Biskup Schneider vyzývá katolíky, aby se každý den modlili za papeže, aby zasvětil Rusko, jak to naše Paní žádala


Biskup Athanasius Schneider žádá o modlitby za zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, k němuž má dojít 25. března. Vyzývá všechny, kdo mohou, ať se každý den modlí, aby papež splnil prosbu Panny Marie z Fatimy.

Matteo Bruni, ředitel tiskové kanceláře Svatého stolce, v úterý oznámil, že 25. března, na svátek Zvěstování, papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a dodal, že „stejný akt téhož dne provede ve Fatimě Jeho Eminence kardinál Krajewski, apoštolský almužník, jako vyslanec Svatého otce.“

V rámci přípravy na takovou událost biskup Athanasius Schneider požádal věřící, aby se každý den až do zasvěcení modlili za papeže, aby zasvěcení vykonal přesně tak, jak si přála Svatá Panna při zjevení vizionářům ve Fatimě, za obrácení Ruska a ukončení šíření jeho bludů, jakož i za dobu míru slíbenou Pannou Marií.

Za tímto účelem mons. Schneider složil jménem Bratrstva Panny Marie z Fatimy modlitbu za nadcházející papežovo zasvěcení, určenou ke každodenní modlitbě. Níže následuje její text:

Ó, Neposkvrněné Srdce Mariino, svatá Matko Boží a naše něžná Matko! Pohleď na tíseň, v níž žije Církev a celé lidstvo kvůli šíření materialismu a pronásledování Církve. Ve Fatimě jsi před těmito bludy varovala, když jsi mluvila o bludech z Ruska.

Jsi Prostřednice všech milostí. Vypros u svého Božského Syna, aby dal papeži tuto zvláštní milost: aby mohl zasvětit Rusko Tvému Neposkvrněnému Srdci, tak aby bylo Rusko obráceno a celému světu bylo poskytnuto období míru a aby Tvé Neposkvrněné Srdce zvítězilo skrze autentickou obnovou Církve v nádheře čistoty katolické víry, posvátnosti bohoslužby a svatosti křesťanského života.

Ó, Královno posvátného růžence a naše drahá Matko, obrať k nám své milosrdné oči a laskavě vyslyš tuto naši důvěřivou modlitbu!

Amen.

+ Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Panny Marie v Astaně

Oznámení papeže Františka následuje po upřímné prosbě ukrajinských katolických biskupů, kteří žádali papeže Františka, ať zasvětí Rusko a Ukrajinu „jak o to požádala Svatá Panna ve Fatimě“, aby ukončil současný konflikt.


Komentář: Nevíme, jestli budou požadavky Panny Marie při aktu zasvěcení splněny. Záleží to na formulaci slov zasvěcení a také na tom, nakolik se připojí biskupové celého světa. A tady není příliš velký důvod k optimismu, neboť většina biskupů je poplatná modernistickým bludům, majícím kořeny právě v těch “ruských”, před nimiž přesvatá Panna ve Fatimě varovala. Krom toho je třeba vidět, že tzv. ruské bludy nepředstavuje jenom ateistická nauka marxismu-leninismu, jež byla násilným způsobem prosazována za éry komunistické diktatury, ale také dnešní neomarxistická ideologie pansexualismu, genderismu, potratářství, homosexualismu a přehnaného důrazu na ekologii a lidské zdraví, což vede k nové násilné totalitě a pronásledování Církve. Nezapomínejme, že právě tyto aktuální hereze rovněž pocházejí z komunistického Ruska bezprostředně po bolševické revoluci r. 1917, kdy za vlády Lenina a Trockého tyto zrůdnosti byly legalizovány - a od neomarxistické sexuální revoluce konce 60. let se staly ideálem západní tzv. svobodné společnosti a žel pronikly i do církevního prostředí.

Jestli papež František tentokrát zasvětí Rusko opravdu podle přání Panny Marie, bude to zázrak. A zázraky se - jak známo - na přímluvu Matky Boží a svatých skutečně dějí. Ale i kdyby přání Nejsvětější Panny nebylo splněno, tak pevně věřím, že Matka Boží přesto nějaký “benefit”, nějaké požehnání a zmírnění zla vyprosí s ohledem na upřímnost a dobrou vůli milionů poctivých a pravověrných katolíků ve světě. Vždyť přece všechna předchozí zasvěcení Ruska papeži, i když ke splnění přání Panny Marie z Fatimy pokaždé něco chybělo, měla přesto požehnaný dopad. R. 1943, po zasvěcení Piem XII., nastal obrat ve válce, kdy hrozilo, že nacistický Moloch dobude celou Evropu. R. 1953, po dalším zasvěcení tímto papežem, umírá sovětský diktátor Stalin, jenž plánoval vojenský útok proti nekomunistickému zbytku Evropy. R. 1985, po zasvěcení provedeném Janem Pavlem II., za Gorbačovovy éry dochází k rozkladu komunistických diktatur.

Takže radostná naděje tady existuje, záleží to na našich modlitbách. Připojme se proto k iniciativě mons. Schneidera a důvěřujme!

PhDr. Radomír Malý