Čtyři rozsudky píší nově dějiny očkování proti covidu. Octne se před soudem také Vatikán?


Čtyři italské soudy přepisují historii nedávného očkování proti covidu. V Itálii Vatikán a Italská biskupská konference se tenkrát poslušně podřídily tehdejší vládě premiéra Maria Draghiho a vyvinuly zcela podle jejího nařízení morální i mocenský nátlak na lidi, aby se nechali proti covidu očkovat. Prý jde o „projev lásky k bližnímu“, jehož je třeba chránit před nákazou. Papež František nařídil, aby se všichni zaměstnanci Sv. stolce a Státu Vatikán dali naočkovat. Odmítnutí bylo trestáno degradací nebo přímo propuštěním z práce. Totéž uplatnila italská vláda proti některým profesním skupinám jako jsou policisté, vojáci, lékaři (také zvěrolékaři) a zdravotnický personál a též učitelé. Čtyři nejnovější rozsudky italských soudů však předkládají úplně jiná fakta než oficiální. Zde jsou v krátkém shrnutí:

a) AIFA, italská státní zprostředkovatelská agentura pro zdravotnictví, přiznala před soudem, že žádná data o účinnosti a prospěšnosti vakcín proti covidu neměla a nemá.

b) Kdo tedy požadoval o těchto vakcínách náležité informace a vysvětlení, byl v právu.

c) Neočkovaným a v důsledku toho z práce propuštěným zdravotním sestrám musí být vyplaceno odškodné.

d) Neočkovaným a v důsledku toho z práce propuštěným učitelům musí být zpětně doplacena mzda.

Tyto rozsudky budou směrodatné i pro vyšetřovací výbor pro covid italského parlamentu. Všechny čtyři judikáty mají velký význam pro svobodu a základní práva občanů, která byla v době covidu svévolně pošlapána. Rozsudky slouží jako precedens. Tři ze čtyř jsou pravomocné.

Rozsudek 1

V řízení před správním soudem kraje Latium byly rozmetány všechny údajné jistoty očkovacích vakcín. Tři neočkované zdravotní sestry, které byly kvůli tomu propuštěny ze zaměstnání, žalovaly agenturu AIFA, že jim neposkytla žádné dostačující informace k účinnosti a prospěšnosti vakcín. Žaloba těchto sester byla sice tímto soudem zamítnuta, nicméně příznačné a hodně vypovídající je zdůvodnění: Žaloba podle soudců musí být zamítnuta proto, poněvadž „AIFA požadovanými informacemi nedisponovala a proto nemohla žádné takové informace žalující straně poskytnout“.

Krátce a stručně: AIFA před soudem přiznala, že tenkrát v době schválení proticovidových očkovacích preparátů neměla žádná data o jejich účinnosti a prospěšnosti, a nemá je ani dnes. Rozsudek tak jinými slovy říká, že AIFA zavedla tyto vakcíny na trh, aniž měla jakékoliv informace o jejich prospěšnosti nebo škodlivosti. Totéž platí o italské vládě tehdejšího premiéra Maria Draghiho, která věděla, že AIFA žádnými potřebnými daty nedisponuje, přesto však vynucovala represemi očkování z důvodů údajné ochrany občanů před covidem. Miliony lidí byly nedobrovolně nahnány k očkování na základě tvrzení, že všechno je testované, dokázané a bezpečné. Nic z toho nebylo pravdou, jak dokazuje uvedený rozsudek, AIFA i vláda to věděly, jednalo se tedy o zřejmý podvod na občanech. Rozsudek je pravomocný.

Rozsudek 2

Soudce Luca De Ninis z Chieti, který si získal jméno svým bojem proti Mafii, osvobodil dva občany z města Guardialreale obviněné z maření výkonu úředního rozhodnutí. Jejich „provinění“ spočívalo v tom, že r. 2021 se v jednom očkovacím centru dožadovali informací o účinnosti a bezpečnosti proticovidových vakcín s tím, že lékařka, na niž se původně obrátili, jim je neposkytla. Zaměstnanci centra na ně zavolali policii, která je vyvedla a obvinila z „maření výkonu úředního rozhodnutí“. Soudce De Ninis v rozsudku konstatoval, že obžalovaní měli plné právo na poskytnutí požadovaných informací.

To ale vyvolává otázku: Mají občané pouhou povinnost poslouchat a slepě se podřídit zdravotnickým opatřením bez požadování informací, i když se jedná o jejich zdraví a bezpečnost? Soudce De Ninis ve zdůvodnění rozsudku podrobil veškerá státní opatření proti covidu tvrdé kritice na základě detailního rozboru. Rozsudek je pravomocný.

Rozsudek 3

Třetí rozsudek byl vynesen ve Florencii soudkyní Susannou Zandovou ve prospěch neočkované nemocniční sestry, která byla kvůli tomu propuštěna z práce. Žalovala zaměstnavatele, který jí musí podle verdiktu soudu vyplácet ode dne propuštění odškodné ve výši 200 euro za každý den bez práce, což činí úhrnem 70 tisíc euro, za protiprávní svévolnou diskriminaci.

Pro soudkyni byly směrodatné posudky pojišťovny proti nehodám INAIL, která doložila, že v r. 2022 62 procent všech zdravotníků příslušného regionu očkovaných proti covidu se dostalo krátce po očkování do vážných zdravotních problémů. Soudkyně tak získala jasný důkaz, že očkování nejenže nechránilo před covidem, ale naopak ještě způsobilo další nežádoucí zdravotní následky. Rozsudek dosud nenabyl právní moci.

Rozsudek 4

Jeden soudce ve Viterbu vynesl rozsudek proti ministerstvu školství, které zadrželo mzdu třem neočkovaným učitelům propuštěným kvůli tomu ze zaměstnání. Ministerstvo jim musí dle rozsudku zpětně doplatit mzdu. Zdůvodnění rozsudku se nezabývá oprávněností či neoprávněností očkování, soustřeďuje se pouze na nejasné formulace v zákoně o vakcinaci, zůstává tedy jenom ve formálněprávní rovině. Rozsudek je ale pravomocný a tudíž může být precedentem do budoucna v podobných případech.

Navzdory obrovskému významu těchto judikátů mainstreamová média o nich mlčí. To nepřekvapuje, protože právě ona se maximální měrou podílela na šíření dezinformací o údajné „spolehlivosti“ vakcín, aby občané byli „ukolébáni“ ve falešné jistotě. Od vlád své země k tomu obdržela nemalé finanční prostředky. Také toto snad bude jednou předmětem soudních kauz.

Zdroj: Článek „Vier Urteile schreiben die Geschichte der Corona-Impfung neu“, in www.katholisches.info 7. 12. 2023


Pozn. překl.: Je smutné, že v době covidového šílenství se i Vatikán a samotný papež podíleli na násilném nucení k vakcinaci a vyhazování z práce lidí, kteří se odmítli dát naočkovat. V Itálii – jak ukazuje přeložený článek – již probíhají soudní procesy, neboť poškození se brání. Rozsudky vyznívají v jejich prospěch. Dojde v tomto směru i na Vatikán?

(překlad PhDr. Radomír Malý)