Francouzský tradiční kněz půjde před soud kvůli církevní nauce o homosexualitě!


Zatímco Vatikán se de facto vyjadřuje smířlivě k homosexualitě, francouzská vláda žene před soud katolického kněze, protože učí, že homosexuální vztahy jsou hříchem.

Předsedou této vlády je od letošního 9. ledna homosexuál Gabriel Attal, který svého bývalého homosexuálního milence Stéphana Séjourné jmenoval ministrem zahraničí. Katolický kněz abbé Matthieu Raffray se musí zodpovídat před soudem, neboť hlásal církevní nauku o homosexualitě.

Abbé Raffray má 44 let a je knězem tradičního kněžského bratrstva Institut du Bon Pasteur (Institut dobrého pastýře), jehož duchovní celebrují pouze tradiční ritus. Institut je ve Francii známý hlavně svým apoštolátem na sociálních sítích.

V postní době publikoval abbé Raffray na svém Instagramu krátké video o pokušeních. Vysvětlil tam mimo jiné, že k nim patří též nutkání k homosexualitě. Když člověk podlehne, jde o „slabost“ a „slabost charakteru“. Aurore Bergé, od počátku roku ministryně pro rovnoprávnost, diverzitu a rovnost šancí, označila výroky kněze za „nepřijatelné“. Sama se označuje za „laicistickou, liberální a feministickou“, čili Církvi nepřátelskou a bezbožnou.

Bergé oznámila, že vládní komise pro boj proti rasismu, antisemitismu a nenávisti vůči osobám LGBT uznala „homofobní výroky pana Raffraye“ za trestné a předala věc státnímu zástupci. Bergé považuje za „hanebné“, když se v souvislosti s homosexualitou hovoří o „slabosti charakteru“.

Toto je typickým příkladem ideologické uzurpace státu a trestního práva levičáckými institucemi. Špiclové v jejich službách pečlivě sledují sociální sítě, aby všechny názory vymykající se levicovému obrazu světa mohly být včas za pomoci státního zastupitelství potlačeny. Na tomto principu již bylo změněno trestní právo, v němž mezi trestné činy je zařazena také „mluva nenávisti“. Státní moc se tak stává pouhým nástrojem k prosazení jedné jediné ideologické pozice. Další vývoj v tomto směru představuje nejnebezpečnější ohrožení základních práv a svobod.

Důsledky mohou být drastické: Abbé Raffray se musí zodpovídat před soudem, protože levicoví ideologové už jen výrok, že homosexualita je „slabost“, pokládají za neúnosný. Za tím se skrývá záměr zardousit křesťanskou morální nauku.

Abbé Raffray je proto bojovníkům za ducha doby trnem v oku. Už na podzim r. 2023 napsal na Twitteru:

„Nikdy už mládež nesmí být obětována na oltáři globalistické ideologie!“

Již dříve se vyslovil pro „konverzní terapii“, která je ve Francii od r. 2022 zákonem zakázaná. Tento zákaz ukazuje široký rozměr uzurpace státu ideology LGBT. Pomoci lidem s poruchou sexuální identity se stalo podle zákona trestné. To je fatální pokračování vynálezu tzv. zločinů myšlení.

Homosvazky a státní špiclovské organizace bdí se zlým okem a vrhají se na sebemenší odchylky od oktrojovaného jednotného myšlení. Vybranými exemplárními případy postihu mají být obyvatelé zastrašeni. Typickou ukázkou je hněv Aurore Bergé vůči jinak smýšlejícím a její volání po soudu a vězení jen proto, že někdo homosexualitu označil za „slabost“.

„Napadena je křesťanská morálka“

Abbé Raffray v jednom dřívějším rozhovoru pro katolický týdeník Famille Chrétienne varoval před pokusy kriminalizovat katolickou tradiční morální nauku. Dnešní útok není tedy určen pouze jeho osobě. On sám se vyjádřil: „Je to křesťanská morálka, která je napadena.“ Tatáž morálka, již definuje Katechismus Katolické církve (čes. vydání r. 2001, Karmelitánské nakl.) v par. 2357:

„Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. Během staletí a v různých kulturách se projevuje velmi rozmanitými způsoby. Její psychický zrod zůstává z velké části nevysvětlitelný. Tradice, opírající se o Písmo sv., které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala, že homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené. Odporují přirozenému zákonu. Odlučují pohlavní úkon od předávání života. Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se. V žádném případě nemohou být schvalovány.“

Útoky proti katolické nauce o homosexualitě narůstají. V r. 2022 proběhl ve Francii proces proti spolku Renaissance Catholique kvůli článku z r. 2019, v němž byla homosexualita označena za „těžký hřích“. Tři homosexuální svazy podaly žalobu. Právoplatný rozsudek ale vyzněl tak, že vyjádření, která odráží nauku Katolické církve, nejsou diskriminující. Proto ve světle toho se navenek zdá být nepravděpodobným, že by útok vlády na abbé Raffraye dopadl jinak.

Nicméně klima se od té doby změnilo. Homolobby vystartovala za pomoci politiky s novými nástroji k zajištění svých privilegií a k potlačení každého odlišného mínění. Kvalitativní rozdíl spočívá také v tom, že při procesu v r. 2022 vznesly žalobu soukromé organizace, kdežto dnes tuto iniciativu proti abbé Raffrayovi přebírá vláda.

Radikální a nepřiměřená reakce ministryně Aurore Bergé ukazuje nadto široký rozměr nepřátelství, který současní francouzští držitelé moci zaujímají vůči křesťanské morálce.

Další zostření není těžké předvídat, pokud nepřijde nějaká všeobecná změna. Noví mladí soudci studovali na zideologizovaných univerzitách a mají tendenci právo ohýbat. Také nynější narůstající podrobování se Církve homolobby ulehčuje neúprosné potírání těch mužů Církve a těch katolíků, kteří se nenechají zastrašit a trvají na tradiční nauce.

Zdroj: Článek „Priester in Frankreich vor Gericht wegen kirchlicher Lehre zur Homosexualität“, in www.katholisches.info 27. 3. 2024

(překlad PhDr. Radomír Malý)