Německý biskup „jmenoval“ 13 žen „jáhenkami v duchu“


Pomocný essenský biskup Ludger Schepers učinil další krok směrem k rozvratu. Jmenoval totiž třináct žen „jáhenkami v duchu“, čímž završil tři a půl roku trvající kurs pořádaný organizací Netzwerk Diakonat der Frau (Síť jáhenství žen), jehož se dámy účastnily a úspěšně jej završily.

Essenský biskup se v minulosti podobně „vyznamenal“ již vícekrát. Předloni se např. svou přímou účastí podílel na „žehnání“ stejnopohlavním párům, jež v Německu proběhlo v 80 farnostech. Schepers ovšem v rámci ekumenismu zavítal pro tyto účely do protestantského kostela Martkirche, čímž vlastně dlouho dopředu vyšel intuitivně vstříc požadavkům nešťastné Fiducia supplicans, protože tento akt „žehnání“ vykonal „mimo obřady předepsané liturgickými knihami“. V zemi našich západních sousedů je též oficiálním delegátem tamního episkopátu pro komunity queer (zahrnující osoby s jinou než heterosexuální orientací, tj. všechny ostatní).

Během své homilie proslovené při mši sv. sloužené 13. dubna se tentokrát otevřeně vyslovil pro jáhenství žen, ježto se „ženy musejí cítit právem diskriminovány a vyloučeny, jedná-li se o jejich povolání“, neboť „ženy jsou taktéž povolány“.

Na tom to neskončilo. U ambonu ho vystřídala s. Edith-Marią Magar, představená františkánek ve Waldbreitbachu. Ta podrobila kritice skutečnost, že „ženy nemohou být na rozdíl od mužů vysvěceny na jáhenky, a to jen kvůli tomu, že jsou ženami“.

Pomocný essenský biskup Schepers následně toto dlouholeté „faux pas“ částečně napravil a skrze předání certifikátu o ukončení kursu vedeného organizací Netzwerk Diakonat der Frau, jež otevřeně propaguje myšlenku svěcení žen, se k této myšlence bez námitek nepřímo přihlásil, stejně jako k označení „jáhenky v duchu“, jak těchto třináct odměněných žen pojmenovává waldbreitbašská komunita ústy své představené. Jeho tiskový mluvčí sice prohlásil, že tím nepověřil žádnou z nich nějakou zvláštní službou v Církvi, nicméně…

Jak se k tomu staví sídelní essenský biskup Georg Bätzing, jenž se celé této šarády neúčastnil? Poslal po svém pomocném biskupovi absolventkám kursu osobní gratulaci s ujištěním, že jsou „pro Církev požehnáním“. Jeho tiskový mluvčí Matthias Kopp následně popřel, že by biskup Bätzing dal „jáhenkám v duchu“ nějaké pověření, pouze jim gratuloval k ukončení kursu.

(Podle fronda.pl zpracoval Libor Rösner)