Výběr aktualit z křesťanského světa


Údajný masový hrob indiánských dětí utýraných v katolické škole je prázdný

Již delší dobu mainstreamová masmédia vedou kampaň proti Katolické církvi v Kanadě, že v jejich internátních školách pro domorodé (indiánské a eskymácké) děti docházelo v letech cca 1890–1960 k týrání a kvůli zanedbání lékařské péče také k masovým úmrtím. To mají prý potvrzovat nalezené masové hroby na teritoriích těchto zařízení. Sám papež František se za to několikrát zástupcům původních obyvatel Kanady omluvil (viz náš článek zde).

Jenže díky Bohu lež má krátké nohy. Pokud se zjistilo, že v zemi poblíž církevní školy byly nějaké lidské ostatky, tak se prokázalo, že šlo o normální obecní hřbitov a nikoli o masové hroby dětí. Přesto se ale v poslední době v zemi javorového listu rozpoutala další kampaň. Poblíž Winnipegu na území bývalé katolické internátní školy stojí kostel Panny Marie zvaný anglicky „Our Lady of Seven Sorrows“ (Naše Paní sedmi utrpení). V jeho podzemí prý se našly ostatky 60 dětí, chovanců této školy. Radarové půdní snímky ukázaly 14 anomálií, tj. nevysvětlitelných zvláštností. Vykopávky ale jasně odhalily, že se na místě nenachází ani jeden lidský ostatek. Informuje o tom britský list „Daily Mail“. Uvedená škola byla v provozu v letech 1890–1969 a prošly jí tisíce žáků.

„Daily Mail“ napsal: „Pochybnosti o zneužívání, týrání a hromadných úmrtích domorodých dětí v kanadských internátních školách narůstají, neboť dosud při vykopávkách nejznámějších míst nebyly nalezeny žádné ostatky.“ Tři čtvrtiny těchto škol byly zřízeny Katolickou církví.

Celá záležitost s údajným týráním a masovým úmrtím dětí původních obyvatel Kanady se tak prokazuje jednoznačně jako obrovský vylhaný humbuk. Není to nic nového, naprostá většina zpráv o vinách a hříších Katolické církve v dávné i nedávné minulosti je vymyšlená a lze jen litovat, že i církevní hodnostáři včetně papeže Františka se ihned, kdykoliv masmédia publikují nějaký „objev“ tohoto druhu, okamžitě začnou omlouvat, aniž si zprávy ověří na základě objektivních prokázaných faktů.

Zdroj: Článek „Kanada: Angebliches Massengrab indigener Kinder in katholischer Obhut ist leer“, in www.kath.net 13. 9. 2023

Prohomosexuální bible ve Švýcarsku: dílo „katolického“ teologa

Bible, v níž mužské přátelství je představeno v duchu queer (tj. jiných pohlavních vztahů než muže a ženy), bude vydána ve Švýcarsku. Jejím autorem je „katolický“ teolog známý svým udělováním požehnání homosexuálním a lesbickým párům.

S iniciativou vytvoření „progejovské bible“ přišel švýcarský katolický teolog Meinrad Furrer z Lucernu. Získal k tomu souhlas a finanční prostředky od Městské církevní rady, což je dle švýcarských zákonů specifický církevní orgán podléhající fakticky světské administrativě. Dostane též peníze z rozpočtu města Lucernu. Furrer chce vytvořit dílo pod titulem „Queerbibel – Gott liebt vielfältig. Wir auch”, čili „Queerová bible. Bůh miluje různým způsobem. My také”.

Záměrem Furrera je „nové převyprávění“ biblických příběhů tak, aby z nich vznikly pověsti podporující agendu hnutí LGBT. Příklad: přátelství mezi Davidem a Jonatanem by se interpretovalo jako homosexuální vztah. Furrer chce také kriticky přehodnotit ta místa v bibli, která považuje za „nepřátelská“ vůči ideologii LGBT.

Meinrad Furrer je aktivní nikoli pouze jako teolog, ale působí rovněž v pastoraci. Spravuje kapli sv. Petra v Lucernu a vyvíjí různorodou pastorační činnost. Žehná také homosexuálním a lesbickým párům.

(Zprávy přeložil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)