Řím ruší karmel ve Filadelfii


Znepokojivá zpráva přichází z Filadelfie. Aniž by se o tom dozvěděla veřejnost, Kongregace pro řeholníky vedená kardinálem Joãem Brazem de Aviz již v únoru zrušila sto dvacet let starý karmelitánský klášter ve Filadelfii, který byl kolébkou úcty ke svaté Terezii z Lisieux ve Spojených státech. Zdroje řekly portálu LifeSiteNews, že Řím a místní arcidiecéze patrně udělaly, co mohly, aby zabránily obnově kláštera. Právě tyto instituce získají většinu majetku kláštera, jehož hodnota se odhaduje na deset milionů dolarů.

LifeSiteNews psal o tomto klášteře už vloni, kdy Řím poslal vizitaci jak do tohoto filadelfského karmelu, tak k tradičním karmelitkám ve Fairfieldu v Pensylvánii. Tento tradiční ženský řád s mateřincem ve Valparaisu v Nebrasce v roce 2017 s podporou tehdejšího arcibiskupa Charlese Chaputa poslal do Filadelfie několik sester s cílem obnovit filadelfský karmel, jemuž dlouhodobě chyběla povolání. Zdroje dobře obeznámené se situací uvedly pro LifeSiteNews, že arcibiskup Chaput zkusil všechno, co bylo v jeho silách, aby tento klášter s dlouhou a neobyčejně významnou historií zachránil.

Chaput však v lednu 2020 odešel na odpočinek – jakmile dovršil 75 let, papež František jeho rezignaci urychleně přijal – a netrvalo dlouho a tradiční řeholnice z Filadelfie opět odešly. Jak portálu LifeSiteNews řeklo několik různých zdrojů, arcidiecéze zřejmě kladla překážky jejich tradičnímu a přísnějšímu charismatu. Sestry musely v dubnu 2021 Filadelfii opustit, neboť viděly, že v tamních podmínkách nemohou žít své tradiční karmelitánské charisma, zejména kvůli tomu, že podle nových vatikánských pravidel (stanovených v instrukci Cor orans z roku 2018) musely spadat pod Sdružení karmelitánských klášterů svatého Josefa, což jejich charisma ohrožovalo.

Karmelitky z Fairfieldu situaci vysvětlovaly v dopise dobrodincům z 19. června 2021, z něhož zde obsáhle citujeme:

Malý a stárnoucí karmel ve Filadelfii v červenci 2017 požádal karmel ve Valparaisu o pomoc při omlazení své komunity. Tři naše sestry z Elysburgu a šest z Valparaisa tedy opustily své milované matky a sestry i tiché prostředí svých klášterních domovů a vzaly na sebe tento úkol. Spolu s jednou členkou původní filadelfské komunity, která je nadšeně přijala a s níž si začaly být velmi blízké, těchto devět sester společně pracovalo na vybudování kvetoucího domu Páně.

Objevil se však mrak, který začal ohrožovat to, co jsme všechny pokládaly za pokojnou a plodnou budoucnost. Filadelfský karmel byl mnoho let součástí jistého sdružení. Když přišly naše sestry, předpokládalo se, že vystoupit z něj bude snadné. Komunita i arcidiecéze Filadelfie koneckonců sestry pozvaly s jasným srozuměním, že jsou součástí mladého, kvetoucího, horlivého řádu, který miluje tradiční mši svatou a časem prověřené tradice bosých karmelitek. Protože docházelo k pokusům nejen do jejich způsobu života zasahovat, ale dokonce mu bránit, zkoušely sestry jeden způsob za druhým, jak se vyvázat z tohoto závazku, vzniklého v minulosti. Když začalo být bolestně jasné, že svoboda zachovat si svou identitu, původně diecézí přislíbená, není ctěna, nezbylo sestrám než se vrátit do kláštera ve Valparaisu v Nebrasce. Učinily to co nejkorektněji při splnění všech kanonických náležitostí.

V rozporu s kolujícími pověstmi proběhlo 9. dubna ve filadelfském karmelu všechno naprosto v klidu. Sestry se s úsměvem a trochou slz rozloučily s původní spolusestrou (která si přála zůstat) a v pokoji odjely.

To znamená, že kvetoucímu ženskému řádu s mnoha povoláními, která jsou důsledkem jeho tradičního charismatu, bylo zabráněno, aby filadelfskému karmelu pomohl zůstat naživu a v dobrém stavu.

LifeSiteNews vloni přinesl zprávu, že tyto sestry dostaly apoštolskou vizitaci hned poté, co opustily karmel ve Filadelfii. Během vizitace vyšlo náhodou najevo, že oficiální vizitátoři plánují vnutit karmelitkám novou mši místo jejich tradiční liturgie.

Otec Maximilian Dean, tehdejší kaplan fairfieldských sester – který rovněž upozorňoval, že Vatikán má v úmyslu zničení těchto tradičních klášterů – v jednom komentáři napsal: „Vizitátoři opravdu posílali špehy, diskutovali o tom, že mi musejí zabránit v přinášení svátostí a že [fairfieldské] sestry musejí přejít na mši podle novus ordo, a probírali strategie, jak od těchto tradičních komunit odradit dobrodince.“

Jak LifeSiteNews upozornil jeden ze zdrojů, vizitátoři jak fairfieldského kláštera, tak karmelu ve Filadelfii, a to vizitátoři z Říma i sestra Gabriela Hicksová (která později napsala své vylíčení toho, co se na karmelu ve Filadelfii stalo) a sestra Marie Alžběta ze Sdružení svatého Josefa, „budou mít ze zrušení karmelu ve Filadelfii finanční zisk.“

„Týrání seniorky“ a vykalkulovaný manévr?

V Církvi probíhá válka proti tradici. Jak některé zdroje řekly LifeSiteNews, skupina působící pod vedením kardinála Braze de Aviz používá po celém světě instrukce Cor orans o reformě života ženských klášterů k rušení vzkvétajících řeholních domů a pokud možno k získání jejich majetku.

LifeSiteNews se dozvěděl, že matka Pia, poslední zbylá sestra z filadelfského karmelu, dost dlouho – od apoštolské vizitace v září 2021 – čekala na dopis o zrušení kláštera, aby mohla odejít do Lake Elmo v Minnesotě, kde měla být na odpočinku, a přitom aby jí zůstala pravomoc rozhodnout, co se stane s jejím klášterem ve Filadelfii. Dopis však nepřicházel, a tak po ujištěních Říma, že neporušuje předpisy (zejména Cor orans 72), z karmelu odešla. Vzápětí však Řím řekl, že klášter opustila, což by znamenalo, že většina majetku kláštera by nyní náležela jiným církevním institucím (Cor orans 73). Celkový majetek činí podle zdrojů přibližně deset milionů dolarů (včetně nemovitosti).

Jeden zdroj, který je se situací dobře obeznámen a s LifeSiteNews hovořil pod podmínkou anonymity, nazval zacházení s matkou Piou „týráním seniorky“. Není třeba dodávat, že jakmile matka Pia z kláštera odešla, dopis o zrušení z Říma dorazil. Šlo o vykalkulovaný manévr?

Místní filadelfští katolíci – jejichž příbuzné do kláštera vstupovaly a kteří klášteru za 120 let jeho existence věnovali hodně peněz – se ani nedozvěděli, že Řím klášter zavřel. Nebyli informováni ani o tom, že sestra Marie Alžběta od Nejsvětější Trojice z karmelu v Lorettu v Pensylvánii, která je předsedkyní Sdružení svatého Josefa, je nyní pověřena zrušením filadelfského karmelu. Jak napsala v dopise spolusestrám karmelitkám ze dne 21. října 2022, který má LifeSiteNews k dispozici: „Svatý stolec v únoru tohoto roku zrušil karmel ve Filadelfii a podle jeho rozhodnutí bylo naše Sdružení pověřeno dohledem nad zrušením kláštera jako právnické osoby a nad dalšími záležitostmi, které se zrušením souvisejí. Jak si umíte představit, je to pro mě opravdu těžký úkol spojený s obtížemi, které jsou občas mimo moji kontrolu.“

„Filadelfští katolíci, probuďte se!“

Portálu LifeSiteNews se podařilo z jiných zdrojů ověřit, že klášter byl skutečně v únoru zrušen.

Sestra Marie Alžběta ve svém dopise dále dává katastrofické události ve Filadelfii za vinu tradičním řeholnicím z Valparaisa. Píše: „Jsem přesvědčena, že všechny pravděpodobně víte o nešťastných událostech kolem náhlého odchodu skupiny sester, které na filadelfský karmel přišly v létě 2017 z klášterů ve Valparaisu a ve Fairfieldu, a o katastrofických následcích, které to mělo pro jeden z nejstarších klášterů ve Spojených státech, zakládajícího člena našeho Sdružení a klášter, kde jsem sama měla tu čest na konci devadesátých let žít.“

Filadelfská arcidiecéze matku Piu a její pokus o záchranu kláštera nepodpořila. Zdroje pro LifeSiteNews uvedly, že filadelfský pomocný biskup Michael Fitzgerald matce Pie nedovolil pozvat karmelitky z jiných klášterů, které byly ochotny se do Filadelfie přestěhovat a tento starý karmel tím zachránit. Jak bylo portálu LifeSiteNews rovněž řečeno, Fitzgerald se s matkou Piou dokonce nějakou dobu odmítal osobně setkat a sešel se s ní teprve krátce před jejím odchodem. Další zdroj LifeSiteNews sdělil, že krátce po odchodu tradičních sester v dubnu 2021 sestry ze Sdružení svatého Josefa a biskup Fitzgerald „matku Piu tyranizovali, aby z kláštera odešla.“

Jeden místní katolický laik řekl LifeSiteNews: „Filadelfští katolíci, probuďte se! Doufám, že místní katolická komunita se vzepře a postará se, aby byl filadelfský karmel zachován pro budoucí obnovu této ,kolébky úcty ke svaté Terezii z Lisieuxʼ v Americe.“

Karmel svatého Josefa a svaté Anny, založený pět let po smrti svaté Terezie v roce 1897, má ke „Květince z Lisieux“ úzký vztah už od počátku. Jeho webové stránky uvádějí, že jedna ze zakladatelek, sestra Stanislaus od Nejsvětější Svátosti“ byla „průkopnicí úcty ke svaté Terezii ve Spojených státech.“

Jmenování fortnýřkou jí poskytlo příležitost povědět o svaté Terezii mnoha dalším lidem. Sestra Stanislaus si až do své smrti v pouhých jednatřiceti letech v roce 1911 dopisovala se sestrou Anežkou od Ježíše (Tereziinou sestrou Paulinou). Dopisy od sestry Anežky jsou na webových stránkách zveřejněny. Díky této korespondenci se karmelitánský klášter ve Filadelfii stal „zásobárnou“ tisíců brožurek, obrázků a dalších předmětů šířících úctu ke svaté Terezii.

Klášter rovněž opatruje relikvii první třídy svaté Terezie a jejích rodičů, svatých Zelie a Ludvíka Martinových, které mu zapůjčila Nadace Magnificat.

„Instrukce Cor orans vytvořila panel smrti, který má usnadnit zavírání klášterů“

Stále trvá podezření, že církevní autority odpovědné za zrušení kláštera – a za to, že zabránily jeho zachování – jsou tytéž, které z něj finančně profitují. Možná by stálo za to všimnout si zjištění Mary Cuffové, která popsala ve svém článku „Drancování klášterů: skrytý finanční skandál Vatikánu“:

V roce 2018 Carballo [arcibiskup José Rodríguez Carballo, spolupracovník kardinála Braze de Aviz v Kongregaci pro řeholníky] vypracoval Cor orans, nový předpis pro ženské kontemplativní řády. Instrukce Cor orans mimo jiné vytvořila panel smrti, který má usnadnit zavírání klášterů. Podle tohoto předpisu si majetek nuceně zavřených klášterů mohou nárokovat byrokratické řádové federace, diecéze a Vatikán (články 72 a 73). Počet klášterů přinucených ke zrušení od roku 2018 dosáhl úrovně, kterou sestra Maria Johanna Lauterbachová, OCist., popsala jako vyhlazování.

Carballo hraje v rušení těchto klášterů po celém světě aktivní roli a ve prospěch Vatikánu vznáší nároky na aktiva a majetek ve výši často milionů eur.

Jeden kněz napsal LifeSiteNews k situaci ve Filadelfii tento komentář:

Jako knězi, který má ke karmelu blízko po desetiletí, se mi zdá, že odpovědné duchovní osoby zneužívají víru a zbožnost dobrých řeholnic. Slepá poslušnost nikdy neznamená poslouchat zaslepeně bez ohledu na to, oč jde. V tradičním pojetí posloucháme své [představené] v rozsahu jejich autority bez ohledu na jejich chyby. Například když nám [představený] řekne, že se máme více postit nebo se každý den modlit růženec, poslechneme bez ohledu na to, jestli to dělá i on sám. Když nám však představený nařídí něco nemorálního nebo odporujícího právu a tradici nebo zdravému rozumu, poslechnout nemůžeme.

Máme být bezelstní jako holubice a opatrní jako hadi. Klauzurované řeholnice, vyzývám vás, abyste byly pevné a nenechaly se týrat malichernými a chamtivými biskupy a kněžími. Stůjte si za svým, jinak se vám může stát, že o své kláštery úplně přijdete.

V úsilí o záchranu filadelfského karmelu se angažoval i prominentní pensylvánský laik Brian Middleton. Pro LifeSiteNews řekl:

Se situací karmelu jsem přišel naposledy do styku v září 2021. Mohu vám poskytnout shrnutí našich snah do té doby.

Na jaře 2021 jsem byl požádán, abych se zúčastnil konferenčního hovoru týkajícího se situace ve filadelfském karmelu. Před tímto hovorem jsem o ní nic nevěděl. Poté, co jsem do jisté míry prostudoval nedávné vatikánské dokumenty týkající se tradiční Církve a promluvil si s několika odborníky na tuto oblast, jsem se rozhodl zjistit, jestli bych mohl být nápomocen. Sestavili jsme tým věřících katolíků a zajistili právní zastoupení matce i karmelu. Kromě toho jsme vypracovali plán na ochranu majetku kláštera před tím, co zpočátku bylo pokusem o zplundrování této základní duchovní instituce naší tradiční Církve.

Jak se v těchto duchovních bojích často děje, zlí kořistí na nevinných, protože důvěřují povaze svých obětí. Jsem přesvědčen, že pro matku Piu a její skupinu věrných dobrodinců bylo obtížné uvěřit, že se jí lže, že je šikanována a manipulována týmiž lidmi, kteří ji měli vést, chránit a inspirovat k větší blízkosti k našemu Pánu. Matka a její tým nebyli schopni plán na záchranu karmelu uskutečnit. Tragickou chybou bylo, že důvěřovali místnímu prelátovi a vatikánským vizitátorům. Neuměli si představit, že posláním vizitátorů je karmel zničit. K mé poslední schůzce s nimi došlo v září 2021. Zúčastnil se jí vatikánský tým složený ze dvou sester a kněze. Matka také pozvala širší skupinu svých poradců a sponzorů. Naneštěstí se k vizitátorům chovali, jako kdyby tam byli proto, aby karmel pomohli zachránit a měli se v jeho záchraně angažovat. Mně bylo jasné, že úkolem vizitátorů není čestný kompromis. Sdělil jsem své úvahy a obavy matce a řekl jí, že budu k dispozici k tomu, abych pomohl uskutečnit náš původní plán, ale že se nemohu účastnit lži a spolupracovat s těmito lidmi, jejichž zjevným plánem bylo klášter zrušit a vydrancovat. Musíme přestat předstírat, že nevíme to, co víme. Je nejvyšší čas uvažovat o tom, co bylo dříve nemyslitelné. Jen na okraj, kdyby Vatikán a místní biskup byli ve svých plánech a úvahách přímí a otevření, patrně bych se v tom vůbec neangažoval. Bohužel byli od počátku buď nekomunikativní, nebo poněkud licoměrní.

Kenneth A. Gavin, vedoucí komunikace filadelfské arcidiecéze, poskytl LifeSiteNews následující vyjádření:

V létě 2021 se sestry karmelitky, které žily v karmelitánském klášteře ve Filadelfii, rozhodly přejít do kláštera ve Valparaisu v Nebrasce. Šlo o překvapivý krok učiněný z jejich vlastní vůle. K odchodu nebyly vyzvány ani donuceny.

O tomto vývoji jsme se dozvěděli s velkým smutkem, neboť jeho výsledkem bylo, že ve filadelfském karmelu zůstala jediná zbylá sestra. V té době bylo hlavní prioritou zajistit jí bydlení, budoucí péči a možnost žít jako kontemplativní řeholnice. Protože nebylo dlouhodobě udržitelným řešením, aby žila v klášteře sama, a žádné jiné karmelitky do Filadelfie nepřišly, poslední sestra karmelitánka se odstěhovala a karmel zůstal prázdný.

Po proběhnuvší vizitaci Svatý stolec nařídil v únoru tohoto roku zrušení kláštera. Lidé ve filadelfské arcidiecézi přítomnost, charisma a spiritualitu sester karmelitek vysoce oceňovali a měli z nich velký prospěch po téměř sto dvacet let. Existence tohoto karmelu v dějinách a životě filadelfských katolíků byla významná a my jsme za ni hluboce vděčni.

V současné době zástupci filadelfské arcidiecéze spolupracují s příslušnými zúčastněnými osobami na provedení pokynů Svatého stolce způsobem, který respektuje posvátnou důstojnost karmelu.

LifeSiteNews rovněž oslovil matku Piu od Ukřižovaného Ježíše (zbylou sestru z nyní zrušeného kláštera), bývalého filadelfského arcibiskupa Chaputa a sestru Marii Alžbětu, předsedkyni Sdružení svatého Josefa, ale odpovědi zatím neobdržel. Brody Hale, člen výboru zřízeného za účelem záchrany karmelitánského kláštera ve Filadelfii a jeho majetku, odmítl tuto věc komentovat.


Zdroj: ‘They are profiting from the closure of the monastery’: Rome suppresses Carmel in Philadelphia


Instrukce Cor orans ve slovenštině

(překlad L. Cekotová)