Arcibiskup Viganò: WHO a Světové ekonomické fórum připravují globální puč


WHO připravuje spolu se Světovým ekonomickým fórem globální puč, který má odejmout značnou část suverenity národním státům. Proto je zapotřebí ještě více klást odpor, což by mělo být prioritní záležitostí Vatikánu – píše arcibiskup Carlo Maria Viganò ve speciálním článku, zveřejněném 21. května na portálu LifeSiteNews.com.

„V příštích dnech členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) budou hlasovat o rezoluci týkající se opatření v době pandemií, které postihují svět. Tato rezoluce přenáší suverenitu jednotlivých zemí v této záležitosti na WHO, tj. na nadnárodní těleso, které je ve značné míře financováno farmaceutickým průmyslem a Fundací Billa a Melindy Gatesových. Jestli většina odsouhlasí tuto rezoluci, WHO tím získá výlučnou mezinárodní autoritu v případě pandemie, což jí dovolí určovat pravidla včetně karantén, lockdownů, povinných očkování a očkovacích pasů… Nikým nevolení technokraté tak budou mít paradoxně větší moc než vláda, kterou si občané zvolili v demokratických parlamentních volbách" - napsal arcibiskup.

Podle mons. Viganó WHO usiluje o „zablokování jakéhokoliv odporu vůči Agendě 2030”, to znamená strategii tzv. “plánu udržitelného rozvoje” schváleného Valným shromážděním OSN r. 2015, který preferuje celosvětovou kontrolu ekonomiky na základě ekologických priorit. To může mít podle arcibiskupa závažné důsledky. Mons. Viganó soudí, že již v době “psychopandemie” se ukázalo, jak jednotlivé vlády na celém světě jsou podřízeny nadnárodním grémiím funkcionářů; podle jeho hodnocení teprve v budoucnosti poznáme katastrofální účinky očkování experimentálním preparátem mRNA. Arcibiskup nemá pochyb o tom, že farmaceutická lobby plánuje další velké akce a WHO se připravuje, aby je realizovala.

„Chci vyjádřit svoji plnou podporu těm občanům, zvláště vědcům, lékařům a právníkům, kteří nahlas mluví o ohrožení suverenity zemí náležejících do WHO”. Podle arcibiskupa „WHO a Světové ekonomické fórum chtějí uskutečnit světový puč, který připravují už léta pod názvy Agenda 2030 a Velký reset”. Dále říká, že připravovaná globální vláda ve zdravotnictví je základním prvkem nového světového řádu.

Italský arcibiskup také prohlásil, že Vatikán musí změnit svůj postoj a místo pozvolného podřizování se požadavkům Klause Schwaba přejít do protiofenzívy. “Svatý stolec… má povinnost potvrdit právo jednotlivců na přijetí nebo odmítnutí léčby, zejména pak v souvislosti s experimentálními genetickými preparáty, jejichž účinky jsou stále z velké části neznámé,” sdělil.

„Katolická církev musí chránit nejslabší, bezbranné, nenarozené, děti, starší osoby a také ty, které vydíral cynismus byznysmenů a spiklenců, chtějících je přinutit k očkování sérem poskvrněným buněčnými liniemi získanými umělým potratem" - napsal a vyzval také biskupy celého světa, aby vyjádřili svůj nesouhlas s politikou, kterou v současnosti provádí Vatikán.


Zdroj: Abp Viganò: WHO oraz Światowe Forum Ekonomiczne przygotowują globalny pucz

(překlad PhDr. Radomír Malý)