Výběr aktualit z křesťanského světa


Francouzský kněz kritizoval buddhismus, diecéze se „omlouvá“

Katolický kněz Jean-Francois Laco z farnosti Sainte-Suzanne na ostrově Réunion v Indickém oceánu patřícímu Francii kázal, že katolík nemůže mít doma sošku Buddhy, neboť to nepřinese nic dobrého. Tyto výroky vyvolaly obrovské pobouření. P. Laco dále řekl: „Nevěřím v toho tlustého sedícího člověka s pěkným břichem. jenž se nazývá Buddha.“ Vysvětlil, že ani jako ozdobu nelze doma uchovávat tyto rekvizity. „To nepřinese pokoj, spíše obrovský neklid,“ prohlásil s tím, že klanění se Buddhovi se rovná klanění démonům.

Nahrávka těchto vět z kázání se dostala na internet a získala obrovskou popularitu. Shlédlo ji cca 200 tisíc osob. Komentátoři psali o „setbě nenávisti“. Reakce biskupství v Saint-Denis-de-La Réunion byla následující: „Postoj Katolické církve se opírá o úctu k jiným, k jejich kultuře a náboženskému přesvědčení…“ Tak napsal biskup Pascal Chane-Teng a dodal, že se za slova svého kněze „velice omlouvá“.

Škoda, že diecéze nevysvětlila, co bylo v kázání P. Laca nepravdivé nebo urážlivé. Kněz pouze upozornil na nevhodnost a duchovní nebezpečí pro katolíky mít doma sošky Buddhy. Jsou snad tyto sošky štíhlé? Nebo snad katolíci mají povinnost mít doma vyobrazení cizích božstev nebo zakladatelů jiných náboženství? Za hlásání pravdy – omluva. To je současnost naší církve.

Zdroj: www.pch24.pl 7. 6. 2024

Australský senát vyšetřuje nadměrná úmrtí po očkování proti covidu

Zákonodárná komora australského parlamentu jako první na světě zahájila vyšetřování nadměrného počtu úmrtí po zavedení očkovací vakcíny proti covidu z r. 2021. Jde o nejvyšší úmrtnost od doby II. světové války. Vyšetřování bylo zahájeno na návrh senátora Strany sjednocené Austrálie (UAP) Ralpha Babeta. Snažil se započít s tím již před dvěma lety, ale jeho úsilí bylo blokováno silnými politickými stranami Stranou práce a Stranou zelených, aniž tyto vysvětlily, proč jsou proti. Zpráva z vyšetřování se očekává koncem srpna.

Zdroj: www.pch24.pl 8. 6. 2024

75letá žena na vozíčku odsouzena ke dvěma letům nepodmíněně za protest proti potratům

Paulette Harlowová je 75letou invalidkou pohybující se na vozíčku. V říjnu r. 2020 se účastnila modlitby růžence před potratovou klinikou ve Washingtonu. Účastníci akce navazovali také kontakty se ženami jdoucími na potrat a pokoušeli se je přesvědčit, aby své dítě pod srdcem nezabíjely. Za to soud paní Harlowovou v hlavním městě USA odsoudil letos 31. května ke dvěma rokům nepodmíněně, poněvadž prý blokovala přístup k potratové klinice, čímž spáchala trestný čin „spiknutí proti občanským právům“. V USA platí zákon, že blokování přístupu ke zdravotnickým zařízením je trestným činem ohrožujícím zdraví a životy občanů. Mezi „zdravotnická“ zařízení jsou zařazeny i potratové kliniky, čehož orgány činné v trestním řízení využívají k represím vůči aktivistům prolife.

Zdroj: www.kath.net 2. 6. 2024

Kardinál Rugambva: Afrika brzy bude hrát vůdčí roli v Katolické církvi

Kardinál Protase Rugambva z africké Tanzánie je přesvědčen, že Afričané v brzké budoucnosti se stanou rozhodující silou v Katolické církvi. Poukázal zároveň na problémy africké církve, jimiž jsou náboženský synkretismus s domorodým pohanstvím, ze Západu přicházející sexuální revoluce a expanze charizmatických sekt.

Bývalý sekretář vatikánské kongregace pro evangelizaci národů, dnes již neexistující, to řekl v rozhovoru pro americký časopis National Catholic Register. S odvoláním na mimořádný nárůst pokřtěných katolíků v Africe uvedl, že r. 2050 každý třetí katolík světa bude Afričan. Současně ale kardinál vidí pro africkou církev nebezpečí v překážkách, jimiž jsou nárůst popularity sekt a ideologický tlak ze zahraničí ve prospěch genderové ideologie. Také si stěžoval, aniž upřesnil, oč se jedná, že snahám o vysokou kvalitu budoucích kněží jsou házeny klacky pod nohy. Odvážně čelit útokům genderové ideologie a globalizace vidí kardinál Rugambva jako hlavní úkol africké církve pro budoucnost.

Zdroj: www.pch24.pl 13. 6. 2024

Obrácení indického sluhy v domě bl. Carla Acutise

Hinduista Rajesh Mohur byl v rodině bl. Carla Acutise (1991–2006) v italském Miláně domácím sluhou. Když poznal hlubokou zbožnost tohoto chlapce, zejména jeho lásku k Eucharistii, konvertoval a přijal křest v Katolické církvi. Carlo Acutis byl studentem gymnázia a amatérským počítačovým programátorem, který zdokumentoval většinu eucharistických zázraků ve světě. V 15 letech zemřel na leukémii s hlubokou vírou a s důvěrou v Božského Spasitele. Papež František ho prohlásil r. 2020 za blahoslaveného.

Bývalý domácí sluha rodiny Acutisových Rajesh Mohur z Indie vypráví o své konverzi: „Prošel jsem v životě mnoho hinduistických chrámů a setkal se s mnoha guru. Ale můj život to nezasáhlo a nezměnilo. Toužil jsem po setkání s živým Bohem, jenž by mne proměnil.“ Dále potom říká v rozhovoru pro agenturu CNS, že teprve až uviděl u mladého Carla, co Ježíš Kristus udělal s jeho životem, poznal pravdu, která je pouze v Katolické církvi. Nejvíce na něj zapůsobilo, když doprovázel 7letého Carla k prvnímu sv. přijímání. Pozoroval, jak se v situaci, kdy přijímal Spasitele, změnila jeho tvář a jakou hlubokou radost prožíval. Poté si všímal, jak se život tohoto chlapce neustále po mravní stránce měnil k lepšímu a zdokonaloval. Prodal své drahé hračky a peníze dal chudým. „Zjistil jsem právě na jeho chování, že tam, kde je Ježíš, se něco mění. To pohnulo mým srdcem,“ sděluje Mohur. Po Carlově onemocnění Mohura hluboce zasáhly jeho odevzdanost do vůle Boží a radost z toho, že se po smrti osobně setká s Kristem. Přijal tedy křest, dnes je praktikujícím katolíkem a denně se modlí sv. růženec, jak to dělal i bl. Carlo Acutis.

Zdroj: www.kath.net 2. 6. 2024

Slavný fotbalista se stal terčem nenávisti pro svůj katolicismus

28letý Harrison Butker je v USA známým skvělým fotbalistou, vítězem letošního Superbowlu. V poslední době konvertoval ke Katolické církvi, hlásí se k Tradici a navštěvuje mše sv. tradičního ritu. Jeho přednáška 11.5.2024 na střední škole v Kansasu šokovala všechny neomarxisty, genderisty a liberály. Řekl mj.:

„Náš vlastní národ je vedený mužem, který veřejně a hrdě prezentuje svoji katolickou víru, ale zároveň se rouhavě křižuje na propotratovém shromáždění. Otevřeně podporuje vraždění nevinných nenarozených dětí, tudíž se mnohým lidem může zdát, že mohou být katolíky a současně pro potraty. Není ale sám. Od člověka, jenž stojí za lockdowny covidové hysterie až po osoby, které vnucují americké mládeži nebezpečné genderové ideologie, všichni mají jednu společnou věc: jsou to katolíci. Toto je důležitá připomínka, že být katolíkem samo o sobě nestačí.“

Sportovec varuje mladé věřící, že nelze prokazovat otevřenost tomuto světu jen proto, aby nás měl rád. „Vždycky musíme mluvit a jednat s láskou, ale nesmíme si plést lásku se zbabělostí,“ pokračoval Butker. Nejvíce však liberály a neomarxisty „rozžhavila do běla“ tato jeho slova:

„Mnozí z vás udělají úspěšnou kariéru ve světě, ale dovolím si odhadnout, že většina se těší na své manželství a na děti, které přivedete na svět. Mohu vám říct, že moje krásná manželka Isabelle by byla první, jež by řekla, že její opravdový život začal až tehdy, kdy začala žít své povolání manželky a matky… Přijala jeden z nejdůležitějších titulů ze všech: žena v domácnosti a hlavní vychovatelka našich dvou dětí. Isabellin sen o kariéře se nesplnil, ale kdybyste se jí zeptali, jestli toho lituje, odpověděla by vám: ani náhodou.“ Jeho slova byla přijata dlouhotrvajícím potleskem.

Harrison Butker vzpomenul i praktikovanou homosexualitu, již nazval „smrtelným hříchem“ a vyzval studenty, aby místo homosexuálních pochodů hrdosti organizovali raději katolické pochody hrdosti a kategoricky odmítl požadavek tohoto světa, aby si katolíci „ponechali svoji víru pro sebe“, zatímco „tyranie diverzity, rovnosti a inkluze“ agresivně úplně všude postupuje a tvrdě se prosazuje.

Slavný fotbalista se po tomto projevu stal terčem útoků liberálních médií v režii LGBT. Nemohou snést především jeho vyzvedávání úlohy ženy jako věrné matky a manželky, britský deník The Guardian ho nazval „bigotním“, jiná média požadují ukončení jeho sportovní kariéry. Butker svojí odvahou ukazuje, že pouze tradiční katolicismus odvážně hlásající hodnoty plynoucí ze zjevené pravdy může oslovit a zabránit ďáblu a jeho liberálním, neomarxistickým a genderistickým pohůnkům uplatnit svoji totalitní diktaturu nad světem.

Zdroj: www.christianitas.sk 28. 5. 2024, www.kath.net 28. 5. 2024

Biskup se omlouvá homosexuálům

Pomocný biskup německé diecéze Essen mons. Ludger Schepers vydal veřejné prohlášení omluvy Církve homosexuálům za to, že zákon Spolkové republiky Německo až do r. 1994 klasifikoval jednopohlavní akt jako trestný čin. Paradoxní přitom je, že tento zákon byl ryze světským, nikoli církevním, tudíž omluva za něj ze strany Církve není vůbec kompetentní. Biskup Schepers nadto požaduje, aby Církev veřejně vyslovila souhlas s tím, že trestnost praktikované homosexuality byla v r. 1994 zrušena. Navíc ve svém prohlášení se biskup Schepers dopustil kardinálního věroučného bludu, když uvedl, že „Bůh si přeje homosexualitu, neboť stvořil lidi v různosti, což se týká i homosexuality“. Dodejme jen, že sv. Pavel v listě Řím v 1. kap. píše něco úplně jiného, totiž že homosexualita je plodem odpadu lidí od Boha, tudíž dílem satana a nikoli Boha.

Zdroj: www.pch24.pl 14. 6. 2024

Ve Vídni většina žáků na školách je muslimského vyznání

Až 35 procent žáků základních a středních škol v rakouské Vídni se hlásí k islámu, ke katolické víře 21 proc., k pravoslaví 13 proc., k protestantismu 2 proc. Téměř 30 proc. žáků je bezkonfesních. Na základě těchto statistik požadují liberálové ze strany NEOS zrušit na školách v Rakousku výuku náboženství a nahradit ji novým předmětem pod názvem „Život v demokracii“.

Zdroj: www.pch24.pl 14. 6. 2024

Skandální pohřeb v New Yorku

Někteří neomodernističtí duchovní se chovají, jakoby současné rouhání Božskému Spasiteli v sakrálních prostorách bylo pořád nedostatečné. V katedrále sv. Patricka v New Yorku v USA jezuita Edward Dougherty vedl pohřební obřady za transsexuála Cecilii Gentili, původně muže, jenž se nechal úředně označit za ženu. Kněz se k němu obracel jako k ženě a v promluvě oslovoval ženským zájmenem, jiní pohřební řečníci přímo v katedrále velebili nebožtíkův promiskuitní život, shromáždění účastníci pohřbu poté volali: „Svatá Cecilie!“ Kněz Dougherty mlčky přihlížel, aniž zasáhl. Když si jedna z přítomných stěžovala u místního ordináře kardinála Timothyho Dolana, ten ji odpověděl vyhýbavě s odkazem na údajný dobrý úmysl kněze a rozhovor ukončil.

Zdroj: Tištěný časopis Glaube und Kirche 5/2024

Zločinná manipulace odhalena

Německý advokát dr. Reiner Fuellmich se stal světoznámým jako přední odpůrce nedávného lžipandemického šílenství a očkování pochybnými vakcínami. Organizoval dokonce symbolický nový norimberský proces se zločinci, kteří způsobili lidem zdravotní a sociální újmu, často i s následkem smrti. Začal vyslýchat postižené i svědky a shromažďovat důkazy. Jenže r. 2022, když s manželkou pobýval na dovolené v Mexiku, ho zatkla tamní policie na žádost německé prokuratury a předala do jeho vlasti. Viní ho z údajné finanční zpronevěry. Jenže jeho obhájci dr. Christofu Miseré se podařilo tajně proniknout k materiálům německé tajné služby a ofotografovat příslušné texty, které ukázal novináři Rogerovi Bittelovi na kameru. Tam jasně stojí, že Fuellmich představuje nebezpečí pro stát a proto je nutno „zkonstruovat“(!!!) proti němu nějaké obvinění z trestného činu, jež by ho kompromitovalo.

Zdroj: Časopis Glaube und Kirche 5/2024

Pedofilie a satanismus

Podobný osud jako dr. Fuelmicha (viz předchozí zpráva) potkal i plukovníka německého Bundeswehru Maxmiliana Edera. Tento katolický křesťan byl r. 2023 zatčen v Itálii za údajnou příslušnost k ultrapravicovému německému hnutí prince Reusse. Ederovi se ale podařilo z vězení napsat článek pro časopis Glaube und Kirche, kde uvádí, že skutečným důvodem jeho zatčení je aktivita sledující satanistické sekty, které získávají finanční prostředky pašováním a prodejem drog. Eder odhalil a publikoval, že při satanistických rituálech v Americe i v Evropě dochází i k lidským obětem, v Mexiku např. policie objevila dětský mozek vyjmutý z těla zavražděného dítěte jako dar ďáblovi, o čemž psal i americký deník Chicago Tribune. Do těchto satanských aktivit jsou již od 60. let 20. stol. zapleteny celebrity rockové hudby, dále pak někteří filmoví tvůrci a také politikové, kteří se postarali, aby se tyto kriminální činy nedostaly na povrch. Součástí satanských rituálů je také pedofilie, při níž jsou děti často zabíjeny. Existují organizace spojené s hnutím New Age, jež je posledním stadiem vývoje svobodného zednářství, které se zabývají únosem dětí k těmto odporným účelům. Ederovi se podařilo získat tajný dokument FBI, kde se požaduje prosadit legalizaci pedofilie na celém světě a propagovat tento odporný zločin v médiích jako něco normálního a přirozeného. Podle Edera je pedofilie zejména mezi politiky západního světa, jakož i mezi uměleckými a sportovními celebritami všeobecně rozšířena, často ve spojení se satanistickými obřady. Dodejme jen: hlavně že se poukazuje na pedofilní skutky některých katolických kněží, skutečné i vylhané.

Zdroj: GK /2024

Relativně dobrá zpráva z eurovoleb

V posledních volbách do Evropského parlamentu zaznamenaly úspěch především vlastenecké a euroskeptické strany, které odmítají zelený, klimatický a genderistický diktát Bruselu. Polsko, Maďarsko, Německo, Francie, Španělsko a Itálie – všude tyto formace ve volbách uspěly. To je nadějné – jenže nutno zachovat obezřetnost. Ne všechny tyto subjekty hájí tradiční křesťanské hodnoty, německá AfD např. je pro potraty, někteří poslanci francouzského Národního sdružení Marine Le Penové hlasovali dokonce nedávno pro legalizaci potratů jako „ústavního práva“, jak požadoval prezident Macron. Velkou nadějí je však např. úspěch polské Konfederace, která se hlásí jednoznačně ke katolickým principům a kategoricky odmítá potraty a ideologii LGBT, především charizmatická osobnost politika a filmového režiséra Gregorze Brauna. Také v Itálii současná premiérka Giorgia Meloniová a její strana Bratři Itálie má program celkem ve shodě s katolickými principy.

(Zprávy shromáždil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)