Zednářství ve Vatikánu

Šetření kardinála Gagnona


Charles Theodor Murr je kanadský katolický kněz, který v Římě úzce spolupracoval s kardinálem Edouardem Gagnonem (1918–2007), jemuž papež Pavel VI. nařídil rekonstrukci kurie po zprávách o zednářích v jejím lůně. P. Murr toto vše popisuje v knize (italsky) „Massoneria vaticana. Logge, denaro e poteri occulti nell’inchiesta Gagnon“, česky „Zednářství ve Vatikánu, lóže, peníze a okultní síly podle Gagnonova vyšetřování“, Verona 2023 (pozn. překl.: překlad této knihy do češtiny neexistuje).

P. Charles T. Murr s papežem Janem Pavlem II.

Zpráva kard. Gagnona se týká pontifikátu tří papežů: Pavla VI., Jana Pavla I. a Jana Pavla II. V letech 1972 až 1974 opakovaně dva kardinálové, Silvio Odi a Dino Staffa, upozorňovali papeže Pavla VI., že prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Sebastiano Baggio a sekretář Kongregace pro liturgii arcibiskup Annibale Bugnini (pozn. překl.: tvůrce NOM) jsou aktivními svobodnými zednáři. Infiltrace zednářstva do nitra Církve se zdála být rozsáhlejší, než bylo možné si představit.

Papež Pavel VI. pověřil mons. Gagnona vyšetřováním římské kurie. Ten se tomu věnoval houževnatě a s odvahou. 16. května r. 1978 mons. Gagnon předal osobně výsledky šetření papeži Pavlu VI. Ten, unavený a nemocný, ho prosil, aby vše uchoval a předal až jeho nástupci. Další průběh událostí líčí P. Murr ve svědectví, které v úvodu ke knize oceňuje prof. Roberto de Mattei takto:

„Co činí jeho knihu poutavou, není jenom napínavý vyprávěcí styl, nýbrž také přesný popis charakterů a především znepokojující příběh vyšetřování činnosti zednářstva ve Vatikánu, které bylo vykonáno jedním z poctivých prelátů. Já jsem některá fakta uvedená P. Murrem znal a mohu plně potvrdit historickou přesnost událostí, jejichž svědkem on byl. Kniha není jen jeho osobní vzpomínkou, ale také historickým přínosem k lepšímu pochopení komplexní reality římské kurie.“

Informace překl.: Kanadský kněz řádu suplpiciánů P. Édouard Gagnon, církevní právník, byl papežem Pavlem VI. r. 1969 jmenován biskupem v St. Paul v kanadské provincii Alberta, o tři roky později ho tentýž papež povolal k práci v římské kurii. Jan Pavel II. ho nominoval prefektem nově zřízené Papežské rady pro rodinu a udělil mu r. 1985 kardinálský klobouk. R. 1987 vizitoval kněžský seminář Kněžského bratrstva sv. Pia X: v Écone ve Švýcarsku a podal o něm do Vatikánu příznivou zprávu. Netajil se až do konce života svým přátelským vztahem k Bratrstvu.

Náš web se touto otázkou zabýval již dříve článkem „Zednářství ve Vatikánu“ 11. 5. 2022


Zdroj: Článek “Freimaurerei im Vatikan – ein überzeugendes Zeugnis” in www.katholisches.info 15. 2. 2024

(překlad PhDr. Radomír Malý)