Otevřený dopis slovenského kněze prezidentce Čaputové


P. Doc. ThDr. Štefan Mordel je pravověrný slovenský katolický kněz, původně učil na teologické fakultě, kde se stal nepohodlným pro své zásadové postoje. Dnes působí jako farář. Je mediálně známý svými nekompromisními kritikami politických i vnitrocírkevních liberálů. Odhaluje především pravou tvář těch, kteří se prohlašují za katolíky, ale nemají žádný problém prosazovat zákony lGBTI zjevně odporující katolické nauce. Se souhlasem autora publikujeme na našich stránkách jeho nedávný otevřený dopis prezidentce Zuzaně Čaputové:

Reagujem na Vaše slová, ktorými ste hodnotili kázeň poznaňského metropolitu arcibiskupa Stanislava Gadeckého, predsedu Konferencie biskupov Poľska, ktorú predniesol na národnej púti v Nitre 5. júla 20211. Z Vašej reakcie na kázeň pána arcibiskupa Gadeckého je zrejme, na ktorej strane barikády stojíte. Vaše srdce je na strane liberálov, ktorí chcú pretvoriť spoločnosť podľa svojho schizoidného liberálneho konceptu. Dobro je to, čo im vyhovuje; zlo zase to, čo im nevonia. Nemajú zmysel pre Božie veci, nie sú schopní rozoznávať dobro a zlo podľa prirodzeného zákona a svedomia. Sú to ľudia telesní, ktorým, ako hovorí Písmo, „brucho je bohom a hanba slávou“. Hlásajú slobodu, ale len pre seba, pre svoje sebecké a zištné ciele.

Takže sa Vám, pani Čaputová, reč arcibiskupa nielenže nepáčila, ale dokonca ste ju aj odmietli, pretože ste „rozpoznali“ čo nebolo v kázni správne v kontexte kresťanskej vierouky. Nuž, div sa svete; vidíte zo svojho pohľadu veci ináč ako katolícky arcibiskup, čo znamená, že ste odborníčkou aj na katolícku vierouku?

Pri svojej inaugurácii do prezidentského úradu ste sa zúčastnili aj slávnostnom požehnaní v katedrále sv. Martina. Bola to iba fraška? Čiže Vy o žiadne požehnanie ste nestáli a katolícka viera, morálka a sviatosti sú pre Vás iba prázdne chiméry? Vy viete všetko lepšie a Desatoro pre Vás už neplatí?

Mali by ste byť prezidentkou pre všetkých a nie len pre liberálov a LGBTI. Možno ste aj boli pokrstená v katolíckej cirkvi, ale teraz sa ukázalo, že veľa z tejto katolíckej viery sa u Vás nezachovalo. Je mi zo srdca ľúto, že Vám to musím pripomenúť!!!

Čo dodať? Myslím si, žeby bolo načase naliať si čistého vína. Nikto Vás nenúti, aby ste vyznávali kresťansko-katolícku vieru a podľa nej žili. Máte slobodnú vôľu. Môžete žiť aj podľa liberálneho konceptu v medziach pozitívneho práva. Avšak musíte pamätať na to, že nie všetko to, čo chce presadiť „liberálna kaviareň“ je v súlade s prirodzeným právom. Práve preto my kresťania musíme byť ostražití a chrániť aj tie práva, ktoré liberáli neuznávajú a nimi pohŕdajú.

Pri tzv. nežnej revolúcii v roku 1989 sa na námestiach niesol refrén „sľúbili sme si lásku…“ a tiež výzva „nežiť v lži, ale v pravde“! Čo zostalo z týchto pekných hesiel? Znova tu nastupuje diktatúra menšiny, ktorá chce ľuďom nanútiť svoje videnie sveta (pripomínam, že bezbožnícke) a ostatní, ktorí zo svedomia nemôžu akceptovať rôzne amorálnosti, budú ostrakizovaní a prenasledovaní…

Takže, Vážená pani, budem veľmi rád, ak sa už nebudete ukazovať na cirkevných slávnostiach, ale zostanete tam, kde Vás srdce tiahne (ako ste to už pri istej príležitosti dali svojou účasťou najavo2. Určite to bude pravdivejšie a čestnejšie.

Ostávam s úctou a pozdravom

P. Štefan Mordel, farár

Pozn redakce:  1. Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti ↩︎

  2. Autor dopisu má zřejmě na mysli některou z účastí prezidentky Čaputové na akcích LGBTI. ↩︎