Na závěr májových pobožností: zázraky Panny Marie


Mariánský měsíc květen končí, nikoli však láskyplná pomoc Boží i naší Matky Panny Marie. Modlitba sv. růžence, k níž tolikrát vybízela ve svých zjeveních, dělá opravdu divy. Dovolím si podělit se s Vámi, milí čtenáři, o krásný příběh, který se opravdu stal a za jehož pravdivost ručí kaplan z Telče P. Martin Hoenig, jenž osobu, co toto vypráví, dobře zná a může se zaručit za její hodnověrnost.

Redaktorku Pražského deníku navštívila zhruba před třemi lety jedna dáma se žádostí o publikování následujícího mimořádného zážitku (není známo, zda ke zveřejnění došlo, spíše ne). Jela autem z Brna do Prahy a uvízla v zácpě u Humpolce, kde došlo k havárii. Musela dlouho čekat. Najednou ji pořád nějaký vnitřní hlas nabádal, aby se pomodlila růženec za oběti této autonehody. Dotyčná patřila k typu tzv. „svátečních katolíků“, do kostela chodila jen na velké svátky. Přesto se růženec za postižené havárií pomodlila. Záchranka odvezla raněné a kolona aut se po pár hodinách opět dala do pohybu.

Zhruba po pár měsících od události najednou u bytu této ženy někdo zazvonil. Když otevřela, stála tam paní s kyticí a řekla jí: „Přišla jsem, abych vám poděkovala za záchranu života.“ Adresátka odpověděla: „Ale to musí být nějaký omyl, vždyť já vás vůbec neznám.“ „Ano, vy mne neznáte, ale já znám vás.“ A pokračovala s tím, že ona byla tenkrát obětí oné autohavárie, upadla do stavu klinické smrti a viděla své tělo z ptačí perspektivy. Náhle však spatřila, jak z jednoho auta stojícího v koloně, z červeného renaulta, začala vycházet prudká zář, která vrátila její duši zpět do těla již připraveného na odvoz sanitkou do nemocnice. Stačila si ještě všimnout značky, zapamatovat si ji a po uzdravení zjistit, kdo je majitelem tohoto auta.

Byla nepokřtěná a z vděčnosti Panně Marii se nechala pokřtít, žena, která se za ni tenkrát modlila růženec, jí šla za kmotru a z vlažné katoličky se stala horlivou. Zázraky na přímluvu Panny Marie se skutečně dějí, jenom je třeba více o nich psát a mluvit. Královno svatého růžence, oroduj za nás a pomáhej nám, o to vroucně prosíme.