Nový krásný svět! To je „vylepšená“ verze ruských bludů předpovězených ve Fatimě


Předpověď Matky Boží o „ruských bludech“ je často ztotožňována s expanzí komunistické ideologie jak v politickém, tak i v kulturním rozsahu. Mnohým z nás je ale zřejmé, že centra nového technokratického totalitarismu globálního rozměru, který se rodí před našima očima, již neleží v Moskvě, ale v Davosu, New Yorku nebo Washingtonu. Přenesly se tam ale právě z Moskvy.

Bolševická sexuální revoluce

Po r. 1917 přesně dle předpovědi Panny Marie vizionářům ve Fatimě se komunismus rozšířil ve formě politického systému po celém světě. Ale už odedávna badatelé fatimských zjevení varovali, že „ruské bludy“ nelze redukovat výlučně na politický rozměr. Vůdčí ideje komunismu, totiž výstavba materiálního „ráje na zemi“ a odstranění náboženství z veřejného a politického života nebo potřeba výchovy „nového člověka“ bez rodiny a vlastnictví, nezmizely se zánikem Sovětského svazu.

Nemusíme šířeji vysvětlovat, že to, co dnes vidíme jako morální zkaženost Západu, je daleko sahajícím výsledkem experimentu poprvé provedeného pod bajonety bolševiků. Dávno předtím, než v USA vznikly první komunity hippies, kvetla před padesáti lety v Rusku komsomolská „volná láska“, sex byl chápán jako „sklenice vody“, rozvod se dal koupit za 3 rubly a potrat sloužil jako hlavní „antikoncepční prostředek“.

Po letech obnovy ekonomiky zničené II. světovou válkou „okřídlený Eros“ Alexandry Kollontajové (tak nazvala tato sovětská komisařka osvěty svoji politiku uvolnění sexu, pozn. překl.) přistál na americké pevnině. Otrávené ovoce sexuální revoluce, jak dokazuje A. Sorokin, narazilo na úrodnou půdu liberalismu (libertinismu), bylo zaléváno reakcí na protestantský puritanismus a mohlo se rozrůstat mnohem svobodněji než v tvrdých podmínkách stalinismu.

Postupující sexualizaci posiloval rovněž divoký a bezohledný kapitalismus spatřující v ní šanci na vytvoření dokonalého zákazníka-konzumenta – otroka svých vášní. Strašlivé důsledky tohoto procesu, tj. metla pornografie, potratová genocida, přetrhané mezilidské vztahy, poruchy vlastní identity a na závěr – trvalé zmrzačení nezletilých ve jménu svůdné a nepravdivé antropologie, to všechno představuje tvůrčí rozvoj systémových bludů realizovaných poprvé bolševickým Ruskem. I když komunismus v politickém slova smyslu byl poražen, ideje stojící za jeho vznikem stále žijí.

Nová ohrožení?

Jak jsme se nedávno přesvědčili, naši suverenitu, již nikoli pouze politickou, nýbrž především osobní – ohrožuje nová totalita ve znamení vyváženého rozvoje a IV. průmyslové revoluce. Svaz mezinárodních organizací a velkého kapitálu reprezentovaného bankami a dalšími finančními institucemi nám chce zabezpečit světlou budoucnost, aniž by se ptal na náš názor.

To všechno kontrolují grémia expertů a poradní orgány, zatímco jednotlivé vlády jsou pouhým posledním článkem řetězu, místním „nástrojem“ dalekosáhlých a komplexních plánů. Globální proces, který teoreticky zasahuje celý svět, je nejsilněji podporován čelnými demokratickými zeměmi a nejúčinněji prosazován „zázračným dítětem“ kapitalistického systému – mezinárodními korporacemi. Kde jsou tady „ruské bludy“, zvláště když od r. 2022 se globalistická centra distancují od Kremlu jako od nákazy?

Abychom lépe porozuměli podstatě současných procesů, je nutno pominout atraktivní fasádu a zaposlouchat se do slov reprezentantů globalismu. Díky tomu pochopíme, že pod ušlechtile znějícími hesly o vyváženém rozvoji, všeobecném zdraví a ekologických technologiích se skrývá obyčejný historicko-dialektický materialismus.

Změny klimatu. Tento hnací motor globalistických „pětiletek“ (v případě OSN „patnáctiletek“) nesměřuje pouze k omezení uhlíkových stop, ale k likvidaci kapitalismu díky systémové revoluci v sociálním prostředí. O potřebě jeho „přestavby“ mluví již otevřeně nejen čelní levicoví myslitelé, ale i představitelé hlavních institucí finančního světa, kteří ještě nedávno bránili systém volného trhu a svobodného podnikání. Tuto transformaci diktovanou nutností snížení vlivu člověka na přírodní prostředí mají zajistit nejen odpovídající politické reformy, nýbrž především prostředky poskytnuté komputerovou revolucí.

Současné informační technologie jako umělá inteligence, digitální měna nebo veškeré systémy dozoru na dálku mají již zakrátko vyřešit vadu komunistického centrálního plánování, tj. neschopnost získávat a zpracovávat dostačující počet dat. Díky neustálému napojení na síť bude tento systém o nás vědět všechno a průběžně tyto údaje použije. Proto, jak se domnívá Aaron Bastani, poprvé v historii se prý otevírá reálná šance na vytvoření skutečného komunismu, který nebude plodit hlad, všeobecnou bídu a pracovní tábory.

Co více, rozvoj současných technologií dle Bastaniho umožní, aby přírodní prostředí přestalo být ničeno. Energie bude vytvářena čistým způsobem, naučíme se produkovat levné laboratorní potraviny a všeobecné genové terapie s možností modifikace kódu DNA na prenatální úrovni zajistí faktickou rovnost lidí. Takto prý vytvoříme ideální sociálně-ekonomický systém zbavený všech prvků vykořisťování, nespravedlnosti a hlavně soukromého vlastnictví, které údajně je příčinou toho.

Právě tímto současné korporace, zejména technologické, stále více připomínají komunistické molochy, potlačující už v zárodku každou konkurenci a vyžadující od svých pracovníků absolutní světonázorovou jednomyslnost. S tou počítá Sam Altman, „Bill Gates“ umělé inteligence, který mimo jiné sní o „likvidaci kapitalismu“ a zajištění lidem pouze základního příjmu. To ale není nic ve srovnání s vizí Velkého Resetu, požadovaného šéfem Světového ekonomického fóra Klausem Schwabem, nebo s filozofií hlavního teoretika globalismu Yuvala Noaha Harariho, který propaguje společnost bez Boha, bez národa, bez tradiční rodiny, bez vlastnictví a dokonce bez vlastní vůle.

Globalismus v jejich pojetí jakožto konečná a nejdokonalejší forma všech sociálních a politických systémů není tedy protikladem Sovětského svazu, ale naopak jeho dokonalým vtělením.

Zdroj: Článek „Nowy wspaniały świat – to ‚udoskonalona‘ wersja błędów Rosji zapowiedzianych w Fatimie!“, in www.pch24.pl 13. 6. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)