Výběr aktualit z křesťanského světa


Mlčení německých biskupů

Katoličtí biskupové Německa se nechtějí vyjádřit k vládou chystanému zákonu, podle něhož má být pro obránce nenarozeného života trestné stát před potratovými klinikami, modlit se a nabízet ženám jdoucím na potrat pomoc, aby mohly své dítě pod srdcem donosit až k porodu. Podobný zákon mají už v řadě zemí tzv. „svobodného“ světa, ve Francii nedávno parlament drtivou většinou hlasů schválil návrh prezidenta Macrona, aby tzv. „právo ženy na potrat“ se stalo přímo ústavně garantovaným lidským právem.

Zdroj: www.kath.net 29. 1. 2024

Interkomunio s protestanty oficiální

Katolická diecéze v německém Osnabruecku oficiálně vyhlásila, že protestanté mohou bez jakýchkoliv překážek přistupovat na katolické liturgii ke sv. přijímání – a obráceně katolíci na protestantských bohoslužbách. Stalo se tak na návrh neomodernistického biskupa Franze Josepha Bodeho, který nedávno rezignoval na základě obvinění, že kryl případy sexuálního zneužívání.ze strany kněží. V Německu je tato praxe interkomunia již dlouhá léta neoficiální samozřejmostí. Přitom dle mnoha dřívějších vyjádření Učitelského úřadu Církve interkomunio fakticky popírá katolickou nauku o reálné přítomnosti Krista v Eucharistii, neboť protestanté v ni nevěří.

Zdroj: www.kath.net 29. 1. 2024

Poslankyně s Downovým syndromem

45letá Španělka Mar Galceránová byla jako první člověk s Downovým syndromem zvolena poslankyní parlamentu – a sice regionálního sněmu ve Valencii. To dokazuje, že osoby takto postižené vůbec nemusejí být mentálně zaostalé a odkázány pouze na pomoc druhých, některé dokázaly i vystudovat vysokou školu. Proto názor předního propagátora soudobého ateismu Richarda Dawkinse z Velké Británie, že „počít dítě s Downovým syndromem je nemorální“ je přímo zločinný. Žel státy tzv. „svobodného“ světa se dopouštějí surových vražd těchto lidí, v USA 75 proc. dětí s diagnostikovaným Downovým syndromem je zabito umělým potratem. V Dánsku se děti takto postižené vůbec nevyskytují, neboť jsou paušálně ještě v mateřském lůně zabíjeny.

Zdroj: www.kath.net 28. 1. 3024

Rok nucených prací za názor o homosexualitě

Polský obránce rodiny a nenarozeného života Mariusz Dzieržawski, člen vedení fundace Pro-prawo do źycia, byl pravomocně odsouzen v Gdańsku k jednomu roku veřejně prospěšných prací a k pokutě 15 tisíc zlotých. Jeho vina? Veřejně publikoval, že existuje spojení mezi homosexualitou a pedofilií a na základě statistických dat ze zahraničí dokazoval, že pedofilie je u osob s jednopohlavní orientací procentuálně vyšší než u osob heterosexuálních. V Polsku po nástupu Tuskovy vlády nastanou pro obránce nenarozeného života a rodiny a vůbec pro věrné katolíky zlé časy. Vláda již připravuje zákon o potratech bez jakýchkoliv omezení do tří měsíců těhotenství.

Zdroj: www.pch24.pl 18. 1. 2024

Neliturgické požehnání?

Francouzský dominikán P. Emmanuel Perrier na stránkách „La Revue Thomisté“ se kriticky zaobírá nedávnou vatikánskou deklarací Fiducia Supplicans, jež umožňuje žehnat homosexuálním a ve smilstvu žijícím heterosexuálním párům s tím, že toto požehnání „nesmí být liturgické“. P. Perrier píše, že toto je matoucí, neboť každé kněžské požehnání, protože se uděluje „jménem Církve“, je svou povahou liturgické. P. Perrier rovněž říká, že FS nelze považovat za dokument řádného magisteria Katolické církve, poněvadž diametrálně odporuje předchozímu dokumentu řádného magisteria (tehdejší Kongregace pro nauku víry) z r. 2021, jež takové požehnání kategoricky odmítá.

Zdroj: www.pch24.pl 30. 1. 2024

Zákaz zpěvu duchovních písní v Londýně

Policistka zakázala zpěvačce křesťanské skupiny nazývající se Harmonia London zpívat na Oxford Street křesťanské songy. Když tato komunita začala se zpěvem, přistoupila k nim a řekla: „Není dovoleno zpívat křesťanské písně mimo církevní prostory.“ Neuposlechnutí by znamenalo pokutu. Přitom na Oxford Street byl dosud zpěv křesťanských songů častým jevem. Uvedený policejní zásah silně připomíná nedávnou komunistickou éru u nás, kdy orgány veřejné moci podobnou formou zakročovaly proti veřejným projevům víry mimo sakrální prostory. Takže jaký rozdíl mezi tehdejší totalitou a současným liberalismem?

Zdroj: www.kath.net 31. 1. 2024

11 let vězení pro obránce nenarozeného života v USA?

Paul Vaughn, praktikující katolík a otec 11 dětí se spolu s dalšími 5 osobami bude zodpovídat před soudem za to, že se r. 2021 ve státě Tennesee společně modlili a zpívali žalmy před potratovou klinikou za obrácení žen jdoucích na potrat a personálu tohoto zařízení. Panu Vaughnovi, hlavnímu organizátoru akce, hrozí až 11 let vězení a čtvrt milionu dolarů pokuty. Policie ho brutálně zatkla doma před očima celé rodiny, když se chystal odvážet své děti autem do školy.

Zdroj: www.pch24.pl 31. 1. 2024

Kardinál G. L. Mueller brání tradiční mši sv. a kněze, kteří ji slouží

Bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Ludwig Mueller se postavil na obranu dvou kněží z USA, jimž biskup John Iffert z Covingtonu (stát Kentucky) zakázal pod hrozbou příslušného kanonického postihu sloužit tradiční mši sv. Oba duchovní se též měli veřejně kriticky vyjádřit k NOM. Kardinál Mueller na adresu biskupa Ifferta doslova prohlásil: „Toto je dětinské. Biskupové, kteří takto stíhají tradiční kněze, tak postupují proto, poněvadž očekávají od papeže Františka odměnu: Vidíš, papeži? Potrestal jsem ty lidi a ty mne teď povýšíš, uděláš mne třeba kardinálem…“

Zdroj: www.pch24.pl 1. 2. 2024

Zločin „nenávist vůči ďáblovi“

K velmi kuriozní situaci došlo ve státě Iowa v USA. Válečný veterán Michael Cassidy byl odsouzen k 5 letům vězení nepodmíněně za to, že vnikl do budovy Kapitolu tohoto státu, kde je v průčelí umístěna socha Bafometa (ďábla), a pourážel jí rohy na hlavě. Motivaci jeho trestného činu soud označil jako „zločin nenávisti vůči ďáblovi“.

Zdroj: www.pch24.pl 2. 2. 2024

(Zprávy přeložil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)