Zavede Brazílie „Den tridentské mše“?


V parlamentě této největší latinskoamerické země probíhala 6. 12. debata na téma zavedení „Národního dne tridentské mše“. Návrh podala poslankyně Beatriz Kicis Torrents de Sordi ze Strany svobody bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, praktikující katolička chodící pravidelně na tradiční mši sv. Za vlády prezidenta Bolsonara působila jako prokurátorka hlavního města Brasilia. Návrh byl zamítnut, poslanci se odvolávali na motu proprio „Traditionis custodes“ (dále jen TC) papeže Františka z r. 2021, které celebraci mše sv. v tomto obřadu radikálně omezuje.

V brazilské poslanecké komoře visí, což je velká výjimka, kříž

Intence poslankyně Kicisové byla taková, aby v určitý den roku, který v případě schválení návrhu by konkretizovala, se tradiční ritus sloužil po celé zemi jako výraz vděčnosti, že brazilská křesťanská civilizace a kultura se v minulosti zformovaly právě na této mši.

Nicméně značná část brazilských biskupů vyznává teologii osvobození a používá TC jako argument k potlačení tradičního obřadu ve svých diecézích. V Brazílii, největší katolické zemi světa, je Církev již delší dobu v krizi. Příčiny jsou především politické povahy, na jedné straně je to marxistická teologie osvobození, na druhé potom masové šíření protestanských evangelikálních sekt z USA.

Někteří brazilští biskupové šli dokonce ještě dále než samotný dokument TC. Prohlásili všechny věřící, kteří by se účastnili celebrace tradičního ritu, byť slouženého pouze soukromě v bytě, za exkomunikované. Návrh na zavedení Národního dne tradičního ritu je proto chápán jako obrana proti represím biskupů. Parlamentní výbor pro kulturu o tom celý den jednal a pozval si k tomu 4 experty, mezi nimiž byl i kněz kongregace redemptoristů P. Bráulio Róger Martins Nunes Pereira.

Kostel São José v Goianii, jehož správcem je P. Pereira

Ten působí ve městě Goiania ve státě Goias (Brazílie je federací, pozn. překl.) a celebruje v tradičním ritu. Byl vysvěcen na kněze r. 2007 a rozhodl se pro tuto formu mše sv. na základě motu proprio Benedikta XVI. „Summorum Pontificum“. Ještě před publikováním TC mu ale jeho arcidiecéze a generální představený kongregace veřejnou celebraci v tridentském ritu zakázali. Od té doby ji slaví v soukromých domech, kde se shromažďují tradiční věřící. R. 2021 mu udělilo město Goiania čítající 1,6 mil. obyvatel čestné občanství. Je duchovním vůdcem a zakladatelem Associação São José a rektorem kostela São José v Goianii. Zvláštní ale je, že v katalogu kléru arcidiecéze Goiania je sice P. Pereira uváděn, ale bez označení úřadu, který zastává.

Dalšími přizvanými experty do parlamentu byli profesoři Anna Maria Fedeli, André da Silva Melo a Álvaro Alberto Ferreira Mendes. Navzdory jejich doporučení vyhlásit Národní den tradičního ritu byl tento návrh nakonec sněmovnou zamítnut – a to kvůli biskupům, kteří jsou ve své většině odpůrci tradičního ritu.

Optimisticky lze ale vidět fakt, že parlament se tímto vůbec zabýval. To nemá ve světě obdobu, aby zákonodárný sněm nějakého státu projednával otázku tradičního katolického ritu s pozitivním záměrem ocenit jej jako významný přínos pro historii a kulturu národa. Nelze vyloučit, že jednou „přijde den“, kdy výše zmíněný návrh přece jen získá v parlamentě většinu – a to navzdory brazilským biskupům.

Zdroj: Článek „Führt Brasilien einen ´Tag des tridentinischen Ritus´ ein?" in www.katholisches.info 7. 12. 2023, volný překlad