Michael Matt v rozhovoru s biskupem Schneiderem: „Mají kněží plnit příkazy potlačující latinskou mši?“


Fámy jsou prý drby, které mají nějaký účel. Nu, doufejme, že pokud jde o kolující fámy o tom, že se František opět chystá tvrdě zakročit proti tradiční mši – možná už na pondělí velikonoční – ukáže se, že to opravdu jsou jen drby.

Na druhou stranu být včas varován znamená být včas připraven. A ať se tyto fámy zakládají na realitě či nikoli, můžeme se vsadit, že Vatikán dříve či později s něčím přijde, a věřte mi, že to určitě nebude nic, co by pomohlo.

Co tedy máme dělat? Především nepanikařte. Byli jsme tu i předtím. Například v roce 1976, kdy „reformovaný“ obřad biřmování občas zahrnoval biskupy ve velmi prapodivném vystrojení, můj otec odmítl riskovat neplatnost svátosti. Požádal arcibiskupa Marcela Lefebvra, aby biřmoval jeho děti – včetně mé maličkosti – a tak to také bylo. Msgr. Lefebvre neměl od místního ordináře žádné povolení, aby biřmování provedl, a nějak jsme to všichni přežili.

Ty časy se dost možná vracejí, a v takovém případě to budeme muset absolvovat znovu. Nevzdáme se. Jak jsem nedávno slíbil v pořadu Remnant Underground, my se budeme modlit za věčné odpočinutí duše papeže Františka při tridentských mších, ať se stane cokoli.

Teď však není na místě očekávat to nejlepší. Máme proti sobě knížectví a mocnosti a musíme se připravit na nejhorší. Je třeba si promluvit s našimi kněžími a dobrými biskupy. Je třeba vypracovat si strategii, která může v některých případech zahrnovat i to, že dáme dohromady prostředky a koupíme starý kostel. Uchýlit se do podzemí prostě znamená uchýlit se do podzemí.

V každém případě se o tom musíme začít bavit teď hned. Nesmířili jsme se s novus ordo před padesáti lety a nesmíříme se s ním ani teď. Ani neodcházíme z Církve – nikdy! Jak podotýká Jeho Excelence biskup Schneider v rozhovoru níže, ať se stane cokoli, budou naše protiopatření pouze dočasná. Budeme-li muset, vrátíme se do katakomb, ale nikoli navždy. O to se postará Pán Bůh.

Prosím podívejte se na video a sdílejte ho s každým, koho znáte, zejména s dobrými kněžími, kteří v této chvíli rozlišují, co mají dělat.

Mimochodem, biskup Schneider o tom, co znamená uchýlit se do ilegality, něco ví. K prvnímu svatému přijímání přistoupil tajně a jeho rodina praktikovala víru v podzemí dlouhá léta, když brutální sovětský režim postavil Boha mimo zákon. Jinými slovy, pan biskup trpěl pro víru, a přece se dožil pádu režimu – a tak to bude i s námi.

Důkladně uvažme radu biskupa Schneidera: zůstaňte v Církvi, modlete se za papeže, ale špatné příkazy neposlouchejte. Zachovejte víru a Bůh se postará o to ostatní.

Dejme teď slovo biskupu Schneiderovi, dobrému pastýři, který s námi – svým stádem – zůstane bez ohledu na to, co udělají vlci.

(Pozn. překl.: V článku pod níže uvedeným odkazem najdete video v angličtině.)


Zdroj: Michael Matt to Bishop Schneider: “Should priests comply with the order to suppress the Latin Mass?”

(překlad L. Cekotová)