Obsah

Jsou Zelenskyj a Putin stejní globalisté?


Nedávné dramatické zintenzivnění konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou opět přimělo velkou část světové populace, aby se pokusila se rozumově vypořádat s předmětem, o němž předtím věděla jen velmi málo. Stejně jako po vypuknutí covidové krize – kdy se mnozí z nás snažili alespoň do jisté míry porozumět obtížným vědeckým a lékařským pojmům, které jsme do té doby opomíjeli – i v posledních týdnech jsme se najednou přistihli, že přemýšlíme o složitých otázkách politické situace ve východní Evropě. Jiní se přirozeně soustředili na snahu pochopit klíčové mravní otázky spojené s konfliktem, který vyústil ve velkou humanitární krizi.

V tomto článku se chceme zaměřit na odlišné, avšak související otázky. Co se dělo v domácí i zahraniční politice samotných těchto zemí, dříve než se válka mezi Ruskem a Ukrajinou dostala do centra pozornosti západních médií? Kdo jsou Volodomyr Zelenskyj a Vladimír Putin? Co tito muži dělali, než se o ně začala intenzívně zajímat světová média? Vedli – podobně jako Bidenova administrativa a mnohé jiné vlády ve světě – jakýsi druh války proti vlastním lidem v podobě tyranských covidových restrikcí? Vedli válku proti nenarozeným dětem prostřednictvím politik, které podporují či tolerují potrat? Chovali se jako vůdci, jimž jde na prvním místě o dobro jejich národa, nebo prosazovali „globalistickou“ agendu, která zájmům jejich lidu odporuje? V tomto článku předložíme důkazy související s těmito a mnoha podobnými otázkami.

Mnozí čtenáři LifeSiteNews u Zelenského rozpoznávají rysy toho, co považují za typického globalistu. Za prvé je ukrajinský prezident miláčkem liberálních médií a od mnoha lidí považovaných za prokazatelné globalisty se mu dostávalo mimořádné chvály. Před několika dny předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová veřejně předčítala báseň, kterou napsal frontman skupiny U2 Bono a Zelenského v ní přirovnával ke svatému Patrikovi, což se v Bonově rodném Irsku setkalo s „kritikou a všeobecnými rozpaky“.

Naopak Putina liberální média, která ho evidentně nesnášejí, po dlouhá léta démonizují. Často je pokládán za nacionalistu, jehož prvotním – a nejspíš i jediným – zájmem je jeho rodné Rusko. Někteří lidé Putina dokonce považují za „antiglobalistu“. Ale odpovídají tomu konzistentně jeho činy? Účelem tohoto článku není prokázat, že Putin je globalista, nýbrž uvést důkazy, že tento termín, přinejmenším tak, jak je většinově chápán, se hodí na mnohé jeho kroky.

Klíčovou součástí globalistické agendy je podpora, přijímání a prosazování Cílů OSN pro udržitelný rozvoj 2030 (SDG), které jsou propotratové a silně prosazují zelenou agendu „v zájmu boje proti klimatické změně.“ Jak při propagaci své propotratové Agendy 2030 uvádí sama OSN, „jádrem Agendy 2030 je genderová rovnost.“

Ve spojenectví s věcí globalismu tedy jde o podporu jejích klíčových zásad – LGBT ideologie, boje proti změně klimatu, potratu a světové vlády. Stejné aspekty najdeme i ve Velkém resetu Klause Schwaba, který prosazuje jeho Světové ekonomické fórum (WEF). Jak dokládáme níže, mnohé z těchto politik prosazuje jak Putin, tak Zelenskyj.

Potrat

Putin:

 • Spojitost Ruska s potratem trvá již více než 100 let. Rusko bylo první zemí, která v roce 1920 zabíjení nenarozených legalizovala. Putin v tomto dávném komunistickém postoji pokračuje; v roce 2017 prozradil, že je „rozhodně pro [svobodnou] volbu,“ rozuměj pro potrat. V roce 2014 mělo Rusko jednu z nejvyšších potratovostí na světě, 37,28 na tisíc žen.
 • V roce 2020 Putin zavedl státní podporu matkám, aby počet potratů snížil, důvodem ale zjevně byla obava z prudkého populačního poklesu, nikoli obrana života. V současné době je potrat legální do 12 týdnů, v případě znásilnění do 22 týdnů, při „lékařské nutnosti“ až do porodu.
 • V roce 2016 Rusko také podepsalo propotratovou Pařížskou klimatickou dohodu z roku 2015 a v roce 2019 ji schválilo jako zákon.

Zelenskyj:

 • V roce 2014 byla potratovost na Ukrajině 14,89 na tisíc žen. Sám Zelenskyj hájí volný a legální potrat. V roce 2019 uvedl, že „nesmí být zakázán.“
 • Po nedávném zpřísnění potratových omezení v Polsku se Ukrajina stala významným střediskem pro Polky usilující o potrat, neboť je „zdaleka finančně nejdostupnější potratovou destinací“. Současné liberální potratové zákony na Ukrajině umožňují potrat na požádání do 12 týdnů a z celé řady důvodů až do 28 týdnů.

Podpora LGBT agendy a ideologie

Putin:

 • O Putinovi je známo, že je proti podpoře LGBT ideologie. V roce 2013 dal schválit návrh zákona zakazujícího šíření „propagandy netradičních sexuálních vztahů,“ nevyslovoval se však proti homosexualitě jako takové a zdálo se, že ji do jisté míry podporuje, když řekl, že je s homosexuály „zadobře“ a že nebude „pronásledovat lidi za jejich sexuální orientaci.“
 • Homosexualita je v Rusku legální, třebaže veřejné mínění je silně proti ní, stejnopohlavní „manželství“ však legální není. Tato otázka je patrně nejdůležitějším rozdílem mezi Putinem a globalistickou agendou, přinejmenším na první pohled.

Zelenskyj:

 • Zelenskyj z podpory LGBT ideologie učinil hlavní těžiště svého prezidentství. Vloni se v podpoře LGBT agendy dokonce spojil s Joem Bidenem, když řekl: „Ukrajina bude s podporou USA nadále prosazovat respekt k lidským a občanským právům a základním svobodám v souladu s mezinárodními standardy a povinnostmi a bojovat proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a diskriminaci LGBT+ komunity.”
 • Zelenskyj způsobil rozruch virálním videem, na němž verbálně zaútočil na novináře kvůli „anti-LGBT“ postoji. Od května 2019, kdy se Zelenskyj ujal úřadu, i přes covidové restrikce dramaticky vzrostl počet „pride“ pochodů.
 • Moskevský pravoslavný patriarcha skutečně nedávno řekl v kázání, že jádro konfliktu mezi moderním Západem a Ruskem sahá až k akceptování „pochodu homosexuálů“.

Příklon k Cílům 2030 OSN

Putin:

 • Rusko je plně odhodláno Cíle 2030 realizovat a ke klimatickým cílům OSN se připojuje „s ambiciózním plánem“. Putin v projevu v Číně z roku 2017 potvrdil, že jeho vláda se zavazuje cíle plnit.
 • V roce 2020 Rusko také oznámilo, že jeho národní cíle do roku 2030 odpovídají SDGs a „jsou základem pro mezinárodní aktivity Ruska v příslušných oblastech.“

Zelenskyj:

 • Zpráva OSN z roku 2019 uvádí, že Ukrajina věnovala zvláštní pozornost cíli č. 5, pro-LGBT „genderové rovnosti“, a to mnohem více než její sousedé. Zpráva rovněž zmiňuje plánované zdvojnásobení prostředků vynaložených ukrajinskou vládou na realizaci SDGs. Zajímavé je, že OSN poznamenává, že „trvající konflikt na Donbase a napětí s Ruskou federací“ odčerpává finance z realizace SDGs.
 • V souvislosti s Bidenovým katastrofálním odchodem z Afghánistánu v roce 2021 řekl Zelenskyj v září 2021 Valnému shromáždění OSN, že Ukrajina je „upřímně oddána základním principům OSN.“

Podpora boje proti klimatické změně

Putin:

 • Putin dříve zpochybňoval plnění politik boje proti změně klimatu, ale v roce 2015 prohlásil, že klimatická změna je „jednou z nejvážnějších výzev, jimž lidstvo čelí,“ a slíbil, že Rusko do roku 2030 sníží své emise o 70-75% ve srovnání s úrovní roku 1990. V roce 2016 Rusko podepsalo propotratovou Pařížskou klimatickou dohodu z roku 2015 a v roce 2019 ji schválilo jako zákon.

Zelenskyj:

 • V projevu k Valnému shromáždění OSN v roce 2020 Zelenskyj ostře kritizoval vedení OSN za to, že pro řešení „změny klimatu“ nedělá dost, a prohlásil, že „chybí odvaha“ tuto věc řešit, jak je třeba.
 • V roce 2021 napsal úvodník o Green Dealu, v němž uvedl, že „katastrofální změnu klimatu je dosud možné zastavit,“ a dodal: „Jestliže nezpomalíme tempo klimatické změny, budou po roce 2030 sociální a ekonomické ztráty tak významné, že si to zkrátka neumíme ani představit.“ Pokud jde o odhodlanost Ukrajiny ve věci klimatické změny, vyzýval k angažovanosti „každý stát a každou firmu“. K Pařížské dohodě se Ukrajina připojila ve stejné době jako Rusko, v dubnu 2016.

Covidová politika a opatření

Putin:

 • I když sám Putin se veřejně vyjadřoval proti povinnému očkování, umožnil, aby v Rusku vstoupila v platnost řada takovýchto politik, přičemž mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v červnu 2021 konstatoval, že „nevyhnutelně přijde diskriminace“ neočkovaných. Úřady nařídily očkování proti covidu určitým skupinám obyvatel, včetně starších lidí a lidí pracujících „na státních úřadech, v maloobchodě, zdravotnictví, školství, restauracích a dalších odvětvích služeb,“ aniž by se Putin jakkoli proti tomu vyjádřil.
 • Putin v reakci na covid nařídil omezení na hranicích, povinnost zdržovat se doma a lockdowny. V listopadu 2021 přikázal také digitální covid pasy – předložení důkazu o očkování nebo negativním testu – pro vstup na veřejná místa a akce.

Zelenskyj:

 • Také ukrajinský prezident následoval globální reakci na covid, nařídil roušky na veřejných místech a lockdowny, přičemž zemi opakovaně uzavíral sérií postupných a víkendových lockdownů.
 • Jeho vakcinační nařízení vyvolala rozsáhlé protesty, neboť Zelenskyj nařídil důkaz o očkování při cestování a řekl, že neočkovaným učitelům, státním zaměstnancům a dalším bude zadržen plat.
 • V březnu 2021 Zelenksyj upozornil na to, že spoléhá na nebezpečné vakcíny proti covidu, když řekl, že „nejlepší odpovědí na dnešní nárůst koronavirových infekcí je očkování, nikoli lockdown.”

Příklon k WEF, Čtvrté průmyslové revoluci

Putin:

 • Putin je dlouholetým přítelem Klause Schwaba a účastníkem setkání WEF v Davosu, přičemž zprávy o jejich stycích sahají do počátku devadesátých let. Ve virtuálním projevu k WEF z roku 2021 Putin souhlasně komentoval Schwabův klíčový bod, totiž „socioekonomickou“ reformu, a chválil jeho „Čtvrtou průmyslovou revoluci.“
 • Putin rovněž hájil rozšíření umělé inteligence (AI), což je další klíčový cíl Schwabova „Velkého resetu“ a Čtvrté průmyslové revoluce, a nazval ji „budoucností nejen pro Rusko, ale pro celé lidstvo …Kdo se stane lídrem v této oblasti, stane se vládcem světa.”
 • Rusko se v roce 2021 připojilo k Síti Čtvrté průmyslové revoluce WEF.

Zelenskyj:

 • Jak si portál LifeSiteNews povšimnul již dříve, Zelenskyj má vazby na Schwaba a WEF. WEF v roce 2019 vřele přivítalo jeho převzetí moci. Na jedné akci WEF v roce 2020 Zelenskyj pozval „západní investory“, aby se stali „podílníky (stakeholders) nové Ukrajiny,“ čímž narážel na Schwabovo klíčové téma „zainteresovaného kapitalismu“ („stakeholder capitalism”).

 • Pokud jde o úlohu WEF, k Zelenskému se připojuje jeho vicepremiér Mykhailo Fedorov, který je současně ministrem pro digitální transformaci. Ta má za cíl „stát v chytrém telefonu,“ což dokonale odpovídá cíli „digitální transformace“ podle WEF. Fedorovovo ministerstvo nyní kombinuje zdravotní záznamy, doklady o pojištění, stav sociálního zabezpečení, covidové záznamy, identifikační číslo a daňové záznamy do jediné aplikace „bez jakýchkoli interních omezení.“

 • Také poslankyně ukrajinského parlamentu Kira Rudyková v nedávném rozhovoru v médiích poté, co se vojenský konflikt v zemi znovu rozhořel, dala Ukrajinu do souvislosti s WEF, když uvedla: „Nebojujeme jen za Ukrajinu, bojujeme za tento nový světový řád, který zahrnuje všechny ostatní demokratické země.“

Různé

Putin:

 • Putin také udržuje „dlouhodobé přátelské vztahy“ se zarytým globalistou a bývalým ministrem zahraničí USA a poradcem pro národní bezpečnost Henrym Kissingerem. Kissinger nedávno tvrdil, že „svět už nikdy nebude stejný jako před koronavirem,“ a vyzýval k věci, která se rovná novému světovému řádu v souladu s „Velkým resetem“: „Úsilí o řešení [koronavirové] krize, jakkoli rozsáhlé a nutné, nesmí vytlačit úkol spuštění paralelního podniku pro přechod na pokoronavirový řád.“

Zelenskyj:

 • Kromě obhajoby volného potratu prezident hájí také legalizaci užívání drog a prostituce.

Někteří lidé budou překvapeni, že Klaus Schwab ve videu z roku 2016, které se rychle rozšířilo, jmenoval Vladimíra Putina v jedné řadě s politickými vůdci, jako je Justin Trudeau a Emmanuel Macron. Šéf WEF se v něm chlubil, že prostřednictvím mladých globálních lídrů WEF „proniklo do vládních kabinetů“ po celém světě.

Slyšeli jsme, že v reakci na konflikt na Ukrajině mluvčí Schwabovy WEF oznámila, že tato organizace „zmrazila veškeré styky s ruskými subjekty.“ Je ale něco takového důkazem, že Putin je proti Schwabově agendě? Samozřejmě, že ne.

Ještě důležitější je, že to sotva smaže početné výše uvedené případy, kdy Putin podnikl významné kroky, jimiž Schwabem prosazovanou agendu podpořil. Navíc bychom se zeptali každého, kdo by to považoval za důkaz, že Putin je antiglobalista: Vážně se domníváte, že tito muži, kteří patří k nejmocnějším lidem na zemi, nejsou schopni trochy politického divadla?


Zdroj: Are Ukrainian President Zelenskyy and Russia’s Vladimir Putin both globalists?

(překlad L. Cekotová)