Totalitní praktiky proti obráncům rodiny ve Velké Británii


Kdo ještě dnes věří na „demokratický“ postup orgánů činných v trestním řízení ve Velké Británii, ten ať rychle zapomene. Případ praktikující katoličky Caroline Farrowové, spolupracovnice zpravodajského webu na ochranu nenarozeného života a rodiny CitizenGO, je jasným dokladem totalitních praktik. Právě připravovala večeři pro svoji rodinu, když do domu vtrhla policie a zatkla ji. Provedla domovní prohlídku a zkonfiskovala veškerou elektroniku, aniž měla povolení.

Její provinění? Tato žena bývalého anglikánského reverenda, který konvertoval ke Katolické církvi, zveřejnila totiž na internetu prohlášení, že muži jsou muži a ženy ženami, tudíž nelze měnit pohlaví. Transgenderoví radikálové ji ale zažalovali pro „diskriminaci“ a „urážku sexuálních menšin“ a orgány činné v trestním řízení okamžitě reagovaly. Čeká ji soud.

Již vícekrát jí vyznavači transgenderu vyhrožovali perzekucí a zničením majetku,protože se jako publicistka jasně vyjadřovala na obranu rodiny a proti genderové ideologii. Podnikli nátlak na školu, kterou navštěvují její děti, aby je perzekvovala, případně vyloučila.

Taková zvrácená logika je dnes dominantní v postupu vyšetřujících orgánů vyspělých západních států: Kdo zastává přirozený názor v souladu se zdravým rozumem, že člověka představuje buď muž, nebo žena, a žádný „transgender“, dopouští se „urážky“ a „diskriminace“ těchto osob a může být proto trestně stíhán.


Zdroj: CitizenGO