Nový skandál v Brazílii: Arcibiskup podal sv. přijímání muslimskému duchovnímu


K neslýchané svatokrádeži došlo v brazilské arcidiecézi Londrina, kde její ordinář vědomě podal Tělo Páně na ruku duchovnímu muslimské komunity oblečenému tak, že nebylo pochyb o jeho příslušnosti k islámu. Na závěr ale muslim litoval svého skutku, avšak z úst katolického hierarchy nevyšlo jediné slovo lítosti kvůli skandálu, který vyvolal.

K profanaci Nejsvětější svátosti došlo při pohřební mši za zesnulého kardinála Geralda Majelli Agnela. Účastnil se jí též vůdce muslimské komunity Sheiki Ahmad Saleh Mahari, který bez skrupulí se postavil do řady, když arcibiskup Geremias Steinmetz podával sv. přijímání „na ruku“.

Situace vyvolala údiv přítomných kněží a ministrantů, lokální katolická média to označila za skandál. Mons. Steinmetz ale necítil žádnou povinnost omluvit se za tuto svatokrádež. Ačkoliv podal Tělo Páně muslimovi osobně, pověřil „vysvětlením“ situace svého vikáře, jenž se vypravil k Maharimu, aby se zeptal, proč přistoupil ke stolu Páně.

Sheiki je známý v různých sférách společnosti a udržuje s Katolickou církví vztahy plné úcty… Jako přítel se účastnil eucharistické celebrace, zařadil se a přijal Tělo Kristovo – vysvětlil poté arcibiskup a komicky se bránil tím, že prý video pouze ukazuje, jak islamista „jenom přijímá Eucharistii“, ale „nepožívá ji“.

K věci se vyjádřil sám Mahari, který potvrdil, že když usedl v lavici, požil Tělo Páně. Ujistil přitom, že neměl v úmyslu „prokazovat nedostatek úcty vůči Katolické církvi“. Zemřelý kardinál mu dle jeho slov již dříve vysvětlil, že „Eucharistie je tělem Ježíše, považovaného za proroka islámu“.

Dle arcibiskupova sdělení Mahari „hluboce litoval svého činu„ – hierarcha sám se ale nevzmohl na jediné slůvko omluvy za to, že mu sv. přijímání podal. Odvolal se na deklaraci II. vatikánského koncilu Nostra aetate – že „Církev s úctou hledí na muslimy“, kteří prý „uctívají jediného Boha, živého a věčného, milosrdného a všemohoucího“.

Arcb. Steinmetz rovněž připomenul názory papeže Františka vyjádřené v jeho apoštolském listu Desiderio Desideravi. Parafrázoval jeho slova a tvrdil, že „nikdo si nezaslouží místo u poslední večeře. Apoštolé byli pozváni, přitáhl je sám Ježíš, aby s nimi jedl Paschu, jejímž Beránkem je On sám.“ Potom brazilský hierarcha pokračoval ve svém relativizujícím výkladu a psal, že „eucharistická celebrace nás učí šlechetnému praktikování lásky, krmí nás mírností, vede k bratrství a úctě vůči všem“.

Je ale nesporně jasné, a Katechismus Katolické církve i její odvěká nauka to mnoha dokumenty potvrzují, že ke sv. přijímání mohou přistupovat pouze katolíci žijící ve shodě s morální naukou Církve a její věroukou, nemají na duši smrtelný hřích a splňují náležité podmínky, především eucharistický půst. Ve světle této nauky nelze nikterak ospravedlnit udělení sv. přijímání jinověrcům.

Zdroj: Zpráva „Skandal w Brazylii: arcybiskup udzielił Komunii Świętej… muzułmańskiemu przywódcy religijnemu“ in www.pch24.pl 7. 9. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)