Argentina má nového primase. Bože, chraň Argentinu…


V Buenos Aires mají od 26. května nového arcibiskupa, a Argentina tím pádem primase. Jmenuje se Jorge García Cuerva a ve své domovině je dobře známý. Možná spíše špatně známý. Proč? Hodně mírně řečeno kvůli svým poněkud nestandardním krokům a názorům.

Svého času (r. 2012) totiž pokřtil děti Roberta Carlose Trinidada i Pabla Goycochey. Prvně jmenovaný je však již několik let úředně Florencií de la V (nejprve se ovšem tituloval jménem Karen) a v Argentině patří k mediálně známým osobnostem. V 17 letech zjistil, že se cítí býti ženou, a podstoupil proces změny pohlaví zakončený úředním uznáním za ženu. Roku 2010 uzavřel „svatbu“ se svým dlouholetým partnerem Pablem Goycocheou.

Roberto alias Florencia a Pablo poté skrze náhradní matku získali dvojčata – chlapečka a holčičku – a chtěli je pokřtít. Zatímco jiní kněží je odmítli s poukazem na fakt, že jeden z rodičů byl pokřtěn jako muž, tehdy ještě P. Cuerva jim vyhověl se slovy plnými chvály na adresu obou pánů a jejich živé víry: „Skutečnost, že takovéto přání vyslovili, je dostačující pro to, aby se mu vyšlo vstříc. Chtěl bych, aby rodiče přinášeli své děti ke křtu s takovou mírou svědomitosti. Je to znamení toho, že Flor a Pablo chtějí skutečně víru v Ježíše Paulovi a Isabelle předávat.“ Nezapomněl se s rodinkou okázale vyfotit (snímek „zdobil“ titulní stránku časopisu Gente) a podle svědků oběma pánům nejenom požehnal, ale podal jim i svatokrádežné přijímání, čímž de facto legalizoval jak změnu pohlaví Roberta, tak samotný „sňatek“. Aby bylo nehoráznostem učiněno zadost, za kmotry šli dětem jejich biologičtí rodiče…

V roce 2021 pak jako biskup diecéze Rio Gallegos nezakročil vůči knězi P. Fabianu Colmanovi, který páru obdobného složení udělil pseudosňatek. „Nevěsta“ byla při obřadu silně připomínajícím právě obřad svatební oblečená v černém na počest dalších lidí s odlišným pohlavím, jimž se brání uzavírat církevní manželství. Cuerva se sice s tímto jeho počinem neztotožnil, nicméně ho nijak nepotrestal.

Pětapadesátiletý Cuerva se „vyznamenal“ i během doby covidové. Zakázal udílet viatikum, přikázal zavřít svatyně, v nichž léta letoucí probíhala nepřetržitá adorace Nejsvětější Svátosti. Pobouřeným věřícím dal ponaučení, že přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii je identická s jeho přítomností v chudých, pročež služba chudým nahradí chybějící adoraci Nejsvětější Svátosti.

Pozdvižení vzbudilo r. 2021 v Argentině již jeho jmenování za člena Kongregace pro biskupy, čímž získal slovo při výběru biskupů. Nyní se stal rovnou hlavou Církve v zemi, kde je považován za nejbergogliovštějšího biskupa…

(Podle fronda.pl, pch24 a lifesitenews.com připravil Libor Rösner)