Papež truchlí nad tragédií, k níž nikdy nedošlo


Papež František přijal dne 28. března zástupce původních indiánských obyvatel Kanady Metisů a Inuitů. Při této příležitosti vyslovil hlubokou lítost nad údajnou genocidou indiánských dětí na katolických školách v letech 1873-1977. V květnu r. 2021 byl totiž odkryt údajný masový hrob 200 dětí u Kamloops Indian Residential School, jedné internátní školy pro domorodce spravované Katolickou církví. Krátce nato byly nalezeny u jiných škol tohoto typu podobné hroby. Papež František už při nedělní modlitbě Anděl Páně 6.6.2021 vyslovil nad tím své pobouření. Masmédia se předháněla v obviňování Katolické církve a rovněž i kanadského státu ze zločinu genocidy původního obyvatelstva.

Toto hrůzné odhalení mělo zároveň připomenout příšernou nedávnou minulost Kanady od 70. let 19. stol. až do druhé poloviny 20. stol. Ve státem financovaných školských zařízeních vedených převážně křesťanskými denominacemi pro výchovu, vzdělání a asimilaci dětí původních obyvatel země mělo prý docházet k systematickému zneužívání a dokonce k vraždění. Kamloops Indian Residential School byla údajně nejhorší tohoto druhu.

Církevní hierarchie reagovala jako obvykle: Mainstreamová tvrzení akceptovala, aniž vznesla jakoukoliv pochybnost a poníženě se kála bez jakéhokoliv vyžadování konkrétních důkazů. Kanadská biskupská konference pozvala do země papeže Františka, aby napomohl ke „smíření“ s původními obyvateli.

Jenže zásadní problém spočívá v něčem jiném. V tom, že toto „hrůzné odhalení“ vůbec neodpovídá pravdě. Nebyl objeven žádný „masový hrob“, ale normální hřbitov nacházející se u Kamloops Indian Residential School, kde pomlouvačná akce proti Katolické církvi měla svůj původ. Historik Jacques Rouillard zpracoval a zveřejnil k tomu příslušná fakta.

Ta jsou následující: To, jak stát zacházel s původními obyvateli země, bylo vícekrát kritizováno. Především ve 20. letech 20. stol. vláda vydala směrnici všem internátním školám pro indiánské děti, aby jejich kontakt s rodinami omezily na minimum. To bylo již tenkrát napadáno jako „kulturní genocida“ uplatňovaná ve školách pro indiány. O té se ale dnes v masmédiích hlavního proudu nemluví. Tématem je skutečná, fyzická genocida spojená prý s mučením.

Tato pomlouvačná kampaň se stala celosvětovou. Kanadský premiér Justin Trudeau žádal papeže Františka, aby se jménem Církve původním obyvatelům Kanady omluvil. Média hovořila až o 4 000 obětí. Skutečnost je ovšem taková, že při zkoumání hrobů pomocí radaru byly zachyceny i kovové částice, kořeny a kameny a mylně klasifikovány jako ostatky pohřbených. Normální hřbitov se nesprávně a záměrně označil za „masový hrob“.

Jacques Rouillard bádal v archivu Kamloops Indian Residential School a zjistil podle oficiálních záznamů, že v letech 1915-64 tam zemřelo naprosto přirozeným způsobem na různé choroby nebo v důsledku neštěstí 51 dětí. Úplně stejná situace byla zjištěna i v jiných internátních školách pro domorodé děti. Pro tyto případy existovaly poblíž těchto školských zařízení hřbitovy, jež ovšem sloužily i obyvatelům obce, v níž se škola nacházela. Historik Rouillard dospěl k závěru, že „imaginární dějiny a emoce“ zvítězily nad pravdou.

Vatikán a kanadská biskupská konference k těmto faktům mlčí, příliš daleko se totiž „vyklonily z okna“. Jak se ukázalo, předčasně a zbrkle. Tím smutnější je, že František se uchyluje k ponižujícím omluvám „jménem Církve“ za zločiny, kterých se katolíci nikdy nedopustili a poškozuje tak její jméno v očích světové veřejnosti. Jen proto, aby neztratil přízeň liberálů, socialistů a všech dalších, s nimiž vede „dialog“, je mu dobrá i „černá legenda“ o dějinách Katolické církve, jejíž je viditelnou hlavou.


Zdroj: Článek „Papst trauert mit kanadischen Ureinwohnern wegen einer Tragödie – die nie stattgefunden hat“ in www.katholisches.info 29.3.2022

(překlad PhDr. Radomír Malý, zkráceno)