Polský teolog Paweł Bortkiewicz: globalisté chtějí vtáhnout Církev do anticivilizačního bahna, aby sloužila Velkému resetu


„Útok na manželství a rodinu je vepsán do tzv. agendy vyváženého rozvoje, která je dnes dominantní ve světové politice a má jasně depopulační charakter. Církev je jednou z posledních institucí, která je schopna se tomuto zjevu vzepřít,“ říká v rozhovoru s týdeníkem „Do Rzeczy“ P. prof. Paweł Bortkiewicz, docent morální teologie na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského v polské Varšavě a velký obránce tradiční morální nauky Církve.

Tento kněz si všímá toho, že světová revoluce „totální svobody a totálního pokroku“ dělá všechno, aby „vtáhla Církev do anticivilizačního bahna, kde bude sloužit Velkému resetu, přestane být Církví Kristovou a stane se církví globalistů“.

„Konečným cílem bude tady vytvoření jakéhosi pseudonáboženství, jakési pseudocírkve přizpůsobené tomuto světu a jeho vládnoucím ideologiím, zvláště LGBT. Takové projekty jsou faktem, lze o nich slyšet třeba na Ekonomickém fóru v Davosu, ale ne jenom tam,“ vysvětluje.

„Církev vždycky měla nepřátele, kteří existují i dnes, mají konkrétní plán, jak ji zničit, a neustále ho realizují. Metody, které používají, nejsou ale nijak zvlášť novátorské. Prostě jen přibírají nové formy, jejich cílem je zničit Církev, zničit rodinu, zničit lidstvo atd. Vím, co říkám, taková jsou bohužel fakta,“ zdůrazňuje tento duchovní.

Otázka redakce: „A co když tato situace, pokud jde o ideologii LGBT v Církvi, je plodem výchovy budoucích kněží v seminářích? Co když oni opravdu věří v heslo ´Cestou LGBT ke spáse´a vyzvedávají duhovou agendu, protože je učili, že toto je jediná správná cesta?“

Prof Bortkiewicz na to odpověděl: „Nevylučuji, že myšlení mnohých kandidátů na kněžství je infikováno těmito tezemi. Každý člověk žije v konkrétním světě a setkává se s různými názory, tendencemi atd. Nevím, nakolik a v jakém stupni má tato infekce ideologií LGBT prostor v seminářích. Vím ale, že v rámci přednášek z morální teologie je nutno budoucím kněžím předkládat a vysvětlovat pravdu o lidské sexualitě a konkrétně objasnit, jaký je biblický základ hodnocení homosexuality Církví. Je třeba také ukázat pravdivou historii hnutí LGBT, které je postaveno na podvodu amerického lékaře Kinseye, devianta obklopeného jinými devianty.“ 1

„Problémy s aférami kněží, o nichž se dnes diskutuje, jsou jistě velice bolestné, ale přece jen menšinové. Mohu dosvědčit na základě mé dlouholeté práce, že jsem se setkal s několika seminaristy, kteří měli homosexuální sklony. Ty byly ale u nich zavčas rozpoznány, diagnostikovány a oni propuštěni ze semináře. Mezi kněžími, s nimiž spolupracuji a s nimiž se stýkám, je naopak velké množství duchovních žijících v čistotě zasvěcené Pánu Bohu a přál bych si, abychom se nedívali na Církev a na kněze skrze takové postavy, které zraňují Tělo Kristovo, ale abychom viděli, že v Církvi existuje obrovská síla dobra, jež svědčí o tom, že ona je dílem Krista Pána pro službu lidem. Od prvopočátku mezi Kristovými učedníky byli zrádci, nicméně naprostou většinu tvořili, tvoří a budou tvořit ti, kteří nás vedli, vedou a povedou ke svatosti,“ konči svůj rozhovor P. prof. Paweł Bortkiewicz.


Zdroj: Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: globaliści chcą wciągnąć Kościół w antycywilizacyjne bagno, aby służył on Wielkiemu Resetowi, in www.pch24.pl 1.10.2022


Pozn. překl.:


  1. Alfred Kinsey, americký psychiatr a profesor ve 40. a 50. letech 20. stol., považovaný za zakladatele a původce ideologie LGBT, byl známým bisexuálním pedofilem, šiřitelem pornografie a provozovatelem skupinového sexu se svými studenty. ↩︎

(překlad PhDr. Radomír Malý)