Biskup Athanasius Schneider odpovídá papeži Františkovi: Katolicismus je jediným pravdivým náboženstvím!


J.Exc. biskup Athanasius Schneider z kazašské Astany okomentoval synkretické „mezináboženské setkání“, které se uskutečnilo na území jeho diecéze s účastí papeže Františka. Hierarcha připomenul úřadujícímu papeži, jaké je místo náboženství zjeveného Ježíšem Kristem mezi jinými, falešnými kulty.

V rozhovoru pro katolickou televizi EWTN bp. Schneider zdůraznil, že katolicismus není „jedním z mnoha náboženství“, nýbrž „jediným pravdivým náboženstvím, které Bůh přikázal vyznávat všem lidem“. Tento komentář je odpovědí na nedávno ukončený tzv. VII. Kongres vůdců světových a tradičních náboženství v Astaně (dříve Nur Sultan), jehož vyvrcholením byl podpis deklarace, v níž se praví: „… pluralismus, pokud jde o rozdíl v barvě pleti, v pohlaví, rase, jazyku a kultuře, je výrazem Boží moudrosti. Náboženská různost je Bohem dovolená a proto jakékoliv vnucování určitého náboženství a náboženské doktríny je nepřípustné.

V komentáři k tomuto vyjádření mons. Schneider připomenul, že „neexistuje jiná cesta ke spáse než vyznávání katolického náboženství“. Zatímco papež František spolu a představiteli falešných kultů vyzvedával náboženský pluralismus, bp. Athanasius Schneider varoval, že setkání tohoto typu představují model „náboženského supermarketu“. – „Pro všechny je tam místo, můžeš si vybrat, co chceš. Ale Ježíše Krista v tomto náboženském supermarketu nenajdeš. On je totiž jediným pravdivým Bohem“ – řekl kazašský hierarcha.

Biskup kategoricky odmítl klást Kristovu Církev do stejné řady s falešnými náboženstvími, čemuž slouží tzv. mezináboženská setkání. – „Existuje pouze jediné pravdivé náboženství, kterým je Katolická církev, založená samotným Bohem, jež přikazuje všem lidem všech vyznání, aby uvěřili a přijali Jeho Syna Ježíše Krista, neboť jenom On je Spasitelem a nikdo jiný,“ – přesvědčoval.


Zdroj: Bp Schneider odpowiada Franciszkowi: Katolicyzm jest jedyną prawdziwą religią

(překlad PhDr. Radomír Malý)