SOS! Pošlete ihned sanitku k Ústavnímu soudu, soudci se zbláznili!


Ano, přesně tak tomu je, ač se to zdá být neuvěřitelné. Ústavní soud (ÚS) ČR se sídlem v Brně na Joštově ulici ve svém nejnovějším verdiktu rozlišuje dva typy mužů a dva typy žen. U mužů jde o ty, kteří mohou počít a porodit dítě, a o ty, co nemohou. U žen zase se jedná o ty, které mají penis a o ty, jež ho nemají. To zní jako z některé brněnské psychiatrické léčebny. Proto ihned volám pohotovost: Okamžitě přijeďte na Joštovu před budovu Ústavního soudu a odvezte soudce k hospitalizaci!

Konkrétně ale: Ústavní soud, složený většinou z lidí navržených prezidentem Petrem Pavlem, se usnesl, že osoby, které si chtějí změnit pohlaví, se napříště nebudou muset nechat přeoperovat z muže na ženu nebo naopak. Takže když muž se jednoduše rozhodne, že od určitého data chce být ženou, tak není třeba podstupovat žádné lékařské zákroky, pouze byrokratické na úřadě – a musí mu být vyhověno. Pak má zákonné právo používat i dámské toalety. Totéž platí opačně o ženách, jež se „cítí“ být chlapy. Pak ale po tomto rozhodnutí ÚS úředně oštemplovaný muž zcela logicky klidně může počít a porodit dítě a úředně oštemplovaná žena může normálně mít penis.

Ještě před pár desítkami let by autoři takového projektu opravdu skončili v jistém léčebném zařízení, dnes však tuto šílenost legalizuje přímo ÚS. A nezbláznili se pouze soudci ÚS, ale také všichni politikové a žurnalisté, kteří toto prosazovali, potažmo i ta masová část občanů ČR, jež změnu pohlaví považuje za přirozenou a normální. My ale hned na prvních stránkách Písma sv. čteme, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Pravdivost této zprávy Bible není třeba dlouho dokazovat, neboť Stvořitel obdařil muže a ženu charakteristickými tělesnými znaky, které je jasně odlišují.

Ignorovat to a odvozovat fakt, zda je někdo muž nebo žena, pouze z toho, jestli se mužem či ženou cítí, je absurdní. Biologický důkaz, že daná osoba je mužem či ženou, je reálně nezpochybnitelný. Bible má tedy jednoznačnou pravdu. Když ale chlap jak hora se pokládá za ženu a domáhá se, aby s ním jako se ženou bylo zacházeno, protože se „takto cítí“, na základě čeho dokáže, že tou ženou skutečně je? Já se také mohu cítit být fialovým asteroidem krokodýlího původu – ale dokázat, že jím skutečně jsem, to jaksi opravdu nepůjde. Pokud se tedy muž cítí být „ženou“ nebo žena „mužem“, pak se jedná o psychickou poruchu osobnosti, vyvolanou různými okolnostmi, o čemž psychiatři vědí zcela určitě mnohonásobně víc než já.

Usnesení našeho ÚS není pouze českým fenoménem. V západních zemích toto platí už delší dobu, v USA před lety dokonce byly dvě paní odsouzeny k pokutě, poněvadž nechtěly pustit na dámskou toaletu chlapa, který měl v papírech napsáno, že je „ženou“. A aby těchto šílených absurdit nebylo dost, tak v mnoha tzv. demokratických zemích existuje širší seznam tzv. „pohlaví“, z nichž si můžete vybrat, ne pouze mezi mužským nebo ženským. Ve Velké Británii jich mají stovku, to poslední se jmenuje „pohlaví siréna“. Kdyby ještě před cca 20 lety přišel někdo na příslušný úřad a chtěl se zaregistrovat s „pohlavím siréna“, tak dotyčný úředník by okamžitě zavolal zelený anton. Dnes je ale „jiná doba“, v rámci „svobody“ musí žadateli vyhovět.

Inu, kde mizí víra v Boha, tam mizí i zdravý rozum. To dokázala historie už několikrát. Koneckonců bláznovstvím je už samotné popírání existence Boha, žalmista Páně píše: „Jen blázen praví ve svém srdci: Není Boha…“ (Ž 14,2). Rozumové poznání jednoznačně ukazuje, že za stvořeným řádem světa, vesmíru i samotného člověka musí přece stát vysoce inteligentní Bytost, Konstruktér. Když člověk propadne bláznovství popírání Boha, pak je i z přirozeného hlediska nejvýš pravděpodobné, že u toho to nezůstane a budou následovat další šílenství, nejnovější rozhodnutí našeho ÚS je jedním z nich. Naše moderní civilizace Boha odstranila – a spolu s tím jsou stále více odstraňovány i zdravý rozum a normální lidské uvažování.

Jak se tomu bránit? Inu, klást odpor všude, kde to lze. Na západ od našich hranic už soudy řeší žaloby, že např. učitel nebo úředník neoslovil dotyčnou osobu zájmenem změněného pohlaví, ale podle mužské nebo ženské fyzické podoby. Konkrétně: Kantor se zeptá holky ve třídě „proč jsi nevypracovala domácí úkol?…“ – jenže ona se nechala zaregistrovat jako muž, proto jej žalovala, že ji neoslovil jako kluka (mimochodem: nejnověji v Německu si mohou mladiství již od 14 let měnit pohlaví – a to i bez souhlasu rodičů). Proto věřící katolík se nesmí dát tímto zmanipulovat a přijmout usus oslovovat lidi nikoli podle přirozeného normálního pohlaví, nýbrž podle toho, jaké si dotyčný(á) nechal(a) napsat na úřadě. A vyzývat k tomu druhé, tady jde o uchování si zdravého rozumu. Pán chce, abychom se řídili jím a nikoli šílenostmi protikřesťanské revoluce.