Výběr aktualit z křesťanského světa


Po čase opět zveřejňujeme nejnovější zprávy z katolického a vůbec křesťanského a duchovního světa:

Odmítnutí heterodoxie papeže Františka

Papež František publikoval 29. června na svátek sv. Petra a Pavla apoštolský list Desiderio Desideravi, který pojednává o „liturgické formaci Božího lidu“. V něm v čl. 5 píše: „… všichni jsou pozváni k hostině Beránkově. Aby mohli být připuštěni, stačí pouze svatební roucho víry v Boží Zjevení, která pochází ze slyšení Božího Slova…“

Někteří hierarchové a další významné katolické osobnosti se obrátili na papeže se žádostí o korekci tohoto vyjádření, neboť odporuje nauce Církve. „Církev vždycky učila, že k hodnému přijímání Nejsvětějšího Těla a Krve Páně je zapotřebí rozhřešení od všech těžkých hříchů, kterých se člověk dopustil. I ve výjimečných situacích, které znemožňují vyzpovídat se před sv. přijímáním, musí dotyčná osoba vzbudit dokonalou lítost nad těžkými hříchy, jež spáchala,“ – píší signatáři listu.

Teze, že víra je jedinou podmínkou hodného přijetí Těla a Krve Páně, je navíc v rozporu s 11. kánonem Tridentského koncilu, který ji výslovně označil za herezi s tím, že kdo by tomu zatvrzele učil, má být exkomunikován. Stejně tak je toto Františkovo tvrzení v rozporu s kánony 915 a 916 latinského Kodexu kanonického práva a kánony 711 a 712 východního Kodexu kanonického práva.

Signatáři dopisu papeži Františkovi dále upozorňují, že nynější viditelná hlava Církve dává i při jiných příležitostech najevo, že nepovažuje požadavek přijímat Tělo a Krev Páně ve stavu posvěcující milosti za nezbytný. Dokazuje to nedávná skutečnost, kdy americké propotratové političce Nancy Pelosiové bylo podáno sv. přijímání přímo ve Vatikáně na papežské mši, ačkoliv biskup její diecéze mons. Salvatore Cordileone v souladu s kánony Kodexu kanonického práva toto zakázal.

Na závěr signatáři apelují: „Žádný katolík nesmí věřit ani jednat na základě papežského vyjádření, když je v rozporu s Božím Zjevením katolické víry. Vyzýváme všechny biskupy a duchovní k veřejnému vyznání katolické nauky na téma hodného přijímání Eucharistie s cílem uniknout věčnému zavržení a veřejnému pohoršení… .“

Výzvu podepsali mimo jiné biskup Joseph Strickland z Tyleru v USA, světící biskup z Hertogenbosche v Holandsku Robert Mutsaerts, světící biskup z Astany v Kazachstánu Athanasius Schneider a někteří další biskupové a mnozí kněží. Připojili se též známí katoličtí publicisté laikové John Henry Westen, šéfredaktor portálu Life Site News, a Peter Kwaśniewski.

Zdroj: www.pch24.pl 19 .9. 2022

Papež „háže přes palubu“ statečného kardinála Zena

90letý kardinál Zen z Hongkongu, odpůrce tzv. čínské vlastenecké církve uznané papežem Františkem, nedávno zatčený pro statečnou obranu náboženské svobody, se nedočkal od papeže zastání. Papež František při zpátečním letu z Kazachstánu, kde se účastnil summitu náboženských představitelů, zodpověděl na dotaz novinářů, že prý kardinál Zen „mluví to, co cítí“, aniž kauzu dále hodnotil. Čínský totalitní komunistický režim vůbec neodsoudil.

Zdroj: www.pch24.pl 21. 9. 2022

Totalitní protikřesťanský teror v Irsku

Irsko už dávno není ani katolickou, ani křesťanskou, ani demokratickou zemí. Dokazuje to současný otřesný případ mladého učitele němčiny a dějepisu Enocha Burkeho na protestantské Wilson´s Hospital School. Ten, věrný svým křesťanským zásadám, odmítl oslovovat chlapce, jenž prohlásil, že se cítí být děvčetem, jako ženu. Rodiče dotyčného žáka jej žalovali, soud rozhodl, že až do vyřešení případu, tj. do rozhodnutí o disciplinárním potrestání, nesmí Burke nadále vyučovat a dokonce ani vstoupit do školy. On ale toto prohlásil za nezákonné a odporující svobodě svědomí člověka a přišel opět do své třídy. Soud to kvalifikoval jako pohrdání soudním rozhodnutím a nařídil Burkovo uvěznění.

Zdroj: Fundacja Źycie i Rodzina 15. 9. 2022

OSN prosazuje perverzní pojetí lidských práv

Valné shromáždění OSN odsouhlasilo 2. září rezoluci požadující „právo na svobodné a zodpovědné rozhodování v záležitostech sexuality včetně sexuálních a reprodukčních práv…“ Rezoluce dále výslovně uvádí, že „sexuální a reprodukční práva“ zahrnují též „volný přístup k antikoncepci, abortivním pilulkám a potratu“. Smutné je, že navrhovateli rezoluce byly mj. i Polsko, Maďarsko a Slovensko, tj. země navenek se hlásící k tzv. rodinným hodnotám. Polská delegace se nakonec pod tlakem katolíků a biskupů své země hlasování neúčastnila, nicméně to nic nemění na situaci, že Polsko bylo spolunavrhovatelem rezoluce navzdory faktu, že vláda PiS se formálně hlásí ke křesťanským politickým principům. Proti rezoluci hlasovaly především africké státy.

Zdroj: www.pch24.pl 3. 9. 2022

Děti s Downovým syndromem se nesmějí usmívat

Francouzská vláda již před lety zakázala promítat a šířit video Nadace Lejeune bojující proti potratům dětí s Downovým syndromem pod názvem „Drahá budoucí maminko“, na němž je zobrazeno smějící se dítě s tímto postižením. Video má ukázat, že tyto děti se umějí radovat ze života navzdory svému handicapu a proto jejich potrat, když je plod diagnostikován v těle matky s Downovým syndromem, je nemorální. Tyto zásady hlásal proslulý francouzský lékař a zakladatel této nadace Jérome Lejeune, hluboce věřící katolík a osobní přítel papeže Jana Pavla II. Francouzská vláda svůj zákaz odůvodnila tím, že prý toto video je „protipotratovou propagandou nepřipouštějící opačný názor“. Nadace Lejeune se odvolala k Evropskému soudu pro lidská práva, který letos 7. září vydal prohlášení, že se touto záležitostí nemíní zabývat. Tím fakticky legalizoval rozhodnutí francouzské vlády o zákazu videa.

Zdroj: Fundacja Źycie i Rodzina 16. 9. 2022

Rouhačský rituál belgických biskupů

Bruselský arcibiskup kardinál Joseph de Kessel a vlámští biskupové vydali text rituálu „žehnání“ homosexuálním párům. Ten má být rozeslán duchovním správcům k používání, když sodomité o to požádají. Zároveň oznámili, že ve svých diecézích vytvoří tzv. „kontaktní centra“ pro homosexuály a lesby. K tomu není třeba dalšího komentáře

Zdroj: [www.dorzeczy.pl]

Německá synodální cesta na postupu: ženy mohou při mši kázat

Během nedělní mše 25.9.2022 v kostele sv. Michaela mají kázání pronést ženy, konkrétně dvě řeholnice, ačkoliv liturgické rubriky stanoví, že k homilii při mši jsou oprávněné pouze posvěcené osoby, tj. biskupové, kněží a jáhnové. Požadavek, aby při liturgii mohli kázat i laici včetně žen patří k jedněm z postulátů německé tzv. Synodální cesty, o níž německý kuriální kardinál Walter Brandmueller před pár dny prohlásil, že „toto už je totální odpad od Písma sv. a Tradice“. Dodejme, že němečtí synodálové požadují mj. i změnu sexuální morálky a uznání „manželství“ homosexuálů a leseb. Na posledním plenárním zasedání tento dokument sice nebyl odsouhlasen, protože chyběla potřebná dvoutřetinová většina, nicméně skutečnost, že 61 procent německých biskupů zvedlo ruku pro, je alarmující.

Zdroj: www.kath.net 21. 9. 2022

Největší heretik největší autoritou na katolických školách v Kanadě

V zemi javorového listu dával známý jezuita a obhájce praktikované homosexuality a LGBT+ James Martin „školení“ ředitelům katolických škol, jak prý mají zavádět do škol sexuální výchovu a učit přátelskému vztahu k osobám LGBT+. Požadoval, aby toto se stalo „závaznou osnovou“ pro katolické školy v zemi.

Zdroj: www.pch24.pl 21. 9. 2022

Tradice ve Francii má kněžský dorost

A na závěr přece jen jedna pozitivní zpráva. Navzdory papežskému likvidačnímu omezení tradiční mše sv. bylo letos přijato do tradičních kněžských seminářů 95 francouzských bohoslovců, tj. o 26 více než v r. 2021. Jedná se o semináře Bratrstva sv. Pia X., Bratrstva sv. Petra, Institutu Ježíše Krista Krále a Velekněze a Institutu Dobrého pastýře. Letos bylo v celé Francii vysvěceno 89 novokněží, z toho 12 pro tradiční ritus, tzn. cca 13 proc. všech novosvěcenců: 6 pro Bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX), 3 pro Bratrstvo sv. Petra (FSSP) a 3 pro Institut Ježíše Krista Krále a Velekněze. Krom toho někteří ze zbývajících 77 novokněží sice byli vysvěceni pro NOM, ale náleží ke komunitám, které hájí autentickou katolickou nauku v dogmatice i morálce, např. 14 jich náleží ke komunitě sv. Martina, jež aktivně vystupuje na obranu katolické nauky o Eucharistii, upřednostňuje gregoriánský chorál a bojuje proti potratům a homosexuálním sňatkům.

Zdroj: www.lumendelumine.cz 21. 9. 2022