Výběr aktualit z křesťanského světa


Pokuta za protest proti LGBT a pedofilii

30 tisíc zlotých pokuty musí zaplatit polský katolický aktivista Jan Bieńas za to, že ve Štětíně na své dodávce měl nápis „Stop pedofilii“ a k tomu připojenou informaci, že jistý politik prosazující agendu LGBT byl před lety odsouzen za znásilnění dítěte. Soud ve svém rozsudku konstatoval, že je trestné „hlásat souvislost mezi homosexualitou a pedofilií“.

Zdroj: Fundacja Pro-prawo do źycia 6. 3. 2024

Prohlášení Papežské akademie pro život k francouzskému „ústavnímu právu na potrat“: nemastně-neslaně

Francouzský parlament odhlasoval „právo ženy na potrat“ jako součást ústavy. Papežská akademie pro život, založená Janem Pavlem II. a papežem Františkem personálně reorganizovaná přijetím osob s jasně propotratovým smýšlením, reagovala na tento zločinný akt prohlášením, v němž sice zaujímá odmítavý postoj, nicméně opakuje vyjádření francouzského episkopátu, v němž se píše, že „potrat, který je útokem na život, nemůže být nahlížen pouze optikou práva ženy…“ Znamená to snad, že tzv. „právo ženy na potrat“ je v jádru oprávněné, pouze musí být zohledněna i práva jiných? Proč francouzští biskupové a Papežská akademie pro život neřekli jasně, že tzv. „právo ženy na potrat“ je bytostně už samo o sobě nemravné a zločinné? V textu prohlášení sice jsou věty o tom, že potrat je usmrcením lidského života, ale ani slovo, že nenarozené dítě je plně člověkem a potrat jeho zločinnou vraždou.

Zdroj: www.katholisches.info 5. 3. 2024

Exorcista: Žehnání homosexuálním párům otevírá dveře démonům

Asistent předního amerického exorcisty P. Chada Rippergera P. Kyle Clement se vyjádřil v médiích, že žehnání jednopohlavním a vůbec ve smilstvu žijícím párům, jak umožňuje nedávný papežský dokument Fiducia supplicans, otevírá dokořán dveře vlivu démonů a prokletí. Jde totiž o svatokrádežné zneužití posvátné kněžské služby, což má téměř vždycky tyto důsledky.

Zdroj: www.pch24.pl 7. 3. 2024

Papež František se setkal s vedením Bratrstva sv. Petra

Představený tradičního Kněžského bratrstva sv. Petra (FSSP) P. Andrzej Komorowski za doprovodu další dvou členů vedení byl přijat na audienci papežem Františkem. Ten vyjádřil souhlas s jejich charizmatem celebrace mše sv. v tradičním ritu a povzbudil je k rozvoji této činnosti. Vyjádření papeže je překvapivé v tom, že ve svém dokumentu Traditionis custodes z r. 2021 píše, že pouze liturgické knihy NOM jsou vyjádřením autentického římského ritu. Že by se postoj papeže změnil?

Zdroj: www.pch24.pl 7. 3. 2024

Počet Belgičanů zabitých eutanazií rapidně narůstá

V Belgii za posledních 10 let vzrostl počet osob žádajících o eutanazii buď o své vůli, nebo na žádost rodiny, nebo usmrcených na základě rozhodnutí lékařského kolegia o „nedůstojném životě“, na dvojnásobek a činil v roce 2023 úhrnem 3223. O provedení eutanazie injekcí žádají lidé mj. i z důvodů ohluchnutí, oslepnutí nebo neudržení moči. Vývoj do budoucna vypadá v tomto ohledu hrozivě.

Zdroj: www.pch24.pl 6. 3. 2024

Biskup Joseph Strickland: Svět zachrání pouze ctnost pokory

Známý americký biskup mons. Joseph Strickland, protiprávně sesazený papežem Františkem pro svoji obhajobu autentických katolických hodnot, vystoupil na sjezdu konzervativců s nekonvenčním výrokem, že „USA a svět zachrání pouze pokora“. Připomenul, že to byla pokaždé pýcha, jež přivedla lidstvo do katastrofy, v dějinách USA specielně rozsudek Nejvyššího soudu r. 1973 liberalizující umělé potraty. Jedině pokora, tj. přijetí pravdy, že já si nemohu sám stanovit zákony svého morálního jednání a chování, protože nade mnou stojí všemohoucí Bůh, jenž mi je ukládá, může znamenat záchranu pro současný svět. Pouze pokora vyvolá ochotu člověka akceptovat Boží příkazy dané Zjevením, které jediné nabízejí východisko z nebezpečné krize, v níž se současné lidstvo nachází. Proto mons. Strickland vyzval k pěstování a rozvíjení ctnosti pokory.

Zdroj: www.pch24.pl 26. 2. 2024

To má být „dar věřícím“?

V severoitalském městě Carpi tamní biskup Erio Castellucci uspořádal v kostele sv. Ignáce výstavu náboženských obrazů moderní doby. Její jádro tvoří obraz ukřižovaného Krista, který je úplně nahý, nad nímž se sklání muž požadující homosexuální styk. Jiný výtvor zase představuje Pána Ježíše jako blondýnku-transsexuála, na dalším obraze je namalována Panna Maria v eroticky vyzývavém oblečení. Autorem těchto rouhačských výtvorů je malíř Andrea Saltini, který se netají svým náboženským relativismem a skepsí vůči katolickým pravdám. Když se místní katolíci ozvali s protestem proti takovému rouhání, biskup Castellucci, známý jinak svojí podporou homosexuálů a žehnání ve smilstvu žijícím párům, odpověděl stroze. „Toto je dar věřícím.“ K tomu snad netřeba komentáře, zbývá jen smutné konstatování, že tak hluboká krize ještě nikdy v dějinách Církve nebyla.

Zdroj: www.pch24.pl 5. 3. 2024

V Salvadoru vláda odmítá propagaci LGBT

Prezident této středoamerické republiky Nayib Bukele, který je potomkem palestinských křesťanů, co se přestěhovali do této země, a hlásí se k tomu, že je katolík, odmítl nátlak ze strany USA, aby do škol byla zavedena agenda LGBT a sexuální výchova. Veřejně vyhlásil, že toto je „proti Bohu a přírodě“.

Zdroj: www.christianitas.sk 7. 3. 2024

Tuskova vláda přitvrzuje

Liberálně-neomarxistická vláda premiéra Donalda Tuska zostřuje opatření proti obráncům nenarozeného života a odpůrcům genderové ideologie. Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení, že lékař-gynekolog, který odmítne potrat (i když stále ještě platí rozhodnutí Ústavního soudu z r. 2020 o nepřípustnosti potratu z důvodů poškození plodu), nemůže být jmenován odborným poradcem pro otázky gynekologie a porodnictví na vojvodství (obdoba našich krajů).

Zdroj: Fundacja Pro-prawo do źycia 4. 3. 2024

Katoličtí světci pro školní výuku nežádoucí

A ještě máme poslední zprávu od našich severních sousedů. Nová ministryně školství Barbara Nowacka, známá svým protikatolickým postojem, načrtla nový plán výuky dějepisu ve školách. Dle něho mají z učebnic historie zmizet věty o tom, že křesťanství na úsvitu polských dějin zformovalo polskou kulturu a národní povědomí, neboť tím prý se nespravedlivě opomíjí přínos pohanství a židovství. Rovněž tak má být z učebnic vyškrtnuto i jméno vynikajícího kazatele, vlastence a mravokárce zlořádů v 16. století Piotra Skargy, neboť tento proslulý jezuita ostře vystupoval proti protestantismu. A nedosti na tom. Ani jméno sv. Maxmiliána Kolbeho, mučedníka lásky k bližnímu v koncentračním táboře Osvětim, se nesmí dle plánu Nowacké v učebnicích dějepisu objevit, ba dokonce ani jména nedávno blahořečené rodiny Ulmových, vyvražděných (obou rodičů a jejich 7 dětí včetně nenarozeného pod srdcem matky) za nacistické okupace za poskytnutí úkrytu Židům. Prý by to byla jednostranná glorifikace katolíků. Dokonce ani hrdina obrany Církve před komunismem kardinál Stefan Wyszyński nemá být ve výuce dějepisu vzpomínám. Inu, přesně to jsme zažívali u nás za komunistické éry, kdy vynikající osobnosti naší historie musely „přestat existovat“, protože byly ideologicky nepohodlnými.

Zdroj: www.pch24.pl 14. 2. 2024

Vezměme si příklad z řeckých pravoslavných!

Řecká pravoslavná církev se ve vztahu k novému zákonu o „manželství pro všechny“ v této zemi, odhlasovanému parlamentem v půli února, na rozdíl od většiny katolických biskupských konferencí jiných států EU zachovala úplně jinak. Její vedení vydalo dekret exkomunikující všech 176 poslanců včetně premiéra a vlády, již hlasovali pro tento návrh, který označuje za „ďábelské rozhodnutí“. Navíc biskupové ostrova Korfu zakázali vstup do kostela dvěma poslancům zvoleným za tuto část země, protože hlasovali pro nový zákon. Není to příklad hodný následování?

Zdroj: ČTK 8. 3. 2024

(Zprávy shromáždil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)