubia, která kardinál Burke podepsal a jež byla adresována papeži Františkovi (viz zde), tohoto pontifika ještě více iritovala. Kardinál Fernandez, nový prefekt Dikasteria pro nauku víry, v rozhovoru pro National Catholic Register osobně kardinála Burkea napadl – což mohlo být chápáno jako varování.

Teď ho napadá přímo sám papež František. Odnímá tomuto kuriálnímu kardinálovi, přednímu a uznávanému církevnímu právníkovi, byt a plat. To je bezprecedentní opatření odporující právnímu a církevnímu principu. Lze se domnívat, že papež chce mons. Burkea vyhnat z Říma, což zároveň má být varováním pro všechny, kteří pracují v římské kurii, aby se neodvážili vystoupit kriticky proti Františkovi na obranu pravověrnosti. Konec tohoto pontifikátu připomíná metody jihoamerických diktatur.

Zdroj: Článek „Will Papst Franziskus Kardinal Burke Wohnung und Gehalt streichen?“ in www.kath.net 28. 11. 2023