Mše pro homosexuály na SDM v Lisabonu, policie rozehnala modlící se odpůrce


V rámci Světových dnů mládeže (SDM) v portugalském Lisabonu se v jednom kostele tohoto města ve čtvrti Ameixoeira sloužila mše pro osoby LGBT. Proti tomu by nešlo nic namítat, kdyby intencí této liturgie byla prosba za obrácení těchto lidí a jejich osvobození z pout těžkého hříchu, tragické závislosti, v níž vězí. Jenže úmysl směřoval zcela jinam, k potvrzení „práva“ osob LGBT na hříšný život. Tento duch na SDM byl všeobecně přítomen, potvrdila to i účast předního propagátora homosexualismu v Katolické církvi, jezuity Jamese Martina z USA, na SDM. Mši pro homosexuály a osoby LGBT uspořádalo Centrum Arco Iris, organizace podporující program LGBT, jež se považuje za katolickou.

Proto skupina věrných katolíků zorganizovala před dotyčným kostelem modlitební shromáždění, na němž prosila Pána za odpuštění hříchů homosexualismu a vyzývala k pokání za ně, zejména pak za „těžký hřích spáchaný veřejnou bohoslužbou v kostele vychvalující činy odporující Písmu sv.“ Šlo hlavně o mladé lidi, kteří měli s sebou kříže. Klečeli před vchodem do kostela. Okamžitě však zareagoval kněz, jenž sloužil tuto blasfemickou liturgii, a informoval policii. Ta přišla a shromáždění odpůrců sodomského hříchu rozehnala. Pravověrní věřící byli obviněni z „rušení bohoslužeb“, ačkoliv se nemodlili v kostele, nýbrž před ním.

Jaký paradox! Kněží Katolické církve zde spolupracují s protikatolickou státní mocí (portugalská vláda je levicová a proti rodinným hodnotám) na pronásledování věrných katolíků. To ukazuje pravou podstatu a tvář současného vnitrokatolického neomodernismu, který táhne za jeden provaz s liberálními globalistickými vládami a tzv. „hlubokým státem“ (zákulisními mafiemi, které řídí světovou politiku se záměrem zlikvidovat zbytky křesťanství ve světě). I tento incident plně zapadal do programu těchto elit, jakož i celý průběh SDM. Jenže podívejme se na celou věc pozitivně: Díky Bohu, že jsou katoličtí věřící, zejména mladí, kteří se s tím nesmíří a jsou ochotni bránit Boží hodnoty i za cenu vlastních obětí – a to je povzbuzující, i když tato mládež na SDM nedostala žádný prostor. Nebo právě proto!

Zdroj: Zpráva „ŚDM: Msza święta dla osób LGBT. Policja przegoniła wiernych modlących się za zadośćuczynienie za grzechy homoseksualizmu“ in www.pch24.pl 4. 8. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)