Výběr aktualit z křesťanského světa


Po čase opět přinášíme výběr z nejdůležitějších událostí, které se odehrály v katolickém – a vůbec křesťanském prostředí, jak je zaznamenaly námi sledované zahraniční weby.

Asia Bibi: Můj život je nadále historií plnou bolesti, zkouškou od Boha

„Chraňte nevinné a nebijte je na policejních stanicích. Nevinní musí být osvobozeni,“ apeluje Asia Bibi v rozhovoru pro agenturu UCA News. Říká, že „rozsudky na dlouhé roky vězení za nedokázané porušení zákona jsou v Pákistánu obrovskou nespravedlností“.

Katolička Asia Bibi strávila více než 9 let ve vězení za údajnou urážku proroka Mohameda. Prvním rozsudkem, který uslyšela, byl trest smrti pověšením. V r. 2018 ji Nejvyšší soud v Pákistánu osvobodil, načež odjela do Kanady.

V rozhovoru ale přiznala, že její život zůstává nadále „historií plnou bolesti, zkouškou od Boha“. V Kanadě vykonává nejpodřadnější práce, aby vydělala peníze na živobytí. Má potíže i s jazykovou bariérou. Mrzí ji také, že dosud nedostala zaplaceno za svůj životopis sepsaný francouzskou novinářkou Annou Isabellou Tolletovou. – „Zaplatili mi pouze za můj let do Francie. Potom mne již nikdo nekontaktoval,“ říká. Její manžel už čtyři léta marně hledá práci, její tři z pěti dětí stále žijí v Pákistánu. V době jejího uvěznění rodina a příbuzní zakusili pronásledování ze strany islámských extremistů a dodnes nejsou v bezpečí.

Zákon proti rouhání nadále v Pákistánu platí. Místní Centrum společenské spravedlnosti zaznamenalo, že minimálně 1949 osob bylo postaveno před soud za údajné rouhání v letech 1987 – 2021. Mnohé z těchto kauz dodnes nejsou rozhodnuty. Obránci práv člověka upozorňují, že oběti zákona o rouhání a jejich rodiny často nemají vůbec žádné zastání.

Zdroj: Článek „Asia Bibi: moje życie nadal jest historią pełnią bólu, próbą od Boga“, in www.pch24.pl 6. 12. 2022

Jimmy Lai o Vánocích ve vězení, ale svobodný v Kristově pravdě

Ve vězení v Hongkongu s octl na Vánoce katolický podnikatel Jimmy Lai, přítel kardinála Josepha Zena, s nímž byl nedávno společně odsouzen (srvn. náš článek 26.11.2022 „Kardinál Josef Zen odsouzen“). Odtud poslal svému příteli, americkému publicistovi Georgeovi Weiglovi, tužkou a fixem vlastnoručně namalovaný obrázek Zvěstování s jediným slůvkem: Ano. Právě toto ztotožnění se s Boží vůlí dle příkladu Panny Marie mu dává sílu statečně vyznat víru a nebát se ani vězení. G. Weigel k tomu dodává: „Jimmy Lai je sice ve vězení, ale ve skutečnosti svobodný v tom nejhlubším slova smyslu. Svobodný v pravdě Ježíše Krista, který se narodil onoho krásného dne v Betlémě.“ V pokoře Nejsvětější Panny a v jejím naslouchání Božímu hlasu vidí Weigel protiváhu k současnému rozkladu Církve, k synodálnímu „naslouchání“, které ovšem není nasloucháním Duchu Svatému.

Zdroj: „George Weigel: Jimmy Lai spędzi Boże Narodzenie w więzieniu, ale będzie wolny w prawdzie Chrystusa“ in www.pch24.pl 24. 12. 2022

Marek Kornat: Nepřítel Církve je uvnitř

„Bez zednářské konspirace nelze porozumět tragické situaci současné Církve“ – říká v programu „Rozmowa PCh24” prof. Marek Kornat.

Tento historik upozorňuje na dva nejdůležitější aspekty zednářské konspirace v Církvi. – „Nepochybně probíhá proces vstupu k zednářům u lidí zodpovědných za Církev, myslím tím biskupy, hierarchy, profesory katolických učilišť apod. Naplňuje se realistické heslo sv. Pia X.: ´Nepřítel Církve je uvnitř.´“ A pokračuje: „Tento nepřítel je ale řízený zvenčí. Bez jeho působení nelze vysvětlit sebevražedné počiny, které probíhají v dnešní Církvi.“

Druhým rozměrem zednářské aktivity uvnitř Církve je podle tohoto historika „pronikání zednářské agendy do nauky Církve“. – „Heslo, že všechny víry jsou v očích Pána dobré a všechny vedou k témuž cíli, je typicky zednářské, nikoli luteránské, protestantské nebo pravoslavné! Zednářství se nadto pokouší organizovat agendu Církve tak, aby ji ztotožnila s rozplizlým tématem ekologismu, čili starejme se o životní prostředí, abychom zlikvidovali rozdíly, neboť všichni lidé jsou dobří a přijmou toto heslo. Proto neustávají pokusy zavedení tzv. ekologické mše“ – dodává.

Na dotaz, jak bude tato ekologická mše vypadat, odpovídá: „Na tom stole, kde se slouží nová mše, bude v nějaké nádobě vedle chleba a vína kousek země. Věřící půjdou v procesí s výkřiky na počest matky země – s díkůvzdáním, že roste tráva, že je voda, že slunce svítí a podobnými banálními a ohlupujícími hesly. Nemám nic proti díkůvzdání Pánu Bohu za to, že svítí slunce, ale je přece zřejmé, že banality tohoto typu nám mají zakrýt tu největší pravdu naší víry! Pravdu o Vykoupení a Zmrtvýchvstání! Deformace liturgie potom bude je“ště větší než dnes.”

Na dotaz, jestli se prof. Kornat domnívá, že Matka Boží bude nahrazena pachamamou, tento historik odpovídá:

„Pokud ekologická mše bude zavedena jako povinná, nepochybně se tak stane.“

Zdroj: Článek „Wróg Kościoła jest wewnątrz. Prof. Marek Kornat o masonerii i samobójczych ruchach części Kościola“, in www.pch24.pl 15. 12. 2022

Jezuitská univerzita v USA na obranu pornografie

Katolická univerzita v americkém St. Louis (stát Missouri) se kategoricky postavila proti návrhu zákona na omezení pornografie. Zastává názor o její „prospěšnosti“. Jak řekli studenti tohoto učiliště redakci LifeSiteNews, v této škole se běžně učí, že Panna Maria Guadalupská je mýtus vytvořený kolonizátory k porobení místního obyvatelstva, islám se klade výš než křesťanství a propaguje se LGBT. Součástí nauky je také teze, že Bůh prý zjevil lidstvu, že genderová ideologie je pravdivá.

Zdroj: Článek „Jezuicka uczelnia w USA w obronie wolności….propagowania demoralizujacych treści seksualnych“, in www.pch24.pl 23. 12. 2022_

Britové trestají za „zločin“ myšlení

Isabel Vaughan-Spruce je britskou katolickou aktivistkou prolife v Birminghamu, kde pravidelně stává před potratovou klinikou a tiše se modlí za nenarozené děti. Nějaký anonym ji udal, policie ji zatkla, neboť je prý nezákonné podle nařízení městské správy jakkoliv přemlouvat ženy rozhodnuté jít na potrat. Modlitba, byť tichá, prý takovým přemlouváním je. Paní Vaughan byla podrobena tvrdému výslechu a domovní prohlídce. Po propuštění jí byl udělen zákaz styku s lidmi, což platilo i pro kontakt s knězem, jenž patří rovněž ke skupině prolife a duchovně ji podporuje. Organizace Aliance Defendig Freedom (Svaz obrany svobody) k tomu poznamenala, že Británie již není demokratickým státem, neboť ten jasně rozlišuje mezi porušením zákona a uplatněním lidského práva a svobody vyjádřit svůj názor a náboženské přesvědčení.

Zdroj: Článek „Brytyjczycy karza za ´myślozbrodnie´. Kobieta aresztowana za milczaca modliče pod ´klinika´ aborcyjna“, in www.pch24.pl 21. 12. 2022

Nový film s Jimem Caviezelem

Americký režisér Andrew Hyatt natočil film pod názvem „Pavel, apoštol Krista“. Jde o nejvelkolepější filmové zpracování života apoštola národů sv. Pavla. Role sv. Lukáše, autora Skutků apoštolských a dlouhou dobu též „sekretáře“ sv. Pavla, připadla známému herci Jimovi Caviezelovi. Tento katolický konvertita žil původně nemravným způsobem života jako téměř všichni herci z Hollywoodu, obrátil se ale, když mu jeho kolega a režisér Mel Gibson nabídl roli Božího Syna ve filmu „Umučení Ježíše Krista“. Při natáčení filmu, jak sám mnohokrát řekl, ho Ježíš zasáhl svou milostí. Od té doby žije příkladným křesťanským životem a hraje především v nábožensky motivovaných filmech. Netají se svými kritickými postoji k současnému neomodernistickému vedení Církve.

Zdroj: Článek „Film Pawel, apostol Chrystusa“, in www.goscniedzielny.pl 20. 12. 2022

(Zprávy přeložil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)