WHO o nové pandemii, OSN o legalizaci pedofilie


Začíná pravý maraton radikálních projektů v OSN i WHO. Každý má za cíl změnu života obyčejných lidí na celém světě. Proti jejich vůli, bez ptaní se na jejich souhlas, nad hlavami jimi zvolených vlád – varuje Jerzy Kwaśniewski, prezident polského Institutu Ordo Iuris.

V OSN v září budou pokračovat debaty o přístupu dětí na celém světě k výchově o „populačních otázkách“, tj. o potratu a antikoncepci. Součástí tohoto projektu se má stát i genderová transformační výchova již od mateřských škol. WHO zase jedná o globální cenzuře na téma pandemie a o povinnosti vlád akceptovat její „právo“ vyhlásit pandemii a přijmout jí nadekretovaná omezení života občanů.

To je ale pouze špička ledovce záměrů, které jsou neustále diskutovány v těchto mezinárodních organizacích. Došlo dokonce i k tomu, že Mezinárodní komise právníků, poradní orgán OSN, vydal příručku pro vlády, v níž požaduje legalizaci pedofilie. Autoři přímo píší, že „sexuální chování nezletilých osob má být uznáno za naprosto svobodné a dobrovolné“. Současně s tím chtějí zavést legislativní opatření, která fakticky učiní pedofilii beztrestnou, pokud nezletilá osoba nebo dokonce i 10leté dítě (sic!) vysloví s požadovaným sexem ze strany dospělého „svobodný souhlas“. Krom toho volají nejen po celosvětově legálním potratu a antikoncepci, ale též po zcela legální distribuci a užívání drog.

Nedávná slova ředitele WHO Thedrosa Adhanoma Ghebreyesusa na téma „příprav k další pandemii“, v níž má klíčovou roli hrát tzv. pandemický traktát pod dohledem WHO, nás hluboce znepokojila. A nejen to. V podobném tónu se vyslovil i jeden z největších sponzorů WHO – Bill Gates, který požadoval vytvoření globálních opatření proti pandemiím – říká prezident Kwaśniewski.

Žel nynější verze traktátu obsahuje též strašlivé pasáže o boji s „infodemií”, čili s údajně nadměrným počtem informací na téma pandemie. To může být důvodem k zavedení cenzury pod záminkou boje s fake newsy, což omezí svobodu vědecké diskuse a ztíží vypracování účinných metod boje s nemocemi – bije na poplach prezident Ordo Iuris.

Zdroj: Článek „WHO o nowej „pandemii”, ONZ o… legalizacji pedofilii.“, in www.pch24.pl 19. 6. 2023

(zkrácený překlad PhDr. Radomír Malý)


Pozn. redakce: Protože informace o tom, že „Mezinárodní komise právníků, poradní orgán OSN … požaduje legalizaci pedofilie“ bývá v poslední době různými tzv. „fact checkery“ označována za dezinformaci, dovolujeme si zde uvést několik faktů:

  • Zprávu „The 8 March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and Poverty“ sepsala organizace International Committee of Jurists (ICJ) a byla prezentována 8. 3. 2023 v Paláci národů v Ženevě za podpory UNAIDS (Program OSN pro boj proti HIV/AIDS) a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) (viz zprávu zde).
  • Za dezinformaci bývá označováno tvrzení, že „The 8 March Principles“ navrhuje dekriminilizaci pedofilie. Např. tzv. „odhalení dezinformace“ na stránkách denik.cz tvrdí, že principy „jen“ doporučují trestně nestíhat sex dospívajících od deseti let, pokud tito s pohlavním aktem souhlasí. Skutečnost je však taková, že princip č. 16 o žádné dolní věkové hranici nemluví a ani nepoužívá termín „dospívající“, naopak říká, že žádné typy sexuálních aktivit nesmí být kriminalizovány a jakékoliv případné věkové omezení se nesmí vázat na legální věk pro uzavření manželství a musí se uplatňovat „nediskriminačním“ způsobem (tím se rozumí, jak je ve zprávě dále vysvětleno, že jediným požadavkem na legalitu jakékoliv sexuální aktivity s nezletilými je jejich souhlas – podle této logiky, pokud třeba sedmileté dítě „souhlasí“ se sexuální aktivitou a dospělý aktér by byl za ni kriminalizován, došlo by k nepřípustné „diskriminaci“ tohoto dítěte).
  • Jen pro dokreslení obsahu „The 8 March Principles":
    • princip č. 15: jakékoliv aktivity spojené s potraty musí být vyňaty z trestního práva a nesmí být jakkoli penalizovány, a to bez ohledu na stáří nenarozeného dítěte,
    • princip č. 17: jakékoliv aktivity spojené s prostitucí dospělých osob (včetně třetích osob, majících z prostituce finanční zisk) nesmí být kriminalizovány, pokud aktéři a nimi souhlasí.