Aktuality z katolického světa


Je časově náročné, ne-li přímo nemožné, publikovat všechny zprávy (nebo aspoň většinu) z katolického nebo vůbec křesťanského světa. Koneckonců náš web není zpravodajský, ale apologetický, tj. katechetický a formační. Přesto se ale nemůžeme vyhnout palčivým aktualitám. Protože není v našich časových možnostech ze zahraničních webů všechny překládat a zpracovávat, budeme proto alespoň čas od času o těch nejzávažnějších hromadně informovat. Zde jsou některé významnější:

Biskup sesazen za obranu mše sv.

Papež František sesadil z úřadu biskupa Daniela Fernandéze Torrese z Areciba na Portoriku, který se odmítl podřídit rozhodnutí místní biskupské konference o zavření kostelů pro bohoslužby z důvodů sanitárních opatření vlády kvůli koronaviru. V jeho diecézi se nadále veřejně sloužily mše sv. a kněží udělovali svátosti. Biskup Fernandéz rovněž tak odmítl zavést povinné očkování pro kněze a církevní zaměstnance a zakázat neočkovaným účastnit se bohoslužeb. Papež František ho zvláštním dekretem zbavil výkonu úřadu diecézního biskupa bez jakéhokoliv kanonického procesu a formálního obvinění, i když ty jsou k takovému kroku nezbytné. Zdůvodnil to pouze tím, že mons. Fernandéz „není v jednotě s ostatními bratry biskupy“.

Biskup Fernandéz v minulosti proslul také jako bojovný obránce nenarozeného života a monogamní rodiny. Podporoval rovněž tradiční mši sv., odmítl její omezení po vyhlášení papežského dokumentu Traditionis Custodes a bránil kněze, kteří ji celebrovali, proti útokům. Jeho sesazení vyvolalo bouřlivé protesty katolických kněží a věřících, kteří vyšli do ulic s růženci v rukou a se zpěvem náboženských písní. U Vatikánu intervenovala ve prospěch biskupa Fernandéze i katolická senátorka Joanne Rodríguezová Veveová. Na jeho podporu bylo shromážděno už 30 tisíc podpisů.

Všechno bezvýsledně. Zatímco němečtí biskupové a dokonce kardinálové, kteří veřejně vyžadují žehnání homosexuálním a lesbickým párům (mnozí je i provádějí) a netají se ani svými postuláty škrtnout 6. přikázání Desatera, se žádného postihu bát nemusí, tak ti hodnostáři, kteří věrně jako mons. Fernandéz zastávají a uplatňují pravou odvěkou nauku Církve, jsou suspendováni. Je snad lepší důkaz, že v Církvi dneška vládnou neomodernističtí heretikové?

Zdroj: www.pch24.pl 15.3.2022

Lockdowny zvyšují úmrtnost

Rakouská zdravotnická akademie zveřejnila v tištěném periodiku Expres výsledky svého výzkumu, že zvýšenou úmrtnost v době covidu v Rakousku nemá na svědomí tato nemoc, ale lockdowny, které vláda zavedla, a očkování proti covidu. Více lidí než v dřívějších letech zemřelo na infarkty, mrtvice, rakoviny apod. v důsledku zanedbání lékařské péče, jež byla prioritně zaměřena na covid a léčení jiných chorob odsouvala stranou, potom také na následky očkování. Covid byl zjištěn u některých z těchto zemřelých pouze jako doprovodná nemoc - a to ještě na základě nespolehlivého pochybného PCR testu. Mluvčí těchto zdravotníků dr. Maria Hofmarcherová to dokazuje na základě srovnání, že k navýšené úmrtnosti došlo v letech 2020-21 po vyhlášení lockdownu, po jeho zrušení ale začal počet úmrtí rychle klesat, i když počet údajně nakažených covidem zůstával ještě nějakou dobu stále stejně vysoký. Zdravotníci se totiž více začali věnovat léčbě jiných akutních nemocí než covidu. K podobnému výsledku dospěli i polští nekonformní zdravotníci a mnozí další.

Zdroj: www.kath.net 12.4.2022

Navzdory těmto zjištěním vídeňský kardinál Christoph Schoenborn, známý propagátor Synodální cesty, se postavil na obranu všech proticovidových opatření rakouské vlády včetně povinného očkování a prohlásil všechny kritiky za lidi, „kteří by potřebovali, aby jim napršel rozum“. Bez komentáře.

Zdroj: www.kath.net 11.4.2022

Kard. Burke nesmí do budov Vatikánu

Známý americký kuriální kardinál Raymond Leo Burke, obránce nenarozených dětí, monogamní rodiny a tradiční liturgie, má zakázán přístup do vatikánských budov, protože není očkován proti covidu. Jako soudce Apoštolské signatury nemůže vstoupit ani do své kanceláře. Tato absurdita vyplývá z nařízení Státu Vatikán, podepsaného státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem, že všichni zaměstnanci Vatikánu, duchovní i laici, musí být povinně očkováni proti covidu.

Zdroj: www.katholisches.info 19.4.2022

Umlčení věrných čínských biskupů

V Číně dva katoličtí biskupové Peter Šao Zhumin a Cui Tai zmizeli beze stopy. Svědkové, kteří si nepřejí být jmenováni, pouze tvrdí, že si pro ně přijela tajná policie a odvezla je neznámo kam. Oba hodnostáři náleželi k úřady zakázané podzemní Katolické církvi, jež odmítá státní poručníkování a v minulosti vždycky zachovala věrnost papeži na rozdíl od tzv. Vlastenecké katolické církve, která r. 1958 zavrhla svrchovanost Sv. stolce a jejíž biskupové bez jeho souhlasu světí od tohoto data své nástupce, vyhovující komunistickému režimu.

Přesto Vatikán uzavřel r. 2018 s komunistickou Čínou dohodu, která znamenala uznání tzv. Vlastenecké katolické církve navzdory faktu, že podporuje povinné potraty v rámci státní „politiky jednoho dítěte“ (dnes již 2 dětí). Papež František tím dal facku věrným čínským katolíkům, kteří nezradili a raději trpěli pronásledování pro katolickou víru. Ti jsou nadále, duchovní i laici, vězněni a umísťováni do pracovních táborů, někteří mizí beze stopy. Přesto státní sekretář Sv. stolce kardinál Pietro Parolin trvá na tom, aby dohoda z r. 2018 byla zachována i v následujících letech. Tato kapitulace před komunistickou tyranií je neomluvitelná, jde jednoznačně o zradu.

Zdroj: www.katholisches.info 12.4.2022

Další požadavek tzv. Synodální cesty: změnit modlitbu Páně

Německá ústřední katolická mládežnická organizace „Katholische Junge Gemeinde“ požaduje, aby z modlitby Páně Otčenáš bylo vyškrtnuto slovo „otec“ a nahrazeno „genderově neutrálním“ označením. Bůh prý „není mužského rodu“, proto se k němu nemůžeme obracet jako k muži. Tato organizace navrhuje prosadit uvedenou změnu v rámci tzv. Synodální cesty, vyhlášené většinou německých biskupů.

Zdroj: www.kath.net 19.4.2022

Protest Biskupů a kardinálů proti Synodální cestě

Celkem už 74 katolických biskupů z celého světa, mezi nimi 4 kardinálové, podepsalo protest proti tzv. Synodální cestě, zejména pak ve formě prosazované většinou německého episkopátu. Varují, že přijetí požadavků Synodální cesty na žehnání homosexuálním a lesbickým párům, na zbavení mimomanželského sexu hříšnosti a na udělování jáhenského a dokonce kněžského svěcení ženám způsobí v Církvi schizma a povede ke zředění a konečné totální likvidaci katolických morálních zásad. Podobné varování vyjádřil i jménem polské biskupské konference její předseda arcibiskup Stanislaw Gadecki. Kardinálové, kteří zmíněné prohlášení podepsali, jsou tito: George Pell z Austrálie, Wilfrid Napier z Jihoafrické republiky, Francis Arinze z Nigérie a Raymond Burke z USA. Očekává se, že počet signatářů bude ještě dále růst. Díky Pánu jsou ještě v Katolické církvi hierarchové, kteří mají odvahu proti neomodernistickému rozkladu se veřejně postavit - a v tom je naše naděje do budoucna.

Zdroj: www.pch24.pl 13.4.2022