Dvakrát o Fiducia supplicans


Vášně kolem nešťastného paskvilu jménem Fiducia supplicans neutichají a stále zaznívají do éteru zprávy o tom, jak se k němu stavějí různé biskupské konference či jednotliví biskupové nebo kněží. Dvě diametrálně odlišné si přiblížíme zde.

Ta první pochází, světe div se (pokud jsi až doteď spal), ze samého středu katolictví – z Baziliky sv. Petra. Kardinál Mauro Gambetti, jenž je arciknězem hlavního chrámu křesťanstva, se nechal slyšet, že v souladu s papežovým postojem vyřčeným ve FS budou kněží v bazilice moci udělovat požehnání homopárům. Odůvodnil to srdceryvnými slovy o snaze „ukázat světu mateřskou tvář Církve“. Pomineme-li fakt, že podle tohoto pojetí matku těší, že její děti vesele hřeší praktikováním zapovězených svazků a ještě jim k tomu dává své požehnání, připomeňme, že kard. Gambetti je tentýž muž, který v roce 2021 více než ochotně uváděl do života předpisy omezující v bazilice sloužení mše všech věků a zavádějící co nejvíce koncelebrované mše. Nedlouho poté, co byl do úřadu arcikněze Svatopetrské baziliky jmenován, hádejte kým.

Druhá zpráva pochází z „černého kontinentu“, kde se na svém sympóziu biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru jeho účastníci usnesli, že neexistuje, aby Afrika žehnala homosvazkům, poněvadž by to bylo v rozporu s kulturním étosem africké společnosti.

Konžský kardinál Fridolin Ambongo, předseda biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru, na toto téma uvedl, že Církev by sice měla skutečně ke každému přistupovat s náležitou úctou, nicméně že žehnání stejnopohlavní páry se neslučují s Boží vůlí, proto nemohou dostávat požehnání. Přiznal též, že FS způsobil v Africe velký rozruch, zmatek a neklid mezi mnoha věřícími, ale i zasvěcenými osobami. Není to tak dávno, co za odpor proti FS děkoval kard. Robert Sarah, jenž v tom vidí odpor proti herezi, keňský biskup Paul Kariuki Njiru prohlásil, že FS je třeba zavrhnout jako celek a kamerunský episkopát připomněl, že homosexualismus je ohavný v očích Božích a něčím, co je proti lidské přirozenosti.

Kam tedy budou stejnopohlavní africké dvojice žijící ve zjevném hříchu pro požehnání jezdit, resp. létat či plout, aby je nemusely dostávat potají od pokrokových afrických kněží, ale otevřeně a oficiálně? Nejblíže to mají do jižní Evropy. Kupř. portugalští biskupové se jednohlasně shodli na přijetí FS, stejně jako většina ordinářů francouzských a takový madridský kardinál José Cobo Cano nedávno nařkl kněze, kteří poslali do Vatikánu kvůli FS nesouhlasnou petici, z neposlušnosti a deklaroval, že španělská metropole je pro tyto páry otevřená, přičemž zapomněl připojit dodatek o otevřené mateřské náruči. A nelze opomenout, že Mauro Gambetti není jediným italským hierarchou, který těmto párům otevírá nejen náruč, ale i kostely, aby se na nejposvátnějším místě mohlo žehnat hříchu, což jsou z mé strany tak trochu nefér slova, když vím, že nauka Církve se FS nemění…