Arcibiskup Viganò: „Historická příležitost hájit posvátnost lidského života“


Dne 24. června Nejvyšší soud Spojených s tátů amerických zvrátil rozhodnutí v případu Roeová vs. Wade z roku 1973, napravil ústavní vulnus [zranění] a současně po téměř padesáti letech vrátil svrchovanost jednotlivým státům [USA].

Rozhodnutí Nejvyššího soudu nezrušilo „právo na potrat“, jak tvrdí mainstreamový narativ, nýbrž zvrátil „povinnou legalizaci potratu ve všech státech USA“ a vrátil moc rozhodnout o „hluboké mravní otázce potratu“ lidu a jeho voleným zástupcům, jimž ji rozhodnutí Roeová vs. Wade v rozporu s ustanoveními Ústavy USA odebralo.

Pokus zastrašit soudce Nejvyššího soudu, který příslušníci propotratové lobby zahájili zlovolným únikem konceptu rozhodnutí, tedy selhal. Stejně tak neuspěla rétorika smrti užívaná levicovou Demokratickou stranou a živená extremistickými hnutími a skupinami, které financuje Open Society George Sorose. A je výmluvné, jak násilná a netolerantní je reakce rádoby liberálů od Baracka a Michelle Obamových po Hillary Clintonovou, od Nancy Pelosiové po Chucka Schumera, od nejvyššího státního zástupce Merricka Garlanda po Joea Bidena, nemluvě o prohlášeních politiků a hlav států z celého západního světa.

Útoky skupin hájících „právo volby“ proti prolife organizacím, znesvěcování kostelů, hysterické scény podporovatelů práva zabíjet nevinné nenarozené děti by měly stačit k tomu, aby lidé pochopili důležitost tohoto rozhodnutí. Je typické, že jsou zajedno členové Demokratické strany financované organizací Planned Parenthood, která je na oplátku financovaná vládou [USA]; progresivistická levice; příznivci globalismu Klause Schwaba; členové mezinárodního zednářstva; ideologové zelené změny a snížení populace; propagátoři genderové teorie, LGBTQ+ ideologie a duhových vlajek; satanisté, kteří potrat považují za jeden za svých rituálů; ti, kdo odebírají a prodávají lidské plody z klinik smrti; obchodníci s „vakcínami“ vyrobenými s použitím lidských plodů; propagátoři pandemické frašky a jejich groteskní suita „expertů“ – ti všichni se shodují, že je teď ohrožena jejich kulturní hegemonie, která od roku 1973 ve Spojených státech způsobila smrt 63 milionů dětí přinesených jako lidská oběť molochovi politické korektnosti.

Globalistický svět, který svou ideologickou vlajkovou lodí učinil systematické narušování lidského těla vnucováním experimentální genové terapie populaci v rozporu s veškerými vědeckými důkazy, si nyní rve vlasy a hlásá právo ženy na tělesnou autonomii a právo zničit život, který matka nosí v lůně.

Kontrole tohoto globalistického světa, v němž moc získala elitní skupina podvratných zločinců, kteří zaujali nejvyšší mocenské pozice v jednotlivých státech i v mezinárodních institucích, se nyní díky historickému rozhodnutí moudrých soudců – včetně těch posledních, které jmenoval prezident Donald Trump – vymkly Spojené státy americké. Oddanost prezidenta Trumpa obraně posvátnosti lidského života tím dobyla velkého vítězství pro Ameriku i pro ty, kteří k ní vzhlížejí jako k modelu hodnému následování. Mnohé státy USA již prohlásily potrat za nelegální a díky rozhodnutí Nejvyššího soudu budou konečně moci uznávat a chránit práva nenarozených dětí.

Vatikánská tisková kancelář a biskupská konference USA na tento historický den zareagovaly s podezřelou zdrženlivostí, jako by to pro ně bylo jen trapnou povinností. Bergoglio mlčí, zatímco když dojde na útoky proti Donaldu Trumpovi nebo podporu Hillary Clintonové, Joea Bidena a demokratických kandidátů, je hovorný až dost. Jeho mlčení k vítězství dobra nad ideologií smrti ve světě bez Boha také připomíná propagandu bergogliovské církve ve prospěch takzvaných vakcín [proti covidu] a Agendy 2030 OSN, která je jedním z hlavních zastánců „reprodukčního zdraví“ vnucovaného národům přesně od roku 1973, kdy došlo k rozhodnutí v případu Roeová vs. Wade. Neměli bychom rovněž zapomínat na znetvoření Papežské akademie pro život, již založil Jan Pavel II., jmenováním členů nechvalně proslulých podporou potratu a antikoncepce v posledních deseti letech.

Nenávist k prezidentu Trumpovi a síť spojení a zájmů „hluboké církve“ a „hlubokého státu“ odhalily mimo jiné velký rozpor bergogliovské církve, která se věnuje kšeftování s globálními finančními a farmaceutickými společnostmi, zatímco nadále vycházejí na světlo hospodářské a sexuální skandály zahrnující jak politiky, tak preláty.

V den, kdy Církev slaví svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zároveň svátek Narození svatého Jana Křtitele, který „radostně poskočil“ v lůně své matky Alžběty (Lukáš 1,41), Pán ráčil dát Spojeným státům americkým možnost odčinit jejich provinění a zajistit, aby lidské zákony byly v souladu s přirozeným zákonem, který Stvořitel vtiskl do srdce každého člověka. To je základ nezbytný k tomu, aby národu mohla žehnat nebesa. Jeden národ pod Boží vládou.

Doufám, že Američané poznají, jak si této historické příležitosti mají vážit, a že pochopí, že nikde, kde se uznává právo na potrat, nemůže existovat spravedlnost. Ve společnosti, která masakruje vlastní děti, nemůže být pokoj a prosperita a svoboda nemůže existovat tam, kde svévole, neřest a pýcha podrývají Boží přikázání.


+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup, bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech

24. června 2022, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova


Zdroj: Abp. Viganò: Roe decision is a ‘historic opportunity’ to defend the ‘sanctity of human life’

(překlad L. Cekotová)