Nová modlitba biskupa Schneidera za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie


Biskup Athanasius Schneider napsal modlitbu, která prosí o brzké vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (celý text viz níže). Pomocný biskup arcidiecéze Nejsvětější Panny Marie v kazašské Astaně v ní lituje „mnoha zranění“, která Církvi přivodily „hereze, omlouvání hříchů proti šestému přikázání,“ zesvětštění, svatokrádeže a vymazání katolických tradic v současné liturgii.

Biskup Schneider se dále zamýšlí nad nedávným zasvěcením Ruska papežem Františkem a prosí, aby byla papeži dána milost, „aby schválil smírné svaté přijímání o prvních sobotách.“ Nakonec vyjadřuje vroucí přání, aby se uspíšilo splnění fatimských zaslíbení, totiž že Rusko se obrátí ke katolické víře, lidstvu bude dopřána doba míru a Církvi „skutečná obnova.“

Modlitba za uspíšení vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, svaté Matky Boží a něžné Matky naší, shlédni na strádání, v němž žije celé lidstvo v důsledku šíření materialismu, bezbožnosti a pronásledování katolické víry.

Mystické tělo Kristovo v naší době krvácí z mnoha ran, které Církvi přivodilo nepostihované šíření herezí, omlouvání hříchů proti šestému přikázání, hledání království pozemského namísto nebeského, strašlivá znesvěcování Nejsvětější svátosti, zejména skrze přijímání na ruku, a protestantizace slavení mše svaté.

Uprostřed těchto zkoušek se objevilo světlo zasvěcení Ruska Tvému Neposkvrněnému Srdci papežem ve spojení s biskupy světa. Ve Fatimě jsi však žádala také smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci. Prosíme Tě tedy úpěnlivě, vyžádej od svého božského Syna zvláštní milost pro papeže, aby toto smírné svaté přijímání o prvních sobotách schválil.

Kéž Všemohoucí Bůh uspíší dobu, kdy se Rusko obrátí ke katolické jednotě, lidstvu bude dopřána doba míru a Církvi skutečná obnova v čistotě katolické víry, posvátnosti bohoslužby a svatosti křesťanského života. Prostřednice všech milostí, Královno posvátného růžence, naše laskavá Matko, obrať k nám své milosrdné oči a milostivě vyslyš naši důvěryplnou modlitbu. Amen.

+ Athanasius Schneider

Zdroj: Bishop Schneider offers new prayer asking for the triumph of the Immaculate Heart

(překlad L. Cekotová)