V německé diecézi Rottenburg-Stuttgart budou křest udělovat ženy


V Německu udělali zase další krok blíž k okraji propasti. Konkrétně v diecézi Rottenburg-Stuttgart, kde zásluhou dekretu biskupa Gebharda Fürsta mohou od 1. listopadu křtít i laici, resp. laičky s teologickým vzděláním.

Známé úsloví „za vším hledej ženu“ můžeme vinou podobných excesů pomalu, ale jistě změnit na „za vším hledej potřeby lidí“. Přesně takto, tj. potřebami a očekáváními věřících odůvodňoval pomocný biskup této diecéze Matthäus Karrer Fürstovo rozhodnutí, které má podle něj oporu v Kodexu kanonického práva a ve výsledcích německé synodální cesty.

Co se kodexu týče, tam by se s rottenbursko-stuttgartským sufragánem dalo úspěšně polemizovat, jelikož se v něm hovoří o této možnosti (řeč je o normálních okolnostech, ne o mezních případech na hranici života a smrti) pouze v případě „nedostatku služebníků“. V diecézi Rottenburg-Stuttgart jich však zase tak velký nedostatek není, jde tady spíše o ony „posvátné“ potřeby věřících, kteří podle Karrerových slov chtějí slavit křest „samostatně, osobně a v rodinném kruhu“. Karrer si ani nepovšiml, že tímto krokem a voláním po samostatnosti slábne dnes tak populární tendence vnímat křest jako „přijetí do farního společenství, farní rodiny“. A co se synodální cesty týče, tam pochybovat určitě nemusíme.

Zatímco někteří Němci se proti tomu bouří, jiní nemají stále dost. Jako například taková Ursula Rennerová, které nestačí, že laici v diecézi už zcela běžně vedou pohřební obřady. Tato teoložka se snaží prosadit umožnění laikům udílet svátost manželství či posledního pomazání. Absurdnu učinila zadost dovětkem, že nevidí důvod, proč by laici nemohli i biřmovat. O zpovědi se v tomto směru moc nehovoří, vždyť proč taky, když německé zpovědnice zejí v naprosté většině po obou stranách prázdnotou, neboť novodobý trend, namnoze ovlivněný rovněž potřebami lidí, velí vidět v této svátosti nepotřebný přežitek.

Asi není daleko doba, kdy se k diecézi Rottenburg-Stuttgart připojí také další diecéze v zemi našich západních sousedů. Následovat je dost možná budou sousedé Němců reprezentující progresivní pohled na skutečnosti. Ostatně, pionýry v této otázce byli v essenské diecézi, kde biskup Franz-Josef Overbeck pustil laiky ke křtitelnici již před nějakým časem. A vesele u ní setrvávají. Je otázka, kdy budou biskupové pouštět laiky a laičky k obětnímu stolu. Ony i tyto potřeby věřících jsou přece velmi naléhavé a synodální cesta vytyčí, resp. prorazí směr. Že povede do propasti, nikdo z dotyčných řešit nebude. Potřeba trvá, zpátky ni krok!

(Podle Pch24.pl připravil Libor Rösner)