Modlitba sv. Markéty Marie Alacoque


Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Ty plnosti veškeré lásky, buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy.
Buď naší silou ve slabosti a nestálosti. Buď smírem za všechny hříchy našeho života.
Srdce mírnosti a dobroty, buď naším útočištěm v hodinu naší smrti. Buď naším ospravedlněním před Bohem.
Odvrať od nás trest spravedlivého hněvu. Srdce lásky, vkládáme do Tebe všechnu svou důvěru.
Od naší zloby se obáváme všeho, ale všechno očekáváme od Tvé lásky.
Zahlaď v nás všechno, co by se Ti mohlo nelíbit nebo co by mohlo být proti nám.
Kéž se Tvoje láska vtiskne tak hluboce do našeho srdce, abychom nikdy nezapomínali, že nesmíme být nikdy odloučeni od Tebe.
Pane a Spasiteli, z celé své lásky Tě prosíme: zapiš naše jména hluboko do svého Srdce.
Ať je naším štěstím a naší slávou žít a zemřít ve Tvé službě. Amen.

Korunka k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Proste a dostanete; hledejte a naleznete; tlučte a otevře se vám!“ Proto tluču, hledám a prosím o milost…

Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
důvěřuji ti a doufám v tebe.

Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“ Proto prosím Otce ve tvém jménu o milost…

Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
důvěřuji ti a doufám v tebe.

Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.“ Proto se opírám o neomylnost tvých slov a prosím o milost…

Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
důvěřuji ti a doufám v tebe.

Modleme se:

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ty se smilováváš nad hříšníky; smiluj se nade mnou a skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie mi daruj milost, o kterou tě prosím.

Svatý Josefe, oddaný Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu,
oroduj za nás.

Zdrávas Královno