Národní tragédie Anglie a Walesu


„Národní tragédií“ nazvali obránci počatého života strmý nárůst potratů v Anglii a Walesu. Vláda informuje o 17procentním nárůstu vykonaných potratů. Zároveň bylo rozhodnuto o rozšíření tzv. „povinnosti propotratové výchovy“, jež bude závazná i na území Severního Irska.

Ze zveřejněných údajů vyplývá, že od ledna do června r. 2022 bylo v Anglii a Walesu zabito 123 219 nenarozených dětí. Britský školský systém závazně upřednostňuje potraty už na středních a učňovských školách od 11 let věku – a je to rovněž součást programu sexuální výchovy. Žel podobné programy budou závazné i v Severním Irsku. V červnu byla odhlasována změna zákona v této oblasti, aniž bylo obyvatelstvo dotázáno na souhlas.

To znamená, že od ledna příštího roku všechny střední a učňovské školy v Severním Irsku budou mít povinnost učit o přístupu k potratům a o metodách zabránění těhotenství. Toto rozhodnutí se odůvodňuje tím, že prý je třeba vyhovět směrnicím OSN na téma regulace počtu porodů. Organizace prolife bijí též na poplach, že fundace, jejichž služeb školy využívají, učí nezletilé, jak tajně podstoupit potrat bez vědomí rodičů. Děvčata jsou vyzvána k návštěvě potratového centra i tehdy, když nejsou rozhodnuta, jestli chtějí zákrok podstoupit.

Obránci života hovoří o politice nasycené diskriminací. Příkladem je tady Severní Irsko a prosazená reforma systému výchovy bez společenské konzultace nebo trvající kampaň 27leté Heidi Crowterové s Downovým syndromem, jež bojuje za právo na život osob s postižením. „V r. 2023 žijeme ve společnosti, kde osoby s postižením mají svou hodnotu až po narození, ale ne v lůně matky” – upozorňuje Crowterová.

Tato aktivistka chce zažalovat britský potratový zákon v Evropském tribunálu práv člověka. Ten totiž umožňuje zabití dítěte do 24. týdne jeho života nebo i později, jestli existují lékařské prognózy, že se narodí nemocné. To zahrnuje i Downův syndrom. Crowterová tady mluví o zjevné diskriminaci.

Rozhodnutí předložit žalobu ve Štrasburku je důsledkem prohry Crowterové u britských soudů, které odmítají obvinění z diskriminace, neboť potratový zákon prý „neporušuje práva živých postižených“. Jestli evropský tribunál uzná, že britský zákon skutečně diskriminuje osoby s postižením, bude to „právní precedens pro všech 46 zemí, které jsou členy Rady Evropy“, jak informuje organizace „Don’t Screen Us Out“.

Zdroj: Zpráva „Tragedia narodowa. Skala aborcji w Anglii i Walii poraża, a będzie jeszcze gorzej“ in www.pch24.pl 18. 7. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)