V diecézi Amsterdam 60 procent kostelů bude v příštích pěti letech zavřeno


Jan Hendricks, biskup diecéze Haarlem-Amsterdam, na konferenci 90 farářů a správců farností oznámil své plány do budoucna pro diecézi. Podle nich 99 ze 164 katolických chrámů bude v příštích pěti letech uzavřeno a prodáno. Do deseti let čeká tento osud dalších 37 kostelů. Biskupství předvídá, že pouze 28 kostelů má šanci udržet si návštěvnost věřících.

Podle názoru biskupa Hendrickse pandemie corony, kdy kostely musely být nějakou dobu zavřené, urychlila proces úbytku věřících na nedělních bohoslužbách, který trvá již dlouhá léta. Je rovněž stále méně kněží, ale také stále méně dobrovolných pomocníků, např. ochotníků do chrámových sborů, které často musejí z tohoto důvodu ukončit svoji činnost.

Koncept předpokládá, že těchto 28 kostelů, které zůstanou, se stanou „centry evangelizace“, jak sdělil generální vikář diecéze Bart Putter. Správa diecéze doufá, že kněží a farnosti tato opatření s uznáním přijmou. Zatím neexistuje žádný seznam chrámů, které budou uzavřeny.

Počet návštěvníků nedělních mši sv. v této diecézi klesl z 25 tisíc v r. 2013 na 12 tisíc v r. 2021, jak uvádějí oficiální data biskupství. Zatímco v 50. letech minulého století ještě 80 procent všech pokřtěných katolíků chodilo v neděli na liturgii, dnes jsou to pouhá 3 procenta z celkového počtu 425 tisíc v diecézi Amsterdam, jak řekl mons. Putter.

Ve městech Amsterdam a Almere jsou silné mezinárodní komunity. V Almere byl r. 2021 vysvěcen jeden nový kostel. Ve venkovských regionech je ale situace úplně jiná. V minulosti každá vesnice a každá městská čtvrť měla svůj vlastní kostel, což dnes již neexistuje, není to možné. Těch málo lidí, kteří tam bydlí a ještě jsou ochotni v neděli na mši jít, je schopno dojet do kostela někam jinam 15, 30 nebo 45 minut, řekl generální vikář.

V Holandsku žije dnes cca 3,7 milionů pokřtěných katolíků, což představuje 21,7 procent obyvatelstva. Ještě r. 1970 to ale bylo 40 procent.

Pozn. překladatele: Holandská církev byla avantgardou pokoncilních reforem. Toto je hmatatelný výsledek „jara Církve“ slibovaného II. vatikánským koncilem.


Zdroj: Diözese Amsterdam: 60 Prozent der Kirchen müssen in den nächsten fünf Jahren geschlossen werden, in kath.net 2.10.2022

(překlad PhDr. Radomír Malý)