„Pornoprefekt“ stojí v čele Dikasteria pro nauku víry


Vyšlo najevo, že nynější prefekt Dikasteria pro nauku víry kardinál Victor Manuel Fernandez ještě jako mladý kněz napsal celkem tři publikace, z nichž jedna (o líbání) je na hranici vkusu a slušnosti, druhá (o sexuálním orgasmu, aniž specifikuje, jestli má jít o masturbaci, sex v manželství nebo mimo ně, jako projevu mystického vytržení) již má přímo rysy pornografie, a třetí je bludem v oblasti morální nauky. Kard. Fernandez se sice brání tím, že tenkrát byl mladý a dnes by již nic takového nenapsal, ale nikdy se zřetelně a jasně od svých tehdejších postojů nedistancoval a hlavně – není známo, že by někdy někde hlásal jejich pravý opak. Pro tyto skutečnosti si vysloužil u některých žurnalistů nelichotivý titul „pornoprefekt“. Přinášíme v překladu z polských zdrojů článek jednoho z nich na téma kardinálovy knihy o orgasmu:

Gavin Ashenden, publicista britského „Catholic Herald” ukazuje, že sexuální mysticismus popisovaný kardinálem Victorem Manuelem Fernandezem v knize „Mystická vášeň. Duchovost a smyslnost” má blíže k ezoterickému a okultnímu chápání lidské sexuality než ke katolické teologii.

V knize vydané r. 1998 nynější prefekt Dikasteria pro nauku víry popisoval rozdíl mezi mužskými a ženskými orgasmy. Tenkrát jako 36letý kněz se soustředil především na údajnou možnost nalezení Boha v sexuálních kontaktech. Kard. Fernandez přesvědčoval, že jestli mystikové mohou získat smyslovou zkušenost nadpřirozené přítomnosti Boha, tak analogicky „Bůh se může stát přítomným i tehdy, když dvě lidské bytosti se navzájem milují a dosahují orgasmu“.

Jak říká publicista, jedním z nejvíce znepokojujících aspektů Fernandezovy analýzy je to, že „sdílí tytéž postoje týkající se sexu jako ezoterici a ti, kteří provozují černou magii”. „Sex je pro ně prostředkem instrumentalizace božství, podobně jako pro Fernandeze; v ezoterice – jak se tvrdí – sex ulehčuje bezprostřední zážitek Boha“ – čteme v článku. Z křesťanské perspektivy takové chápání lidské sexuality znamená zbožštění tělesnosti a pozemského řádu, což je z principu falešné.

Ashenden připomíná, že právě tímto způsobem chápali sexualitu středověká alchymistická tradice a renezanční myslitelé, kteří mísili dohromady křesťanství, vědu a magii: Marsilio Ficino (1433–1499) a Giordano Bruno (1548–1600). Tvrdili, že erotické zákony přitažlivosti pohlaví, okultní moc magie a dynamická struktura vesmíru jsou částí procesu zbožštění člověka. Také současní „mágové sexu“ přesvědčují, že sexuální energie je mohutná síla, kterou je možno využít k překročení viditelné skutečnosti.

Publicista poukazuje na nápadnou podobnost tezí kard. Fernandeze a slov amerického okultisty 19. stol. Paschala Beverlyho Randolpha (1825–75), jenž napsal, že „pravdivá moc sexu je mocí Boha a moc orgasmu může být využita mužem i ženou ku prospěchu jak duchovnímu, tak i světskému”.

Ashenden srovnává výroky kard. Fernandeze se slovy ještě temnější osobnosti, britského satanisty a „černokněžníka“ Alistera Crowlyho, který napsal: „Lidstvo se musí naučit, že sexuální pud je… zušlechťující. Šokující zlo, nad nímž všichni žasneme, vyplývá především z perverze jeho potlačování…“ – tvrdil zakladatel dnešního okultismu.

„Kardinál Fernandez napsal svoji knihu jako mladý muž. Byl 36letým knězem. Dopustil se fatálního a nutno říci heretického bludu, když připisoval sexuálnímu kulminačnímu bodu, tj. orgasmu, automaticky schopnost zbožštění člověka. Zastává tímto alchymistický a ezoterický názor, že člověk prochází procesem růstu až k jakémusi stadiu božství branou jakéhosi mysticismu, k němuž náleží i sexuální orgasmus. Zkušenost a nauka Církve však jsou takové, že toto není ani pravdivé, ani křesťanské,“ přesvědčuje Ashenden.

Víceméně v téže době v r. 1995 se objevila na trhu jiná Fernandezova kniha pod názvem „Vyléč mne svými ústy. Umění polibku.“. Ani na tom však Fernandez neskončil. R. 2006 na stránkách „Revista Teologia” přesvědčoval, že používat prezervativy v některých případech… je v manželství dokonce morální povinností. Tento kontroverzní duchovní byl papežem Františkem povolán r. 2023 do čela Dikasteria pro nauku víry. Jedním z jeho prvních kroků byl dokument Fiducia Supplicans umožňující žehnat párům LGBT+ a osobám, žijícím v neregulérních svazcích.

Zdroj: „Magia, okultyzm i ezoteryka seksualna. Catholic Herald analizuje książkę o orgazmach kard. Fernandeza“, www.pch24.pl, 12. 1. 2024. Dostupné z: https://pch24.pl/magia-okultyzm-i-ezoteryka-seksualna-catholic-herald-analizuje-ksiazke-o-orgazmach-kard-fernandeza/

(překlad PhDr. Radomír Malý)