Modlitba ke sv. Josefovi

Modlitba od papeže sv. Pia X.


Slavný svatý Josefe, vzore všech pracujících, vypros mi milost,

  • abych i já pracoval v duchu pokání, abych činil zadost za své četné hříchy;
  • abych pracoval svědomitě, spíše z pocitu povinnosti než pro svou zálibu;
  • abych pracoval radostně a abych byl Bohu vděčný za život i za všechny dary, které jsem od Něho obdržel;
  • abych pracoval řádně, pokojně, s vírou a trpělivostí a nenechal se odradit únavou nebo obtížemi;
  • abych pracoval především s čistým úmyslem a nesobecky a abych měl stále před očima svou smrt a počet, který budu skládat za ztracený čas, za nevyužité schopnosti, za opuštění dobrého díla, za ješitnost ve zdaru, která tolik škodí dílům Božím.

Všechno pro Ježíše, všechno skrze Marii, všechno podle tvého vzoru, svatý patriarcho Josefe. To buď mým heslem v životě i při skonání. Amen.