Pálit korán je zločin, ale pálit bible...? Podivná slova papeže Františka


Sv. stolec kategoricky odsoudil nedávné veřejné spálení koránu před mešitou ve švédském Stockholmu na konci června. Jeho zástupce při OSN mons. David Putzer vystoupil na zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, upozornil na nárůst případů „pravidelného znesvěcování koránu v některých evropských zemích a jinde” a ostře tyto akty pranýřoval jako akty nenávisti, násilí a zneužívání svobody projevu (srvn. „Svatý stolec odsuzuje znesvěcování a ničení náboženských symbolů”, www.vaticannews.va, 14.7.2023). Citovaná zpráva také uvádí v této souvislosti vyjádření papeže Františka pro muslimský deník Al-Ittihad, vycházející ve Spojených arabských emirátech: „Cítím se těmito činy rozhořčen a znechucen. Každá kniha, kterou lidé považují za posvátnou, musí být respektována z úcty k jejich věřícím…”

Slova papežova hodně vypovídají o jeho smýšlení. Pálení koránu ostře odsuzuje, ale nevzpomínáme si, že by stejně tvrdě reagoval na vandalské a rouhačské skutky pálení bible, jichž se v hojném počtu dopouštějí právě „naši muslimští bratři”. Stačí jen uvést řadu těchto činů organizovaných teroristickou organizací Islámský stát v Iráku a v Sýrii, v Afghanistánu, v Pákistánu aj., jak o tom referovala řada našich médií. V komunistické Číně, jak uvádí např. zpráva www.idnes.cz 15.9.2018, došlo v řadě měst k oficiálně nařízenému ostentativnímu pálení biblí na náměstích. Není známo, že by papež František nějak reagoval, nejspíš by to narušilo jeho politiku sbližování s Čínou.

A nejde jenom o bible, ale o vandalské činy proti katolickým svatyním. Podle oficiálních francouzských statistik jenom za rok 2019 došlo v zemi k nejméně 10 útokům na katolické chrámy, při nichž byly roztřískány kříže a mariánské sochy a konsekrované hostie vyházeny ze svatostánků a podupány. A to ještě do tohoto počtu nejsou zahrnuty akty ničení kapliček, křížů a soch Panny Marie a světců při cestách a na veřejném prostranství, těchto hanebných skutků je mnohem víc. Podobně s děje i v jiných evropských zemích, polská média např. každou chvíli sdělují zprávu o vandalismu potratářů, „transgenderů” a jiných proti katolickým kostelům. Spousta katolických a pravoslavných svatyň byla Islámským státem srovnána se zemí v Iráku a v Sýrii. Není známo, že by římský pontifik František na to nějak reagoval. Jakmile ale dojde ke spálení koránu, ihned má na jazyku slova odsouzení.

Samozřejmě tím neříkáme, že pálení koránu schvalujeme, i když bychom měli k tomu důvod pro jeho nenávistné verše vyzývající k vraždám nevěřících a těch, kteří „věří v Boha v trojici”. Pokud ale zákon přiznává muslimským komunitám svobodu jejich rituálu v mešitách, respektujeme to, nicméně inkriminované spálení koránu ve Stockholmu bylo protestem vůči krutému mohamedánskému násilí, k němuž korán vyzývá, je tedy sporné vynášet okamžitá slova odsouzení, jak učinil papež František. Katolická nauka opírající se o Písmo sv. a posvátnou Tradici k násilí a krutosti vůči jinak věřícím nevyzývá. Nelze ani schvalovat Františkův výrok, že „každá kniha, kterou lidé považují za posvátnou, musí být respektována…” Ptáme se: I „Satanské antidesatero” nabádající k vraždám, které je „posvátnou knihou” vyznavačů satanismu? I Hitlerův „Mein Kampf”, který byl „posvátnou knihou” esesáckých obřadů? I „rudá knížka” Mao Ce-tunga v Číně, která tvrdí, že „pravda vychází z hlavně pušky”?

Papež František zde vůbec nerozlišuje, což odpovídá jeho vizi rovnocennosti všech světových náboženství, jak ji vyjádřil ve společném prohlášení z Abú Dhabí v r. 2019, že prý „Bůh si přeje různost náboženství”. Jeho reakce na nedávné spálení koránu ve Švédsku poskytuje důvodné podezření, že si cení islámu (a možná i jiných nekřesťanských náboženství) více než své vlastní církve, jíž je viditelnou hlavou. Rádi bychom se mýlili, ale žel to tak nevypadá. Modlíme se za obrácení papeže Františka a celého Vatikánu.