Je „ideologie“ vždycky zlem?


Mainstreamová média toto neustále tvrdí. Říkají to i světoví globalističtí politikové, mluví o tom i papež František, nejnověji na tiskové konferenci v letadle při zpáteční cestě z Mongolska, kde byl na návštěvě. Stalo se z toho klišé, lidé to opakují, aniž si uvědomují, co to vlastně ideologie je.

V přesném překladu to znamená nauku o myšlence. V konkrétní aplikaci rozlišujeme mezi filozofií, potažmo světovým názorem, a ideologií. Zatímco ty první dva zůstávají v teoretické rovině, ideologií rozumíme uvedení filozofie nebo světového názoru a hlavně od nich odvozených myšlenek do veřejného života, což má souvislost se vzdělávacím procesem, kulturou a politikou. Na tom není nic mravně špatného, když se jedná o správné myšlenky (ideje) a dobré zásady, naopak jde o něco prospěšného pro celou společnost, ano, můžeme mluvit o ctnosti toho, kdo pěstuje takovou „ideologii“. Pokud však někdo tady prosazuje špatné, zvrácené myšlenky, a chce je vtělit do legislativy a do školní výuky, např. tzv. „manželství pro všechny“ nebo „svobodnou volbu ženy pro potrat“, pak se jedná o zvrhlost a těžký hřích.

Pojmy jako „ideologie“ nebo „ideologizace“ (tj. agitace ve prospěch konkrétní ideje) jsou samy o sobě mravně irelevantní, dobrými nebo špatnými se stávají až svým obsahem, tj. tím, o jaké myšlenky jde. Jenže světovému mediálnímu mainstreamu se podařilo své nemyslící konzumenty zmanipulovat tím, že „každá ideologie“ je „fuj“, tzn. špatná. Opravdu každá? Pojem „ideologie“ v negativním významu se totiž používá výhradně pouze proti zastáncům správných hodnot a postojů. Žel činí to i papež František, když obranu tradiční mše sv. a autentické katolické věrouky i mravouky označuje jako „ideologii“ a mluví o ní v tomto smyslu jako o „velkém nešvaru“ uvnitř Církve.

Když ale propagátoři jednopohlavních sňatků, genderové „svobodné volby pohlaví“ a legitimních potratů přímo neomaleně a arogantně vnucují své názory celé společnosti, tady slovo „ideologie“ v negativním slova smyslu nikdy nezazní, tady je nejspíš všechno v pořádku. Ani papež František nikdy neužil pojmů „ideologie“ nebo „ideologizace“ na adresu neomodernistických heretiků uvnitř Církve, pouze proti obráncům Tradice.

Proto naší nejúčinnější zbraní v tomto směru bude takové prázdné floskule prostě ignorovat, vůbec si jich nevšímat. Pokud naši odpůrci označují obranu katolické nauky a tradiční liturgie termínem „ideologie“ a „ideologizace“, pak na to existuje pouze jediná správná odpověď: „Pokud to takhle nazýváte, pak se k tomu, že jsme ‚ideologové‘, hrdě hlásíme, neboť jsme povinni, když jsme přijali Krista, zvěstovat a hájit zjevenou pravdu.“