Kardinál Gerhard L. Müller: V Evropě, v Kanadě a v USA by dnes Ježíš skončil ve vězení


Bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry kard. Gerhard Ludwig Müller poskytl rozhovor GBNews, kde mluvil mj. o zvráceném chápání svobody: „Myslím si, že Ježíš by dnes nebyl odsouzen pouze za to, že se vydával za Mesiáše. V Kanadě, v USA a v evropských zemích by putoval do vězení, protože říkal pravdu o manželství muže a ženy,“ prohlásil kardinál.

Dále tento hierarcha komentoval sankce, které postihly kardinála Raymonda Lea Burkea. Vyzval papeže k větší úctě vůči jiným pastýřům ve vnitrocírkevní diskusi. On je povinen považovat je za své bratry. Podle kard. Müllera potrestání kard. Raymonda Burkea, jenž přišel o římský byt a vatikánský plat, je v rozporu s hodnotami Církve. „Nazvat kritiky nepřáteli papeže ukazuje nekřesťanského ducha. Ideologie nesmí určovat postoj papeže,“ – zdůraznil kardinál.

Zdroj: Ćlánek „Kard. Müller: W Europie, Kanadzie czy USA Jezus trafiłby dziś do więzieniaů" in www.pch24.pl 1. 1. 2024

překlad PhDr. Radomír Malý