Litanie ke sv. archandělu Michaelovi


Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.   Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.   Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebes Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa Bože, smiluj se nad námi.
Duchu Svatý Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, královno andělů, oroduj za nás.

Svatý Michaeli, archanděli, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, plný božské moudrosti, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, vzore pokory, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, strážce ráje, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, anděli pokoje, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, vůdce a utěšiteli Izraele, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, věrný ochránce Církve, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, kníže andělů, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, pouto bratrské lásky, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, světlo a naděje umírajících, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, utěšiteli duší v očistci, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, oporo ztrápených, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, sílo Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, ctiteli slávy Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, mocný přímluvce křesťanů, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, vítězi nad odvěkým drakem, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, vůdce duší do nebe, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, služebníku u nebeského oltáře, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, zvěstovateli Božího milosrdenství, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, ochránce proti nemocem, oroduj za nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:

Svatý Michaeli Archanděli braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou.

Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana i jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do pekla svrhni. Amen

Orémus:

Sancte Míchael, Archángele, defénde nos in próelio! Contra nequítias et insídias diáboli esto praesídium!

Imperet illi Deus, súpplices deprecámur! Tuque, Prínceps milítiae caeléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte in inférnum detrúde! Amen.