Biskup Athanasius Schneider o dvou největších hrozbách pro naši víru


„V posledních desetiletích byla Církev infikována všeobecným doktrinálním zmatkem“ – řekl biskup mons. Athanasius Schneider z kazašské Astany v rozhovoru pro americký deník „National Catholic Register”. „Není to jenom doba nynějšího pontifikátu, kdy chaos je naprosto zřejmý, ale též několik desetiletí po II. vatikánském koncilu a také samotný koncil se svojí dvojznačností v doktríně,“ – zdůraznil.

Dále dodal: „To, co se kdysi mohlo jevit jako neškodné, dnes narůstá do velikosti vážného problému. Jak píše sv. Tomáš Akvinský: malý blud od počátku roste a na konci se stává velkým bludem.“

Právě proto tento hierarcha napsal svoji nejnovější knihu: Credo – kompendium katolické víry. Chtěl tímto způsobem dát katolíkům, jakož i seminaristům, pastorační pomůcku ve formě výkladu víry. „V hloubi duše jako učitel víry cítím povinnost dělit se a dávat. Proto jsem sepsal toto kompendium, abych pomohl rozptýlit temnotu doktrinálního, morálního a liturgického chaosu.“

Hierarcha dále vysvětlil, že největší výzvou je doktrinální relativismus, konkrétně pluralismus náboženství. „Od dob koncilu je propagován fenomén zvaný dialog. Ten obsahuje nejhlubší nebezpečí: relativismus samotné pravdy ve smyslu relativizace výjimečnosti Ježíše Krista, výjimečnosti katolické víry a Církve skrze dvojznačnou nauku o různosti náboženství a náboženských praktik,“ – řekl.

Zároveň obrátil pozornost na koncilní nauku, která na jedné straně zdůrazňuje výjimečnost a spásnou jedinečnost Ježíše Krista, na druhé straně však mluví o svobodě praktikování a šíření jakéhokoliv náboženství jako o přirozeném právu. Právě toto je dvojznačnost: na jedné straně se formuluje pravdivé tvrzení, ale na druhé straně se oslabuje následnými formulacemi.

Další velkou výzvou je podle mons. Schneidera útok na Božský řád stvoření člověka jako muže a ženy. „Jde o principiální, takřka satanský útok a vzpouru proti stvoření. Je to svým způsobem apokalyptický útok proti Bohu,“ – konstatoval.

Zdroj: Ćlánek „Bp Athanasius Schneider o dwóch największych zagrożeniach dla wiary" in www.pch24.pl 1. 1. 2024

překlad PhDr. Radomír Malý